Упоредни преглед накнада за услуге повезане с платним рачунима


Параметри претраге
  • Да бисте упоредили податке, морате изабрати барем једног а највише четири пружаоца платних услуга по једном упоредном прегледу.
Напомене

Овај преглед садржи само накнаде за услуге с листе репрезентативних услуга које представљају најчешће коришћене и најзначајније услуге повезане с платним рачуном. Пружалац платних услуга може наплаћивати и накнаде за услуге повезане с платним рачуном које нису наведене у овом прегледу.

Платни рачун означен знаком * представља платни рачун са основним услугама. Платни рачун са основним услугама је платни рачун на који имају право сва физичка лица (потрошачи) под условом да немају отворен динарски платни рачун код неког од пружалаца платних услуга у Републици Србији.