Платни рачуни (пакети)


Параметри претраге
Пружалац платних услуга Назив Корисник платних услуга Назив корисника платних услуга Тип платног рачуна Тип динарског рачуна
ОСНОВНИ РАЧУН-РЕЗИДЕНТИ Физичко лице Потрошачи Динарски платни рачун Платни рачун са основним услугама
ОСНОВНИ РАЧУН-НЕРЕЗИДЕНТИ Физичко лице Потрошачи Динарски платни рачун Платни рачун са основним услугама
ADDIKO СТАРТ ПАКЕТ-РЕЗИДЕНТИ Физичко лице Потрошачи Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
ADDIKO СТАРТ ПАКЕТ-НЕРЕЗИДЕНТИ Физичко лице Потрошачи Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
СРЕБРНИ ПАКЕТ Физичко лице Потрошачи Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
ЗЛАТНИ ПАКЕТ Физичко лице Потрошачи Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
ПЛАТИНАСТИ ПАКЕТ Физичко лице Потрошачи Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
ADDIKO mRačun ПАКЕТ Физичко лице Потрошачи Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН У ЕУР Физичко лице Потрошачи Девизни текући рачун у еврима
РАЧУН ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ Физичко лице Пољопривредници Динарски платни рачун
ОСНОВНИ ДИНАРСКИ РАЧУН ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ Физичко лице Потрошачи Динарски платни рачун Платни рачун са основним услугама
ДИНАРСКИ ПЛАТНИ РАЧУН Правно лице Правна лица Динарски платни рачун
ДЕВИЗНИ ПЛАТНИ РАЧУН Правно лице Правна лица Девизни текући рачун у еврима
ПЛАТИНАСТИ ПАКЕТ Правно лице/предузетник Правна лица и предузетници-микро клијенти Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
ЗЛАТНИ ПАКЕТ Правно лице/предузетник Правна лица и предузетници-микро клијенти Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
СРЕБРНИ ПАКЕТ Правно лице/предузетник Правна лица и предузетници-микро клијенти Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
ДИНАРСКИ ПЛАТНИ РАЧУН Правно лице/предузетник Правна лица и предузетници-микро клијенти Динарски платни рачун
ДЕВИЗНИ ПЛАТНИ РАЧУН Правно лице/предузетник Правна лица и предузетници-микро клијенти Девизни текући рачун у еврима
АИК Агро Класик - Регистровано пољопривредно газдинство Физичко лице Регистровано пољопривредно газдинство Динарски платни рачун
АИК Агро Плус - Регистровано пољопривредно газдинство Физичко лице Регистровано пољопривредно газдинство Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Девизни текући рачун - Потрошач, нерезидент Физичко лице Потрошач - нерезидент Девизни текући рачун у еврима
Девизни текући рачун - Потрошач, резидент Физичко лице Потрошач - резидент Девизни текући рачун у еврима
Девизни текући рачун - Регистровано пољопривредно газдинство Физичко лице Регистровано пољопривредно газдинство Девизни текући рачун у еврима
Девизни текући рачун - физичко лице, потрошач - резидент Физичко лице Потрошач - резидент Девизни текући рачун у еврима
Девизни текући рачун - физичко лице, потрошач-резидент Физичко лице Потрошач - резидент Девизни текући рачун у еврима
Динарски платни рачун - Потрошач, нерезидент Физичко лице Потрошач нерезидент Динарски платни рачун
Динарски платни рачун - Потрошач, резидент Физичко лице Потрошач Динарски платни рачун
Наменски девизни текући рачун за пријем пензије из иностранства Физичко лице Потрошач - резидент Девизни текући рачун у еврима
Наменски динарски рачун - Регистровано пољопривредно газдинство Физичко лице Регистровано пољопривредно газдинство Динарски платни рачун
Платни рачун са основним услугама Физичко лице Потрошач - резидент Динарски платни рачун Платни рачун са основним услугама
Платни рачун са основним услугама - Потрошач нерезидент Физичко лице Потрошач - нерезидент Динарски платни рачун Платни рачун са основним услугама
Старт пакет текући рачун А - Потрошач, резидент Физичко лице Потрошач - резидент Динарски платни рачун
Старт пакет текући рачун АБ - Потрошач, резидент Физичко лице Потрошач - резидент Динарски платни рачун
Старт пакет текући рачун АБЦ - Потрошач, резидент Физичко лице Потрошач - резидент Динарски платни рачун
Старт пакет текући рачун АЦ - Потрошач, резидент Физичко лице Потрошач - резидент Динарски платни рачун
АИК Бизнис - Правна лица - резиденти Правно лице Правно лице - резидент Динарски платни рачун
АИК Бизнис Плус - Правна лица резиденти Правно лице Правно лице - резидент Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Девизни платни рачун - Привреда и јавни сектор - резиденти Правно лице Привреда и јавни сектор - резиденти Девизни текући рачун у еврима
Динарски платни рачун - Привреда и јавни сектор - резиденти Правно лице Привреда и јавни сектор - резиденти Динарски платни рачун
Платни рачун Правна лица - Нерезиденти и представништва Правно лице Нерезиденти и представништва Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
АИК Бизнис - Предузетник Предузетник Предузетник Динарски платни рачун
АИК Бизнис Плус - Предузетник Предузетник Предузетник Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Девизни текући рачун - Предузетник Предузетник Предузетник Девизни текући рачун у еврима
Динарски платни рачун - Предузетник Предузетник Предузетник Динарски платни рачун
девизни рачун Физичко лице Потрошач Девизни текући рачун у еврима
Динарски текући рачун за пoтрошача Физичко лице потрошач Динарски платни рачун
Основни рачун Физичко лице потрошач Динарски платни рачун Платни рачун са основним услугама
Динарски и девизни текући рачун за правна лица резиденте Правно лице Правно лице Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Динарски и девизни текући рачун за предузетнике резиденте Предузетник Предузетник Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Динарски и девизни текући рачун - нерезиденти и представништва Правно лице/предузетник Правно лице и предузетник Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
ПЛАТНИ РАЧУН Физичко лице Потрошачи са редовним примањима Динарски платни рачун
Основни платни рачун Физичко лице Резиденти и нерезиденти Динарски платни рачун Платни рачун са основним услугама
Пакет платног рачуна Премиум Физичко лице Физичко лице резидент и нерезидент Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Девизни платни рачун Физичко лице Физичка лица резиденти и нерезиденти Девизни текући рачун у еврима
Платни рачун пензионери Физичко лице пензионери Динарски платни рачун
Пакет платног рачуна Силвер Физичко лице пакет платног рачуна Силвер Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Текући платни рачун за пословање у динарима правна лица Правно лице Правно лице Динарски платни рачун
Девизни рачун нерезидената правних лица Правно лице Правна лица Нерезиденти Девизни текући рачун у еврима
Текући платни рачун за пословање у динарима за предузентика Предузетник Предузетници Динарски платни рачун
Текући платни рачун за пословање у страној валути правна лица и предузетници Правно лице/предузетник Правно лице резидент Девизни текући рачун у еврима
Интеса Платни рачун са основним услугама (резиденти) Физичко лице Потрошач Динарски платни рачун Платни рачун са основним услугама
Интеса хит платни рачун (резиденти) Физичко лице Потрошач Динарски платни рачун
Наменски текући рачун пољопривредника Физичко лице Пољопривредник Динарски платни рачун
Интеса Магнифица платни рачун (резиденти) Физичко лице Потрошач Динарски платни рачун
Динарски рачун по виђењу (резиденти) Физичко лице Потрошач Динарски платни рачун
Динарски рачун по виђењу (нeрезиденти) Физичко лице Потрошач Динарски платни рачун
Девизни платни рачун (резиденти) Физичко лице Потрошач Девизни текући рачун у еврима
Девизни платни рачун (нeрезиденти) Физичко лице Потрошач Девизни текући рачун у еврима
Динарски платни рачун нерезидента Правно лице Правно лице - нерезидент Динарски платни рачун
Динарски платни рачун амбасаде Правно лице Правно лице - амбасаде Динарски платни рачун
Девизни платни рачун правног лица Правно лице Правно лице резидент Девизни текући рачун у еврима
Девизни платни рачун нерезидента Правно лице Правно лице - нерезидент Динарски платни рачун
Девизни платни рачун амбасаде Правно лице Правно лице - амбасаде Динарски платни рачун
Динарски платни рачун правног лица Правно лице Правно лице резидент Динарски платни рачун
Девизни платни рачун предузетника Предузетник Предузетник Девизни текући рачун у еврима
Динарски платни рачун предузетника Предузетник Предузетник Динарски платни рачун
Текући девизни рачуни за правна лица Правно лице Правна лица Девизни текући рачун у еврима
Текући динарски рачуни за правна лица Правно лице Правна лица Динарски платни рачун
Текући рачун за уплату зарада/пензија Физичко лице Физичка лица са редовним примањем зарада/пензија Динарски платни рачун
Текући рачун за стипендије Физичко лице Физичка лица - корисници стипендија и школарина Динарски платни рачун
Текући рачун за остале намене Физичко лице Физичка лица Динарски платни рачун
Текући рачун за уплату помоћи и донација Физичко лице Физичка лица Динарски платни рачун
Текући рачун за пољопривреднике Физичко лице Физичка лица - пољопривредници Динарски платни рачун
Текући рачун са основним услугама Физичко лице Физичка лица Динарски платни рачун Платни рачун са основним услугама
Текући рачун за студенте Физичко лице Физичка лица - Студенти Динарски платни рачун
Текући девизни рачун за физичко лице Физичко лице Физичка лица Девизни текући рачун у еврима
Текући динарски рачун за правна лица Правно лице Правна лица Динарски платни рачун
Текући девизни рачун за правна лица - резиденте Правно лице Правна лица Девизни текући рачун у еврима
Текући девизни рачун за правна лица - нерезиденте Правно лице Правна лица Девизни текући рачун у еврима
Текући динарски рачун за предузетнике Предузетник Предузетници Динарски платни рачун
Текући девизни рачун за предузетнике - резиденте Предузетник Предузетници Девизни текући рачун у еврима
AGRO Confort Физичко лице Потрошач Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Confort Физичко лице Потрошач Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Index Физичко лице Потрошач Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Liberte ++ Физичко лице Потрошач Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Privilege Физичко лице Потрошач Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Superieur Физичко лице Потрошач Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Travel Физичко лице Потрошач Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Девизни платни рачун Физичко лице Потрошач Девизни текући рачун у еврима
Девизни платни рачун-Индивидуално пољопривредно газдинство Физичко лице Потрошач Девизни текући рачун у еврима