Детаљни преглед платног рачуна (пакета)


Платни рачун (пакет)
Пружалац платних услуга
Banca Intesa a.d. Beograd
Назив
Девизни платни рачун амбасаде
Назив корисника платних услуга
Правно лице - амбасаде
Тип услуге
Платни рачун
Корисник платних услуга
Правно лице
Тип платног рачуна
Девизни текући рачун у еврима

Напомена:

Овај преглед садржи само накнаде за услуге с листе репрезентативних услуга које представљају најчешће коришћене и најзначајније услуге повезане с платним рачуном.
Пружалац платних услуга може наплаћивати и накнаде за услуге повезане с платним рачуном које нису наведене у овом прегледу.

Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом) - Девизни платни рачун амбасаде
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Без накнаде
Гашење платног рачуна
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
0.2% Минимум 1,000 РСД Максимум 60,000 РСД
Безготовински пренос у корист рачуна инвестиционог фонда којим управља Интеса Инвест је без накнаде
На платни рачун у иностранству
0.15% Минимум 1,000 РСД Максимум 40,000 РСД
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Без накнаде
Платне картице и готов новац
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
0.2% Минимум 500 РСД
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
0.1% Минимум 500 РСД Максимум 20,000 РСД