Детаљни преглед платног рачуна (пакета)


Платни рачун (пакет)
Пружалац платних услуга
Banca Intesa a.d. Beograd
Назив
Интеса Хит Плус платни рачун (резиденти)
Назив корисника платних услуга
Потрошач
Тип услуге
Платни рачун
Корисник платних услуга
Физичко лице
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун

Напомена:

Овај преглед садржи само накнаде за услуге с листе репрезентативних услуга које представљају најчешће коришћене и најзначајније услуге повезане с платним рачуном.
Пружалац платних услуга може наплаћивати и накнаде за услуге повезане с платним рачуном које нису наведене у овом прегледу.

Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом) - Интеса Хит Плус платни рачун (резиденти)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
475 РСД месечно, попуст до 01.09.2023 РСД 350 месечно
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос на рачун правног лица у банци = 1,00%, мин 100 РСД, попуст до 01.09.2023 РСД 80, мак 8.000 РСД
Пренос на рачун физичког лица резидента у оквиру банке = Без накнаде
Пренос по основу донације у хуманитарне сврхе = Без накнаде
Пренос по основу куповине инвестиционих јединица свих отворених инвестиционих фондова са јавном понудом под управљањем Интеса Инвест ад Београд= Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос на рачун правног лица у банци = 1,00%, мин 100 РСД, попуст до 01.09.2023 РСД 80, мак 8.000 РСД
Пренос на рачун физичког лица резидента у оквиру банке = Без накнаде
Пренос по основу донације у хуманитарне сврхе = Без накнаде
Пренос по основу куповине инвестиционих јединица свих отворених инвестиционих фондова са јавном понудом под управљањем Интеса Инвест ад Београд= Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос на рачуне физичких и правних лица ван банке = 1,00%, мин 100 РСД, попуст до 01.09.2023 РСД 80, мак 8.000 РСД
Пренос по основу донације у хуманитарне сврхе = Без накнаде
Пренос по основу куповине инвестиционих јединица свих отворених инвестиционих фондова са јавном понудом под управљањем Интеса Инвест ад Београд= Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Пренос на рачуне физичких и правних лица ван банке = 1,00%, мин 100 РСД, попуст до 01.09.2023 РСД 80, мак 8.000 РСД
Пренос по основу донације у хуманитарне сврхе = Без накнаде
Пренос по основу куповине инвестиционих јединица свих отворених инвестиционих фондова са јавном понудом под управљањем Интеса Инвест ад Београд= Без накнаде
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос на рачуне физичких и правних лица у оквиру банке = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос на рачуне физичких и правних лица у оквиру банке = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос на рачуне физичких и правних лица ван банке = 15 РСД по налогу, попуст до 01.09.2023 РСД 10 по налогу
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Пренос на рачуне физичких и правних лица ван банке = 15 РСД по налогу, попуст до 01.09.2023 РСД 10 по налогу
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос на рачуне физичких и правних лица у оквиру банке = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос на рачуне физичких и правних лица у оквиру банке = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос на рачуне физичких и правних лица ван банке = 15 РСД по налогу, попуст до 01.09.2023 РСД 10 по налогу
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Пренос на рачуне физичких и правних лица ван банке = 15 РСД по налогу, попуст до 01.09.2023 РСД 10 по налогу
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке до РСД 600.000,00 =1.150 РСД
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке од РСД 600.000,01 до РСД 1.500.000,00 =1.500 РСД
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке од 1.500.000,01 РСД до РСД 6.000.000 =2.300 РСД
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке од РСД 6.000.000,01=4.000 РСД
Пренос у оквиру банке за клијенте који примају зараду/пензију у Банца Интеса = 0,3%, мин 800 РСД мак 10.000 РСД
Пренос у оквиру банке за клијенте који не примају зараду/пензију у Банца Интеса = 0,3%, мин 1.500 РСД мак 16.000 РСД
Пренос на друге домаће банке=0,3%, мин1.500 РСД, мак 16.000 РСД
Повраћај средстава по коначном обрачуну службеног пута на рачун у другој домаћој банци = 0,2%, мин 600 РСД
Упити и захтеви за повраћај или измену преноса на другу домаћу банку= 2.500 РСД
Преноси у земљи по основу донације у хуманитарне сврхе = Без накнаде
На платни рачун у иностранству
Пренос по налогу физичких лица = 0,7%, мин 1.000 РСД, мак 40.000 РСД
Упити и захтеви за повраћај или измену безготовинског преноса =2.500 РСД + стварни трошкови инобанака
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке до РСД 600.000,00 = 1.150 РСД
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке од РСД 600.000,01 до РСД 1.500.000,00 =1.500 РСД
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке од 1.500.000,01 РСД до РСД 6.000.000 =2.300 РСД
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке од РСД 6.000.000,01=4.000 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке до РСД 600.000,00 =1.150 РСД
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке од РСД 600.000,01 до РСД 1.500.000,00 =1.500 РСД
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке од 1.500.000,01 РСД до РСД 6.000.000 =2.300 РСД
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке од РСД 6.000.000,01=4.000 РСД
Пренос у оквиру банке = 0,2%, мин 600 РСД мак 7.000 РСД
Пренос на друге домаће банке = 0,25%, мин 1.200 РСД мак 12.000 РСД
На платни рачун у иностранству
Пренос по налогу физичких лица = 0,5%, мин 700 РСД, мак 30.000 РСД
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке до РСД 600.000,00 = 1.150 РСД
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке од РСД 600.000,01 до РСД 1.500.000,00 =1.500 РСД
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке од 1.500.000,01 рсд до РСД 6.000.000 =2.300 РСД
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке од РСД 6.000.000,01=4.000 РСД
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун у Републици Србији
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке до РСД 600.000,00 =1.150 РСД
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке од РСД 600.000,01 до РСД 1.500.000,00 =1.500 РСД
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке од 1.500.000,01 РСД до РСД 6.000.000 =2.300 РСД
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке од РСД 6.000.000,01=4.000 РСД
Пренос у оквиру банке = 0,2%, мин 600 РСД мак 7.000 РСД
Пренос на друге домаће банке = 0,25%, мин 1.200 РСД мак 12.000 РСД
На платни рачун у иностранству
Пренос по налогу физичких лица = 0,5%, мин 700 РСД, мак 30.000 РСД
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке до РСД 600.000,00 = 1.150 РСД
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке од РСД 600.000,01 до РСД 1.500.000,00 =1.500 РСД
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке од 1.500.000,01 рсд до РСД 6.000.000 =2.300 РСД
Пренос у еур-има са опцијом ОУР за трошкове ино банке или друге домаће банке од РСД 6.000.000,01=4.000 РСД
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Пријем новчаних средстава у ЕУР = 0,35% мин 300 РСД мак 60.000 РСД
Пријем новчаних средстава по основу девизне пензије из Републике Немачке = 0,23%
Пријем новчаних средстава од других домаћих банака по основу донација у хуманитарне сврхе = Без накнаде
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Накнада за трајне налоге са динарских платних рачуна за плаћање комуналих услуга = РСД 15 по трансакцији, попуст до 01.09.2023 РСД 10 по трансакцији (Без накнаде у случају када је са пружаоцем услуге тако уговорено)
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Накнада за трајне налоге са динарских платних рачуна за плаћање комуналих услуга = РСД 15 по трансакцији, попуст до 01.09.2023 РСД 10 по трансакцији (Без накнаде у случају када је са пружаоцем услуге тако уговорено)
Директно задужење
За извршење трансакције
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Без накнаде
Издавање чекова
По чеку РСД 25, попуст до 01.09.2023 РСД 21 по чеку
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Dina дебитна картица = Без накнаде
Visa Inspire дебитна картица = Без накнаде
Visa Classic Debit дебитна картица = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
Dina дебитна картица = Без накнаде
Visa Inspire дебитна картица = Без накнаде
Visa Classic Debit дебитна картица = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Шалтер друге банке Dina дебитна картица = 2%, min 90 РСД
Шалтер друге банке Visa Inspire дебитна картица = 2%, min 90 РСД
Шалтер друге банке Visa Classic Debit дебитна картица = 2%, min 150 РСД по куповном курсу Банке за девизе за валуту евро (978) на дан задужења платног рачуна
На банкомату
Банкомат банке Dina дебитна картица = Без накнаде
Банкомат банке Visa Inspire дебитна картица = Без накнаде
Банкомат банке Visa Classic Debit дебитна картица = Без накнаде
Банкомат друге банке Dina дебитна картица = 2%, min 90 РСД
Банкомат друге банке Visa Inspire дебитна картица = 2%, min 90 РСД
Банкомат друге банке Visa Classic Debit дебитна картица = 2%, min 150 РСД по куповном курсу Банке за девизе за валуту евро (978) на дан задужења платног рачуна
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
Visa Inspire дебитна картица = 2%, min 2 ЕУР по продајном курсу Банке за девизе за валуту евро (978)на дан задужења платног рачуна
Visa Classic Debit дебитна картица = 2%, min 3 ЕУР
На банкомату
Visa Inspire дебитна картица = 2%, min 2 ЕУР по продајном курсу Банке за девизе за валуту евро (978)на дан задужења платног рачуна
Intesa Sanpaolo Grupacije Visa Inspire дебитна картица = Без накнаде
Visa Classic Debit дебитна картица = 2%, min 3 ЕУР
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
MC у оквиру пакета платног рачуна Стандард = Без накнаде
American Express Blue у оквиру пакета платног рачуна = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
MC у оквиру пакета платног рачуна Стандард = Без накнаде
American Express Blue у оквиру пакета платног рачуна = Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
Плаћање на рате платном картицом на продајном месту трговца MC у оквиру пакета платног рачуна Стандард = 40 РСД, при обради сваке појединачне рате, попуст до 01.09.2023 РСД 28 при обради сваке појединачне рате
Плаћање на рате платном картицом на продајном месту трговца American Express Blue у оквиру пакета платног рачуна = 40 РСД, при обради сваке појединачне рате, попуст до 01.09.2023 РСД 28 при обради сваке појединачне рате
У иностранству
MC у оквиру пакета платног рачуна Стандард = Без накнаде
American Express Blue у оквиру пакета платног рачуна = Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
MC у оквиру пакета платног рачуна Стандард = Фиксна, 18,43 %, конформни метод обрачуна камате потрошња у РСД
MC у оквиру пакета платног рачуна Стандард = Фиксна, 12,60 %, конформни метод обрачуна камате потрошња у ЕУР
American Express Blue у оквиру пакета платног рачуна = Фиксна, 18,43 % ,конформни метод обрачуна камате потрошња у РСД
American Express Blue у оквиру пакета платног рачуна = Фиксна, 12,60 %, конформни метод обрачуна камате потрошња у ЕУР
Годишња ефективна каматна стопа
MC у оквиру пакета платног рачуна Стандард = Фиксна, од 18,50 % до 22,92 %, конформни метод обрачуна камате потрошња у РСД
MC у оквиру пакета платног рачуна Стандард = Фиксна, од 12,66 % до 16,87 %, конформни метод обрачуна камате потрошња у ЕУР
American Express Blue у оквиру пакета платног рачуна = Фиксна, од 18,51 % до 23,75 %, конформни метод обрачуна камате потрошња у РСД
American Express Blue у оквиру пакета платног рачуна = Фиксна, од 12,67 % до 17,42 %, конформни метод обрачуна камате потрошња у ЕУР
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Шалтер друге банке MC у оквиру пакета платног рачуна Стандард = 3%, min 150 РСД
На банкомату
Банкомат банке MC у оквиру пакета платног рачуна Стандард = 3%, min 90 РСД
Банкомат банке American Express Blue у оквиру пакета платног рачуна = 3%, min 150 РСД
Банкомат друге банке MC у оквиру пакета платног рачуна Стандард = 3%, min 150 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
MC у оквиру пакета платног рачуна Стандард кредитна картица = 3%, min 3 ЕУР
American Express Blue у оквиру пакета платног рачуна кредитна картица = 3%, min 5 ЕУР
На банкомату
MC у оквиру пакета платног рачуна Стандард кредитна картица = 3%, min 3 ЕУР
American Express Blue у оквиру пакета платног рачуна кредитна картица = 3%, min 5 ЕУР
Годишња номинална каматна стопа
MC у оквиру пакета платног рачуна Стандард = Фиксна, 18,43 % , конформни метод обрачуна камате потрошња у РСД
MC у оквиру пакета платног рачуна Стандард = Фиксна, 12,60 %, конформни метод обрачуна камате потрошња у ЕУР
American Express Blue у оквиру пакета платног рачуна = Фиксна, 18,43 % , конформни метод обрачуна камате потрошња у РСД
American Express Blue у оквиру пакета платног рачуна = Фиксна, 12,60 %, конформни метод обрачуна камате потрошња у ЕУР
Годишња ефективна каматна стопа
MC у оквиру пакета платног рачуна Стандард = Фиксна, од 18,50 % до 22,92% , конформни метод обрачуна камате потрошња у РСД
MC у оквиру пакета платног рачуна Стандард = Фиксна, од 12,66 % до 16,87 %, конформни метод обрачуна камате потрошња у ЕУР
American Express Blue у оквиру пакета платног рачуна = Фиксна, од 18,51 % до 23,75% , конформни метод обрачуна камате потрошња у РСД
American Express Blue у оквиру пакета платног рачуна = Фиксна, од 12,67 % до 17,42 %, конформни метод обрачуна камате потрошња у ЕУР
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Меница = једнократно, 50 РСД
Извештај Кредитног бироа = једнократно, 246 РСД
Накнада за одобравање =Једнократно РСД 300, попуст до 01.09.2023 РСД 210
Годишња номинална каматна стопа
Фиксна, годишња 26,87% -обрачун по пропорционалном методу
Годишња ефективна каматна стопа
Фиксна, годишња од 30,69% до 38,74%-обрачун по пропорционалном методу