Детаљни преглед платног рачуна (пакета)


Платни рачун (пакет)
Пружалац платних услуга
Banca Intesa a.d. Beograd
Назив
Девизни платни рачун нерезидента
Назив корисника платних услуга
Правно лице - нерезидент
Тип услуге
Платни рачун
Корисник платних услуга
Правно лице
Тип платног рачуна
Девизни текући рачун у еврима

Напомена:

Овај преглед садржи само накнаде за услуге с листе репрезентативних услуга које представљају најчешће коришћене и најзначајније услуге повезане с платним рачуном.
Пружалац платних услуга може наплаћивати и накнаде за услуге повезане с платним рачуном које нису наведене у овом прегледу.

Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом) - Девизни платни рачун нерезидента
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
50,000 РСД
Вођење платног рачуна
Без накнаде
Гашење платног рачуна
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Безготовински пренос на рачун у Банци 1,000 РСД
Безготовински пренос у корист клијента друге домаће банке 0.3% Минимум 1,500 РСД Максимум 80,000 РСД
Безготовински пренос у корист рачуна инвестиционог фонда којим управља Интеса Инвест је без накнаде
На платни рачун у иностранству
0.2% Минимум 1,200 РСД Максимум 40,000 РСД
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Без накнаде
Платне картице и готов новац
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
0.3% Минимум 800 РСД
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
0.2% Минимум 500 РСД Максимум 20,000 РСД