Детаљни преглед услуге уплате готовог новца на туђи платни рачун


Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
Пружалац платних услуга
HALKBANK a.d. Beograd
Тип услуге
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
Платилац
Правно лице/предузетник
Накнаде за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Уплата готовог новца у корист платног рачуна код друге Банке = 0,90% од номиналне вредности; Мин. РСД 80,00; Маx. РСД 5.000,00