Детаљни преглед услуге уплате готовог новца на туђи платни рачун


Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
Пружалац платних услуга
API Bank a.d. Beograd
Тип услуге
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
Платилац
Физичко лице
Накнаде за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Уплата физичког лица на платни рачун правног лица у Банци = 50 RSD
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Уплата физичког лица (није клијент банке) на платни рачун = 1%, мин 150 RSD, макс 8000 RSD
Уплата физичког лица (клијент банке) на екстерни пл.рацун = 1%, мин 70 RSD, макс 8000 RSD
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Уплата физичког лица на рачун другог лица у другој банци = 1%, мин 200 RSD, макс 3000 RSD