Детаљни преглед платног рачуна (пакета)


Платни рачун (пакет)
Пружалац платних услуга
API Bank a.d. Beograd
Назив
Текући платни рачун за пословање у динарима за предузентика
Назив корисника платних услуга
Предузетници
Тип услуге
Платни рачун
Корисник платних услуга
Предузетник
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун

Напомена:

Овај преглед садржи само накнаде за услуге с листе репрезентативних услуга које представљају најчешће коришћене и најзначајније услуге повезане с платним рачуном.
Пружалац платних услуга може наплаћивати и накнаде за услуге повезане с платним рачуном које нису наведене у овом прегледу.

Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом) - Текући платни рачун за пословање у динарима за предузентика
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
за све кориснике = без накнаде
Вођење платног рачуна
за све кориснике = Месечно, 600 RSD
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Издавање сертификата по кориснику = једнократно, 4500 RSD
Обнова сертификата = једнократно, 3000 RSD
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
интерни пренос између два платна рачуна истог клијента = Без накнаде
интерни пренос између клијента и Банке = 0,05% мин 35 RSD, макс 1000 RSD
интерни пренос између клијенаат банке = 0,05% мин 35 RSD, макс 1000 RSD
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
За износ трансакције до 10000 RSD = 42 RSD
за износ трансакције од 10000,01 до RSD износа 299999,99 RSD = 200 RSD
за износ трансакције од 300000 = 0,15%, максимум 6000 RSD
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Инстант = 0,15%, мин 250 RSD, макс 450 RSD
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
интерни пренос између два платна рачуна истог клијента = без накнаде
интерни пренос између клијента и Банке = 0,05%, мин 20RSD, макс 500 RSD
интерни пренос између клијенаат банке = 0,05%, мин 35RSD, макс 500 RSD
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
За износ трансакције до 10000 RSD = 36 RSD
за износ трансакције од 10000,01 до RSD износа 299999,99 RSD = 150 RSD
за износ трансакције од 300000 = 0,1, макс 4000 RSD
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
инстант налог = 0,11%, мин 150 RSD, макс 330 RSD
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Dina пословна картица = без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
Dina пословна картица = прва без накнаде, остале годишње, 1000 RSD
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Друге банке = 2%, мин 200 RSD
На банкомату
Банке = без накнаде
друге банке на износ трансакције = 1,5% мин 200 RSD
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
за предузетнике = без накнаде
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
за предузетнике = без накнаде