Детаљни преглед платног рачуна (пакета)


Платни рачун (пакет)
Пружалац платних услуга
Agroindustrijsko komercijalna banka AIK BANKA a.d. Beograd
Назив
Бизнис премијум пакет - Предузетник
Назив корисника платних услуга
Предузетник
Тип услуге
Платни рачун
Корисник платних услуга
Предузетник
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима

Напомена:

Овај преглед садржи само накнаде за услуге с листе репрезентативних услуга које представљају најчешће коришћене и најзначајније услуге повезане с платним рачуном.
Пружалац платних услуга може наплаћивати и накнаде за услуге повезане с платним рачуном које нису наведене у овом прегледу.

Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом) - Бизнис премијум пакет - Предузетник
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Месечно RSD1.550
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Активирање HALCOM e-banking сервиса (SMART картица по кориснику) = RSD 9.000
Активирање АИК онлине е-банкинг севиса = Без накнаде
Активирање АИК еБанк Asseco пакет са читачем и картицом = RSD5.500
Активирање АИК еБанк Asseco пакет са смарт картицом = RSD3.500
Коришћење услуге
HALCOM месечно одржавање e-banking рачуна и/или */СМС*/ сервиса = Без накнаде
АИК онлине е-банкинг годишње одржавање севиса = RSD1.000
Активирање Аик е банк Asseco месечно одржавање севиса = RSD150
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
АИК мБанк Assecoактивација сервиса = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у Аик банци = RSD65
Пренос у оквиру истог правног лица или између клијената и АИК банке = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци = RSD65
Пренос у оквиру истог правног лица или између клијента и АИК банке = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод RSD300.000 КЛИРИНГ = RSD71.25
Налози од RSD300.000 и више (RTGS-примљени и унето од 08:00 до 13:00 = 0.12% max RSD6.000
Налози од RSD300.000 и више RTGS-примљени и унети после 13:00 = 0.125% max RSD6.500
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD300.000 ИНСТАНТ = RSD71.25
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци = RSD26
Пренос у оквиру истог правног лица или између клијента и АИК банке = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци = RSD26
Пренос у оквиру истог правног лица или између клијента и АИК банке = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод RSD300.000 КЛИРИНГ = RSD37.50
Налози од RSD300.000 и више RTGS-примљени и унети од 08:00 до 13:00 = 0.067% max RSD2.700
Налози од RSD300.000 и више RTGS-примљени и унети после 13:00 = 0.071% max RSD3.000
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD300.000 ИНСТАНТ = RSD37.50
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Трансфер у банци или на другу банку у земљи резиденту-физичком лицу у хуманитарне сврхе = Без накнаде
У корист рачуна код других домаћих банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.20% min RSD 600 max RSD 40.000
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Извршење налога за плаћање и трансфера са истим датумом валуте, за налоге достављење после 12 h = Накнада за пренос + RSD 1.300
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.225% min RSD 900 max RSD 33.750 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској провивредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = RSD 750 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Извршење налога за плаћање и трансфера са истим датумом валуте, за налоге достављење после 12 h = Накнада за пренос + RSD 1.300
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
У корист рачуна код Аик банке = Без накнаде
У корист рачуна код других домаћих банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.25% min RSD 1.100 max RSD 40.000
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.187% min RSD 825 max RSD 30.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској провивредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = RSD 375 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Приливи на девизни рачун = Без накнаде
Откуп девиза са девизних рачуна = Без накнаде
Наплата у ефективи = 0.1% min RSD 600 max RSD 10.000
Приливи са Косова и Метохије и по основу донација = 0.2% min RSD 600 max RSD 20.000
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Dina Card пословна и/или Business Debit Mastercard = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
. = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Исплата готовине на шалтерима АИК банке = Без накнаде
Исплата готовине на шалтерима других банака (изузев Mastercar Business) = 3% min RSD500
Исплата готовине на шалтерима других банака Mastercard Business = 2% min RSD300
На банкомату
Исплата готовине на банкоматима АИК банке = Без накнаде
Исплата готовине на банкоматима других банака = 3%min RSD500
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
Business Debit Mastercard = 3% min EUR10 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
Business Debit Mastercard = 3% min EUR5 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Mastercar Business Credit = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
. = Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца = Без накнаде
У иностранству
Накнада за конверзију за трансакције у иностранству на продајаном месту трговца = 1.5% од износа трансакције Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% Фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 30.34%
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру АИК банке = 2% min RSD300
На шалтеру других банака = 3% min RSD500
На банкомату
На банкоматима АИК банке = 2% min RSD100
На банкоматима других банака = 3% min RSD300
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3% min EUR10 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
. = 3% min EUR5 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% Фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 30.34%
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Исплата готовине са рачуна клијената АИК банке = Без накнаде
Исплата готовине са рачуна клијента АИК банке (исплата динарске противвредности са рачуна овлашћеног мењача) = Без накнаде
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата пазара од RSD50.000 = RSD75 по налогу
Уплата пазара од RSD50.001 до 300.000 = RSD95 по налогу
Уплата пазара од RSD300.001 = 0.05% max RSD2.000 по налогу
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
. = од 0 до 2%
Годишња номинална каматна стопа
. = 20% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 27.64%
Прихватање платних инструмената
Прихватање платних картица на продајном месту
Трговачка накнада
На физичком продајном месту
Пружалац платних услуга је истовремено прихватилац и издавалац картице која се прихвата
. = Према уговору до 3.5% од вредности трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је други пружалац платних услуга из Републике Србије
. = Према уговору до 3.5% од вредности трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је пружалац платних услуга из иностранства
. = Према уговору до 3.5% од вредности трансакције
На интернет продајном месту
Пружалац платних услуга је истовремено прихватилац и издавалац картице која се прихвата
. = Према уговору до 3.5% од вредности трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је други пружалац платних услуга из Републике Србије
. = Према уговору до 3.5% од вредности трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је пружалац платних услуга из иностранства
. = Према уговору до 3.5% од вредности трансакције
Друге накнаде
Инсталација ПОС терминала = Без накнаде
Месечна накнада за коришћење ПОС терминала = Према уговору до RSD3.500 месечно по терминалу
Прихватање инстант трансфера одобрења на продајном месту
Пружалац платних услуга који је прихватилац је истовремено и издавалац платног инструмента за извршење инстант трансфера одобрења који се прихвата
Прихватање метода инстант плаћања QRкодом на продајним местима = од 0.1% до 2.5% од износа трансакције
Издавалац платног инструмента за извршење инстант трансфера одобрења који се прихвата је други пружалац платних услуга
Прихватање метода инстант плаћања QRкодом на продајним местима = од 0.1% до 2.5% од износа трансакције