Детаљни преглед услуге уплате готовог новца на туђи платни рачун


Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
Пружалац платних услуга
HALKBANK a.d. Beograd
Тип услуге
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
Платилац
Физичко лице
Накнаде за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
0,70% од номиналне вредности, min. 50,00 RSD, max. 5.000,00 RSD
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
0,90% од номиналне вредности, min. 80,00 RSD, max. 5.000,00 RSD
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
1,10% од номиналне вредности, мин 110,00 РСД