Детаљни преглед платног рачуна (пакета)


Платни рачун (пакет)
Пружалац платних услуга
Addiko Bank a.d. Beograd
Назив
БАЗИЧНИ РАЧУН-НЕРЕЗИДЕНТИ
Назив корисника платних услуга
Потрошачи
Тип услуге
Платни рачун
Корисник платних услуга
Физичко лице
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Тип динарског рачуна
Платни рачун са основним услугама

Напомена:

Платни рачун са основним услугама је платни рачун на који имају право сва физичка лица (потрошачи) под условом да немају отворен динарски платни рачун код неког од пружалаца платних услуга у Републици Србији.

Овај преглед садржи само накнаде за услуге с листе репрезентативних услуга које представљају најчешће коришћене и најзначајније услуге повезане с платним рачуном.
Пружалац платних услуга може наплаћивати и накнаде за услуге повезане с платним рачуном које нису наведене у овом прегледу.

Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом) - БАЗИЧНИ РАЧУН-НЕРЕЗИДЕНТИ
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=150 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Месечно=200 РСД
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
По налогу=0.80% min 10 ЕУР max 1.000 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=0.80% min 10 ЕУР max 1.000 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Dinacard Debit=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
Dinacard Debit=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД
На банкомату
Код Addiko Bank=Без накнаде
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД