Детаљни преглед платног рачуна (пакета)


Платни рачун (пакет)
Пружалац платних услуга
3 BANKA a.d. NOVI SAD
Назив
Девизни текући рачун нерезидента
Назив корисника платних услуга
Правно лице
Тип услуге
Платни рачун
Корисник платних услуга
Правно лице
Тип платног рачуна
Девизни текући рачун у еврима

Напомена:

Овај преглед садржи само накнаде за услуге с листе репрезентативних услуга које представљају најчешће коришћене и најзначајније услуге повезане с платним рачуном.
Пружалац платних услуга може наплаћивати и накнаде за услуге повезане с платним рачуном које нису наведене у овом прегледу.

Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом) - Девизни текући рачун нерезидента
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Без накнаде
Гашење платног рачуна
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
0,30%, min 1.200,00 RSD, max 30.000,00 RSD
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
0,30%, min 1.200,00 RSD, max 30.000,00 RSD