Детаљни преглед услуге уплате готовог новца на туђи платни рачун


Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
Пружалац платних услуга
Mićo Commerce d.o.o. Beograd
Тип услуге
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
Платилац
Физичко лице
Накнаде за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
од 1,00 RSD до 5.000,00 RSD = 45,00 RSD
налози од 5.001,00 RSD до 300.000,00 RSD = 1,00%
налози од 300.001,00 RSD до 500.000,00 RSD = 0,45%
налози од 500.001,00 RSD до 800.000,00 RSD = 0,40%
налози од 800.001,00 RSD до 1.000.000,00 RSD = 0,35%
налози од 1.000.001,00 RSD до 2.000.000,00 RSD = 0,30%
преко 2.000.000,00 RSD = 5.000,00 RSD
уплате и преноси на рачуне хуманитарних организација и рачуне отворене у хуманитарне сврхе = без накнаде