Детаљни преглед платног рачуна (пакета)


Платни рачун (пакет)
Пружалац платних услуга
3 BANKA a.d. NOVI SAD
Назив
Динарски текући рачун
Назив корисника платних услуга
Потрошач
Тип услуге
Платни рачун
Корисник платних услуга
Физичко лице
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Тип динарског рачуна
Платни рачун са основним услугама

Напомена:

Платни рачун са основним услугама је платни рачун на који имају право сва физичка лица (потрошачи) под условом да немају отворен динарски платни рачун код неког од пружалаца платних услуга у Републици Србији.

Овај преглед садржи само накнаде за услуге с листе репрезентативних услуга које представљају најчешће коришћене и најзначајније услуге повезане с платним рачуном.
Пружалац платних услуга може наплаћивати и накнаде за услуге повезане с платним рачуном које нису наведене у овом прегледу.

Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом) - Динарски текући рачун
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
0,05% min 20,00 RSD max 2.500,00 RSD
Налози реализовани у оквиру свих клијентових рачуна у валути RSD = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
0,05% min 20,00 RSD
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Клиринг налози до 3.000,00 RSD=35,00 RSD
Клиринг налози од 3.001,00 RSD дo 30.000,00 RSD=45,00 RSD
Клиринг налози од 30,000,01 RSD до 100,000,00 RSD=50,00 RSD
Клиринг налози од 100,001,00 RSD до 300,000,00 RSD=0,07%
RTGS налози до 100.000,00 RSD до 14h = 150,00 RSD
RTGS налози до 100.000,00 RSD од 14h = 230,00 RSD
RTGS налози до 100.001,00 RSD до 300.000,00 RSD do 14h=230,00 RSD
RTGS налози до 100.001,00 RSD до 300.000,00 RSD od 14h=250,00 RSD
RTGS налози од 300.001,00 RSD до 1.000.000,00 RSD do 14h=0,1%
RTGS налози од 300.001,00 RSD до 1.000.000,00 RSD od 14h=0,11%
RTGS налози од 1.000.001,00 RSD до 5.000.000,00 RSD do 14h=0,09%
RTGS налози од 1.000.001,00 RSD до 5.000.000,00 RSD od 14h=0,1%
RTGS преко 5.000.000,00 RSD до 14h=0,08% max. 8.000,00 RSD
RTGS преко 5.000.000,00 RSD од 14h=0,09% max. 10.000,00 RSD
Пренос на рачун нерезидента = 0,25% min 800,00 RSD max 5.000,00 RSD
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Инстант налози = 35,00 RSD