Детаљни преглед услуге уплате готовог новца на туђи платни рачун


Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
Пружалац платних услуга
Expobank a.d. Beograd
Тип услуге
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
Платилац
Физичко лице
Накнаде за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
0,75% Min 60 RSD Max 5.000 RSD
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
0,75% Min 60 RSD Max 5.000 RSD
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
1% Min 80 RSD Max 5.000 RSD
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
1% Min 80 RSD Max 5.000 RSD