Детаљни преглед услуге уплате готовог новца на туђи платни рачун


Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
Пружалац платних услуга
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad
Тип услуге
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
Платилац
Правно лице/предузетник
Накнаде за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Готовинске уплате на рачун ван Банке клијенти Сектора послова са привредом= 1%, min. 150,00 RSD
Готовинске уплате на рачун ван Банке клијенти Сектора послова са становништвом, Дирекција за мали бизнис = 1%, min. 250,00 RSD
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Инстант готовинске уплате клијенти Сектора послова са привредом = 1%, min. 150,00 RSD
Инстант готовинске уплате клијенти Сектора послова са становништвом, Дирекција за мали бизнис = 1%, min. 250,00 RSD