Детаљни преглед пружаоца платних услуга


Пружалац платних услуга
Матични број
21150711
Назив
iPay See d.o.o. Beograd
Тип
Институција електронског новца
Платни рачуни (пакети)
Потрошач

Услуга није доступна.

Предузетник

Услуга није доступна.

Правно лице

Услуга није доступна.

Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
Потрошач
Општи подаци
Накнаде за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
1% мин 65 дин
Предузетник / правно лице

Услуга није доступна.