Детаљни преглед пружаоца платних услуга


Пружалац платних услуга
Матични број
17138669
Назив
Mobi Banka a.d. Beograd
Тип
Банка
Платни рачуни (пакети)
Потрошач
Osnovni račun (Потрошач)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
150 РСД за платни рачун у РСД, Месечно = 50 РСД за валуте УСД и ЕУР
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
250 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Налози преко 300,000 РСД = 1%, максимум 10.000 РСД
Налози до 300,000 РСД = 250 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
14 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Налози преко 300,000 РСД = 0.2%, максимум 3.000 РСД
Налози до 300,000 РСД = 14 РСД
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
14 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Налози преко 300,000 РСД = 0.2%, максимум 3.000 РСД
Налози до 300,000 РСД = 14 РСД
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
0.60%, мин 2,400 РСД, макс 20,000 РСД
На платни рачун у иностранству
0.70%, мин 2,700 РСД, макс 30,000 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
0.60%, мин 2,400 РСД, макс 20,000 РСД
На платни рачун у иностранству
0.70%, мин 2,700 РСД, макс 30,000 РСД
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун у Републици Србији
0.60%, мин 2,400 РСД, макс 20,000 РСД
На платни рачун у иностранству
0.70%, мин 2,700 РСД, макс 30,000 РСД
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
По основу хуманитарне помоћи = Без накнаде
По осталим основима = 0.5%, мин 300 РСД, макс 10,000 РСД
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
14 РСД
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
14 РСД
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
DinaCard = Без накаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Поште и других банака = 2% , мин 300 РСД
На банкомату
Моби банке = Без накнаде
Других банака (DinaCard)= 2%, мин 200 РСД
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
Месечно = 200 РСД, не наплаћује се у првом месецу коришћења
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
Без накнаде
У иностранству
1.5% од износа трансакције
Годишња номинална каматна стопа
Без пријема зараде у мин износу од 20,000 РСД = 28% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Са пријемом зараде у мин износу од 20,000 РСД = 24% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Годишња ефективна каматна стопа
Без пријема зараде у мин износу од 20,000 РСД = 34.03% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Са пријемом зараде у мин износу од 20,000 РСД = 29.38% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Друге накнаде
Подела на рате = 6% на износ трансакције, мин 500 РСД
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
2%, мин 300 РСД
На банкомату
2%, мин 300 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
2%, мин 400 РСД
На банкомату
2%, мин 400 РСД
Годишња номинална каматна стопа
Без пријема зараде у мин износу од 20,000 РСД = 28% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Са пријемом зараде у мин износу од 20,000 РСД = 24% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Годишња ефективна каматна стопа
Без пријема зараде у мин износу од 20,000 РСД = 34.03% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Са пријемом зараде у мин износу од 20,000 РСД = 29.38% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Друге накнаде
Подела на рате = 6% на износ трансакције, мин 500 РСД
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
32.00% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Годишња ефективна каматна стопа
37.15% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Starter paket (Потрошач)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно = 150 РСД за платни рачун у РСД, Месечно = 50 РСД за валуте УСД и ЕУР
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
250 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Налози преко 300,000 РСД = 1%, максимум 10.000 РСД
Налози до 300,000 РСД = 250 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
20 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Налози преко 300,000 РСД = 0.2%, максимум 3.000 РСД
Налози до 300,000 РСД = 20 РСД
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
20 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Налози преко 300,000 РСД = 0.2%, максимум 3.000 РСД
Налози до 300,000 РСД = 20 РСД
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
0.60%, мин 2,400 РСД, макс 20,000 РСД
На платни рачун у иностранству
0.70%, мин 2,700 РСД, макс 30,000 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
0.60%, мин 2,400 РСД, макс 20,000 РСД
На платни рачун у иностранству
0.70%, мин 2,700 РСД, макс 30,000 РСД
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун у Републици Србији
0.60%, мин 2,400 РСД, макс 20,000 РСД
На платни рачун у иностранству
0.70%, мин 2,700 РСД, макс 30,000 РСД
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
По основу хуманитарне помоћи = Без накнаде
По осталим основима = 0.5%, мин 300 РСД, макс 10,000 РСД
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
20 РСД
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
20 РСД
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
DinaCard = Без накаде
Mastercard = Једнократно 500 РСД
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Поште и других банака = 2% , мин 300 РСД
На банкомату
Mоби банке = Без накнаде
Других банака (DinaCard)= 2%, мин 200 РСД
Других банака (Mastercard) = 200 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
2%, мин 300 РСД
На банкомату
1%, мин 400 РСД
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
Месечно = 200 РСД, не наплаћује се у првом месецу коришћења
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
Без накнаде
У иностранству
1.5% од износа трансакције
Годишња номинална каматна стопа
Без пријема зараде у мин износу од 20,000 РСД = 28% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Са пријемом зараде у мин износу од 20,000 РСД = 24% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Годишња ефективна каматна стопа
Без пријема зараде у мин износу од 20,000 РСД = 34.03% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Са пријемом зараде у мин износу од 20,000 РСД = 29.38% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Друге накнаде
Подела на рате = 6% на износ трансакције, мин 500 РСД
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
2%, мин 300 РСД
На банкомату
2%, мин 300 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
2%, мин 400 РСД
На банкомату
2%, мин 400 РСД
Годишња номинална каматна стопа
Без пријема зараде у мин износу од 20,000 РСД = 28% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Са пријемом зараде у мин износу од 20,000 РСД = 24% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Годишња ефективна каматна стопа
Без пријема зараде у мин износу од 20,000 РСД = 34.03% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Са пријемом зараде у мин износу од 20,000 РСД = 29.38% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Друге накнаде
Подела на рате = 6% на износ трансакције, мин 500 РСД
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
32.00%, фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Годишња ефективна каматна стопа
38.59%, фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Progresiv paket (Потрошач)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно = 400 РСД за платни рачун у РСД, Месечно = 50 РСД за валуте УСД и ЕУР
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
250 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Налози преко 300,000 РСД = 1%, максимум 10.000 РСД
Налози до 300,000 РСД = 250 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Налози преко 300,000 РСД = 0.2%, максимум 3.000 РСД
Налози до 300,000 РСД = Без накнаде
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Налози преко 300,000 РСД = 0.2%, максимум 3.000 РСД
Налози до 300,000 РСД = Без накнаде
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
0.60%, мин 2,400 РСД, макс 20,000 РСД
На платни рачун у иностранству
0.70%, мин 2,700 РСД, макс 30,000 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
0.60%, мин 2,400 РСД, макс 20,000 РСД
На платни рачун у иностранству
0.70%, мин 2,700 РСД, макс 30,000 РСД
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун у Републици Србији
0.60%, мин 2,400 РСД, макс 20,000 РСД
На платни рачун у иностранству
0.70%, мин 2,700 РСД, макс 30,000 РСД
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
По основу хуманитарне помоћи = Без накнаде
По осталим основима = 0.5%, мин 300 РСД, макс 10,000 РСД
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Без накнаде
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
DinaCard = Без накаде
Mastercard = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Поште и других банака = 2% , мин 300 РСД
На банкомату
Моби банке = Без накнаде
Других банака (DinaCard) = 1.1%, мин 25 РСД
Других банака (Mastercard), Без пријема зараде у мин износу од 20.000 РСД = Првих 5 подизања = Без накнаде, Додатна подизања = 200 РСД
Других банака (Mastercard), Са пријемом зараде у мин износу од 20.000 РСД = Без накнаде
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
2%, мин 300 РСД
На банкомату
1%, мин 400 РСД
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
Месечно = 200 РСД, не наплаћује се у првом месецу коришћења
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
Без накнаде
У иностранству
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
Без пријема зараде у мин износу од 20,000 РСД = 28% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Са пријемом зараде у мин износу од 20,000 РСД = 24% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Годишња ефективна каматна стопа
Без пријема зараде у мин износу од 20,000 РСД = 34.03% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Са пријемом зараде у мин износу од 20,000 РСД = 29.38% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Друге накнаде
Подела на рате = 6% на износ трансакције, мин 500 РСД
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
2%, мин 300 РСД
На банкомату
2%, мин 300 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
2%, мин 400 РСД
На банкомату
2%, мин 400 РСД
Годишња номинална каматна стопа
Без пријема зараде у мин износу од 20,000 РСД = 28% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Са пријемом зараде у мин износу од 20,000 РСД = 24% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Годишња ефективна каматна стопа
Без пријема зараде у мин износу од 20,000 РСД = 34.03% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Са пријемом зараде у мин износу од 20,000 РСД = 29.38% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Друге накнаде
Подела на рате = 6% на износ трансакције, мин 500 РСД
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
26.00% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Годишња ефективна каматна стопа
29.34% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Lite račun (Потрошач)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Без накнаде за платни рачун у РСД, Месечно = 50 РСД за валуте УСД и ЕУР
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
250 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Налози преко 300,000 РСД = 1%, максимум 10.000 РСД
Налози до 300,000 РСД = 250 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
50 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Налози преко 300,000 РСД = 0.2%, максимум 3.000 РСД
Налози до 300,000 РСД = 50 РСД
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
50 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Налози преко 300,000 РСД = 0.2%, максимум 3.000 РСД
Налози до 300,000 РСД = 50 РСД
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
0.60%, мин 2,400 РСД, макс 20,000 РСД
На платни рачун у иностранству
0.70%, мин 2,700 РСД, макс 30,000 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
0.60%, мин 2,400 РСД, макс 20,000 РСД
На платни рачун у иностранству
0.70%, мин 2,700 РСД, макс 30,000 РСД
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун у Републици Србији
0.60%, мин 2,400 РСД, макс 20,000 РСД
На платни рачун у иностранству
0.70%, мин 2,700 РСД, макс 30,000 РСД
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
По основу хуманитарне помоћи = Без накнаде
По осталим основима = 0.5%, мин 300 РСД, макс 10,000 РСД
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
50 РСД
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
50 РСД
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
DinaCard = Без накаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Поште и других банака = 2% , мин 300 РСД
На банкомату
Моби банке = Без накнаде
Других банака (DinaCard)= 2%, мин 300 РСД
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
Месечно = 200 РСД, не наплаћује се у првом месецу коришћења
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
Без накнаде
У иностранству
1.5% од износа трансакције
Годишња номинална каматна стопа
Без пријема зараде у мин износу од 20,000 РСД = 28% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Са пријемом зараде у мин износу од 20,000 РСД = 24% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Годишња ефективна каматна стопа
Без пријема зараде у мин износу од 20,000 РСД = 34.03% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Са пријемом зараде у мин износу од 20,000 РСД = 29.38% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Друге накнаде
Подела на рате = 6% на износ трансакције, мин 500 РСД
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
2%, мин 300 РСД
На банкомату
2%, мин 300 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
2%, мин 400 РСД
На банкомату
2%, мин 400 РСД
Годишња номинална каматна стопа
Без пријема зараде у мин износу од 20,000 РСД = 28% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Са пријемом зараде у мин износу од 20,000 РСД = 24% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Годишња ефективна каматна стопа
Без пријема зараде у мин износу од 20,000 РСД = 34.03% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Са пријемом зараде у мин износу од 20,000 РСД = 29.38% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Друге накнаде
Подела на рате = 6% на износ трансакције, мин 500 РСД
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
32.00% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Годишња ефективна каматна стопа
37.15% фиксна, обрачуната по пропорционалној методи
Предузетник
Platni račun za pravna lica i preduzetnike (Правно лице и предузетник)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно = 250 РСД
Гашење платног рачуна
Без накнаде
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Једнократно = 1,800 РСД
Коришћење услуге
Месечно = 300 РСД
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
У корист рачуна Моби банке и налози у оквиру рачуна истог клијента = 0.035% , мин 20 РСД, макс 2,000 РСД
У корист рачуна у оквиру Моби банке = 0,07%, мин 25 РСД, макс 4,000 РСД
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
У корист рачуна Моби банке и налози у оквиру рачуна истог клијента = 0.035% , мин 20 РСД, макс 2,000 РСД
У корист рачуна у оквиру Моби банке = 0,07%, мин 25 РСД, макс 4,000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
0,10% , мин 35 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитан налог (износ већи од 300,000 РСД), Време уноса од 8-14 ч = 0.10%, мин 75 РСД макс 6,000 РСД
Хитан налог (износ већи од 300,000 РСД),Време уноса после 14 ч = 0.10% , мин 150 РСД макс 8,000 РСД
Инстант налог = 0.10%, мин 60 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
25 РСД
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
25 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
50 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитан налог (преко 300,000 РСД) = 0.07%, мин 200 РСД, макс 2,400 РСД
Инстант налог = 50 РСД
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
0.3%, мин 1,000 РСД, макс 40,000 РСД + свифт трошкови 650 РСД
На платни рачун у иностранству
0.3%, мин 800 РСД, макс 40,000 РСД + свифт трошкови 650 РСД
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Без накнаде
Платне картице и готов новац
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
0.50%, мин 20 РСД, макс 10,000 РСД
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата пазара на платни рачун у банци до 50,000 РСД = 25 РСД
Уплата пазара на платни рачун у банци преко 50,000 РСД = 0.05%, макс 300 РСД
Позајмица оснивача = 100 РСД
Остале уплате на рачун у банци = 20 РСД
Уплата на платни рачун ван банке = 1.0% , мин 50 РСД, макс 3,000 РСД
Правно лице
Platni račun za pravna lica i preduzetnike (Правно лице и предузетник)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно = 250 РСД
Гашење платног рачуна
Без накнаде
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Једнократно = 1,800 РСД
Коришћење услуге
Месечно = 300 РСД
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
У корист рачуна Моби банке и налози у оквиру рачуна истог клијента = 0.035% , мин 20 РСД, макс 2,000 РСД
У корист рачуна у оквиру Моби банке = 0,07%, мин 25 РСД, макс 4,000 РСД
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
У корист рачуна Моби банке и налози у оквиру рачуна истог клијента = 0.035% , мин 20 РСД, макс 2,000 РСД
У корист рачуна у оквиру Моби банке = 0,07%, мин 25 РСД, макс 4,000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
0,10% , мин 35 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитан налог (износ већи од 300,000 РСД), Време уноса од 8-14 ч = 0.10%, мин 75 РСД макс 6,000 РСД
Хитан налог (износ већи од 300,000 РСД),Време уноса после 14 ч = 0.10% , мин 150 РСД макс 8,000 РСД
Инстант налог = 0.10%, мин 60 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
25 РСД
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
25 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
50 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитан налог (преко 300,000 РСД) = 0.07%, мин 200 РСД, макс 2,400 РСД
Инстант налог = 50 РСД
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
0.3%, мин 1,000 РСД, макс 40,000 РСД + свифт трошкови 650 РСД
На платни рачун у иностранству
0.3%, мин 800 РСД, макс 40,000 РСД + свифт трошкови 650 РСД
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Без накнаде
Платне картице и готов новац
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
0.50%, мин 20 РСД, макс 10,000 РСД
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата пазара на платни рачун у банци до 50,000 РСД = 25 РСД
Уплата пазара на платни рачун у банци преко 50,000 РСД = 0.05%, макс 300 РСД
Позајмица оснивача = 100 РСД
Остале уплате на рачун у банци = 20 РСД
Уплата на платни рачун ван банке = 1.0% , мин 50 РСД, макс 3,000 РСД
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
Потрошач
Општи подаци
Накнаде за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
1%, мин 150 RSD, макс 3,000 RSD
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
1%, мин 150 RSD, макс 3,000 RSD
Предузетник / правно лице
Општи подаци
Накнаде за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Уплата на платни рачун ван банке = 1.0% , мин 50 RSD, макс 3,000 RSD
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Уплата на платни рачун ван банке = 1.0% , мин 50 RSD, макс 3,000 RSD