Детаљни преглед пружаоца платних услуга


Пружалац платних услуга
Матични број
08761132
Назив
3 BANKA a.d. NOVI SAD
Тип
Банка
Платни рачуни (пакети)
Потрошач
Динарски текући рачун (Потрошач)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Тип динарског рачуна
Платни рачун са основним услугама
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
0,05% min 20,00 RSD max 2.500,00 RSD
Налози реализовани у оквиру свих клијентових рачуна у валути RSD = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
0,05% min 20,00 RSD
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Клиринг налози до 3.000,00 RSD=35,00 RSD
Клиринг налози од 3.001,00 RSD дo 30.000,00 RSD=45,00 RSD
Клиринг налози од 30,000,01 RSD до 100,000,00 RSD=50,00 RSD
Клиринг налози од 100,001,00 RSD до 300,000,00 RSD=0,07%
RTGS налози до 100.000,00 RSD до 14h = 150,00 RSD
RTGS налози до 100.000,00 RSD од 14h = 230,00 RSD
RTGS налози до 100.001,00 RSD до 300.000,00 RSD do 14h=230,00 RSD
RTGS налози до 100.001,00 RSD до 300.000,00 RSD od 14h=250,00 RSD
RTGS налози од 300.001,00 RSD до 1.000.000,00 RSD do 14h=0,1%
RTGS налози од 300.001,00 RSD до 1.000.000,00 RSD od 14h=0,11%
RTGS налози од 1.000.001,00 RSD до 5.000.000,00 RSD do 14h=0,09%
RTGS налози од 1.000.001,00 RSD до 5.000.000,00 RSD od 14h=0,1%
RTGS преко 5.000.000,00 RSD до 14h=0,08% max. 8.000,00 RSD
RTGS преко 5.000.000,00 RSD од 14h=0,09% max. 10.000,00 RSD
Пренос на рачун нерезидента = 0,25% min 800,00 RSD max 5.000,00 RSD
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Инстант налози = 35,00 RSD
Девизни текући рачун (Потрошач)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
У оквиру банке, у оквиру истог власника рачуна= Без накнаде
У оквиру банке по основу купопродаје непокретности =0,1% min 1.000,00 RSD max 8.000,00 RSD
У корист рачуна у оквиру банке = 500,00 RSD
У корист рачуна у земљи=0,5% min 800,00 RSD max 16.000,00 RSD + депозит за ино трошкове
На платни рачун у иностранству
0,5% min 1.000,00 RSD, max 20.000,00 RSD + депозит за ино трошкове
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Пријем средстава из иностранства (опције BEN и SHA) = 0.5% min 1.200RSD max 24.000RSD
Пријем средстава из иностранства опција ОUR = Без накнаде
Пријем средстава из иностранства по основу девизне пензије до 200 EUR = Без накнаде
Пријем средстава из иностранства по основу девизне пензије преко 200 EUR = 0.5% min 1.200RSD max 24.000RSD
Пријем средстава са Кособа и Метохије = 0.3% min 1.000RSD max 10.000RSD
Предузетник
Динарски текући рачун (Предузетник)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Промет до 10.000,00 RSD=Без накнаде
Промет преко 10.000,00 RSD=250,00 RSD
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Инсталација софтвера и обука= Без накнаде
Читач смарт картице и лиценца=1,250,00 RSD
Прикључење и израда картице= 1,500,00 RSD
Издавање електронског сертификата=1.000,00 RSD
Прикључење и израда смарт картице за сваког додатног овлашћеног корисника = 800,00 RSD
Трошкови издавања ел. сертификата за сваког додатног овлашћеног корисника 500,00 RSD
Обнављање постојећег ел.сертификата (годишње) = 250,00 RSD
Деблокирање смарт картице = 250,00 RSD
Помоћ на локацији комитента – техничка подршка = 1.600,00 RSD сат / 5.600,00 RSD дан
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
0,05%, min 20,00 RSD max 2.500,00 RSD
Пренос на рачун нерезидента = 600,00 RSD
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Инстант халози = 50 RSD
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Клиринг налози до 3.000,00 RSD = 50,00 RSD
Клиринг налози од 3.001,00 RSD до 30.000,00 RSD = 60,00 RSD
Клиринг налози од 30.001,00 RSD до 100.000,00 RSD = 70,00 RSD
Клиринг налози од 100.001,00 RSD до 300.000,00 RSD = 0,07%
RTGS износ до 100.000 до 14h = 150,00 RSD
RTGS износ до 100.000 од 14h = 230,00 RSD
RTGS износ од 100.001 – 250.000 до 14h = 230,00 RSD
RTGS износ од 100.001 – 250.000 од 14h = 250,00 RSD
RTGS износ од 250.001 – 1.000.000 до 14h = 0,1%
RTGS износ од 250.001 – 1.000.000 од 14h = 0,11%
RTGS износ од 1.000.001 – 5.000.000 до 14h = 0,09%
RTGS износ од 1.000.001 – 5.000.000 од 14h = 0,1%
RTGS преко 5.000.000 до 14h = 0,08% маx 8.000,00 RSD
RTGS преко 5.000.000 од 14h = 0,09% маx 10.000,00 RSD
Пренос на рачун нерезидента = 0,30% min 800,00 RSD max 10.000,00 RSD
Коришћењем услуге електронског банкарства
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
0,05%, min 20,00 RSD max 1,500,00 RSD
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Клиринг налози до 3,000,00 RSD=20,00 RSD
Клиринг налози од 3.001,00 RSD дo 30.000,00 RSD=30,00 RSD
Клиринг налози од 30,000,01 RSD до 100,000,00 RSD =40,00 RSD
Клиринг налози од 100,001,00 RSD до 300,000,00 RSD =0,06%
RTGS налози до 14h = 0,08% min 130,00 RSD max 4,500,00 RSD
RTGS налози од 14h = 0,1% min 200,00 RSD max 6,500,00 RSD
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
Годишња, фиксна каматна стопа, пропорционални метод обрачуна 20,95%
Годишња ефективна каматна стопа
Годишња, фиксна каматна стопа, пропорционални метод обрачуна 24,77% зa максимални износ од 500.000,00 RSD
Девизни текући рачун (Предузетник)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
У корист рачуна у оквиру Банке = 500,00 RSD
У оквиру банке по основу купопродаје непокретности = 800,00 RSD
У корист рачунa у земљи = 0,30%, min 1.200,00 RSD, max 30.000,00 RSD
На платни рачун у иностранству
Девизно покриће = 0,25% min 1.200,00 RSD, max 30.000,00 RSD
Комбиновано покриће = 0,20% min 1.200,00 RSD, max 30.000,00 RSD
Динарско покриће = 0,12 % min 1.000,00 RSD, max 20.000,00 RSD
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Пријем средстава из иностранства по осову донације, прилив са КиМ = 0.3% min 1.000RSD max 10.000RSD
Пријем средстава из иностранства (лоро дознаке) = Без накнаде
Правно лице
Динарски текући рачун (Правно лице)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Промет до 10.000,00 RSD=Без накнаде
Промет преко 10.000,00 RSD=250,00 RSD
Гашење платног рачуна
500,00 RSD
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Инсталација софтвера и обука= Без накнаде
Читач смарт картице и лиценца=1,250,00 RSD
Прикључење и израда картице за једног овлашћеног корисника = 1,500,00 RSD
Прикључење и израда картице за сваког додатног овлашћеног корисника = 800,00 RSD
Издавање ел.сертификата за овлашћеног корисника = 1.000.00 RSD
Издавање ел.сертификата за сваког додатног овлашћеног корисника = 500,00 RSD
Обнављање постојећег ел.сертификата (годишње) = 250,00 RSD
Деблокирање смарт картице = 250,00 RSD
Помоћ на локацији комитента-техничка подршка = 1.600.00 RSD сат / 5.600,00 RSD дан
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Сви износи = 0,05% од износа min 20,00 RSD max 2.500,00 RSD
Пренос на рачун нерезидента = 600,00 RSD
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Клиринг налози до 3.000,00 RSD до 15h = 50,00 RSD
Клиринг налози од 3.001,00 до 30.000,00 до 15h = 60 RSD
Клиринг налози од 30.001,00 до 100.000,00 до 15h = 70 RSD
Клиринг налози од 100.001,00 до 300.000,00 до 15h = 0,07%
RTGS износ до 100.000 до 14h = 150,00 RSD
RTGS износ до 100.000 од 14h = 230,00 RSD
RTGS износ од 100.001 – 300.000 до 14h = 230,00 RSD
RTGS износ од 100.001 – 300.000 од 14h = 250,00 RSD
RTGS износ од 300.001 – 1.000.000 до 14h = 0,1%
RTGS износ од 300.001 – 1.000.000 од 14h = 0,11%
RTGS износ од 1.000.001 – 5.000.000 до 14h = 0,09%
RTGS износ од 1.000.001 – 5.000.000 од 14h = 0,1%
RTGS преко 5.000.000 до 14h = 0,08% маx 8.000,00 RSD
RTGS преко 5.000.000 од 14h = 0,09% маx 10.000,00 RSD
Пренос на рачун нерезидента = 0,30% min 800,00 RSD max 10.000,00 RSD
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Инстант = 50,00 RSD
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
0,05%, min 20,00 RSD, max 1.500,00 RSD
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
0,05%, min 20,00 RSD, max 1.500,00 RSD
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Износ до 3.000,00 RSD до 15h=20,00 RSD
Износ од 3.001,00 RSD до 30.000,00 RSD до 15h=30,00 RSD
Износ од 30.001,00 RSD до 100.000,00 RSD до 15h=40,00 RSD
Износ од 100.001,00 RSD до 300.000,00 RSD до 15h=0,06%
RTGS налози примљени до 14h=0,08% min, 130,00 RSD, max 4.500,00 RSD
RTGS налози примљени после 14h=0,1%, min 200,00 RSD, max 6.500,00 RSD
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Инстант налози =20,00 RSD
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
Годишња, фиксна каматна стопа, пропорционални метод обрачуна 20,95%
Годишња ефективна каматна стопа
Годишња, фиксна каматна стопа, пропорционални метод обрачуна 25,01% зa максимални износ од 500.000,00 RSD
Девизни текући рачун (Правно лице)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Гашење платног рачуна
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
У корист рачуна у оквиру Банке = 500,00 RSD
У оквиру банке по основу купопродаје непокретности = 800,00 RSD
У корист рачуна у земљи = 0,3% min, 1.200,00 RSD, max 30.000,00 RSD
На платни рачун у иностранству
Девизно покриће =0,25% min 1.200,00 RSD, max 30.000,00 RSD
Комбиновано покриће =0,2% min 1.200,00 RSD, max 30.000,00 RSD
Динарско покриће = 0,12 % min 1.000,00 RSD, max 20.000,00 RSD
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Пријем средстава из иностранства по осову донације, прилив са КиМ =0.3% min 1.000RSD max 10.000RSD
Пријем средстава из иностранства (лоро дознаке) = Без накнаде
Девизни текући рачун нерезидента (Правно лице)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Без накнаде
Гашење платног рачуна
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
0,30%, min 1.200,00 RSD, max 30.000,00 RSD
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
0,30%, min 1.200,00 RSD, max 30.000,00 RSD
Динарски текући рачун нерезидента (Правно лице)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Промет до 10.000,00 RSD = Без naknade
Промет преко10.000,00 RSD = 250,00 RSD
Гашење платног рачуна
500,00 RSD
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
0,05% min 20,00 RSD max 2.500,00 RSD
Налози реализовани у оквиру свих клијентових рачуна у валути RSD = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
0,30%, min 1.200,00 RSD, max 30.000,00 RSD
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
Потрошач
Општи подаци
Накнаде за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Уплата на рачун правног лица/предузетника 1,20%, min 200,00 RSD, max 10.000,00 RSD
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Уплата на рачун правног лица/предузетника =0,30%, min 30,00 RSD, max 2.000,00 RSD
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
1,20% min 200,00 RSD, max 10.000,00 RSD
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
1,2% min 200,00 RSD, max 3.600,00 RSD
Предузетник / правно лице
Општи подаци
Накнаде за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
1,20 %, min 200,00 RSD, max 10.000,00 RSD
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
1,2%, min 200,00 RSD, max 3.600,00 RSD