Детаљни преглед пружаоца платних услуга


Пружалац платних услуга
Матични број
07726716
Назив
Addiko Bank a.d. Beograd
Тип
Банка
Платни рачуни (пакети)
Потрошач
БАЗИЧНИ РАЧУН-РЕЗИДЕНТИ (Потрошачи)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Тип динарског рачуна
Платни рачун са основним услугама
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=150 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Месечно=200 РСД
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
На рачун потрошача=Без накнаде
На рачун правног лица=0.56% min 70 РСД max 8.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=1.00% min 105 РСД max 8.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=1.00% min 150 РСД max 8.000 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД=35 РСД
Пренос преко 300.000 РСД=0.18% max 3.500 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=35 РСД
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД=35 РСД
Пренос преко 300.000 РСД=0.18% max 3.500 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=35 РСД
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
Једнократно=200 РСД
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=20 РСД
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Без накнаде
Издавање чекова
По чеку=30 РСД
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Dinacard Debit=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
Dinacard Debit=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД
На банкомату
Код Addiko Bank=Без накнаде
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
Пропорционални обрачун,фиксна=29%
Годишња ефективна каматна стопа
ЕКС=33.20%
БАЗИЧНИ РАЧУН-НЕРЕЗИДЕНТИ (Потрошачи)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Тип динарског рачуна
Платни рачун са основним услугама
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=150 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Месечно=200 РСД
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
По налогу=0.80% min 10 ЕУР max 1.000 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=0.80% min 10 ЕУР max 1.000 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Dinacard Debit=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
Dinacard Debit=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД
На банкомату
Код Addiko Bank=Без накнаде
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД
ADDIKO СТАРТ ПАКЕТ-РЕЗИДЕНТИ (Потрошачи)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=290 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
На рачун потрошача=Без накнаде
На рачун правног лица=0.56% min 70 РСД max 8.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=1.00% min 105 РСД max 8.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=1.00% min 150 РСД max 8.000 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД=35 РСД
Пренос преко 300.000 РСД=0.18% max 3.500 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=35 РСД
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД=35 РСД
Пренос преко 300.000 РСД=0.18% max 3.500 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=35 РСД
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
По налогу=0.80% min 10 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун у иностранству
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) до 10.000 ЕУР=10 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) од 10.000 ЕУР до 100.000 ЕУР=20 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) преко 100.000 ЕУР=30 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пренос у оквиру Addiko групе=0.20% min 2.50 ЕУР max 250 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Из Addiko групе до 10.000 ЕУР=Без накнаде
Из Addiko групе преко 10.000 ЕУР=0.25% max 1.000 ЕУР
Из осталих банака=0.35% min 3 ЕУР
Из банака у РС путем међубанкарског клиринга=Без накнаде
По основу зарада и пензија= Без накнаде
Лоро дознаке у РСД= 0,35% min 3 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=20 РСД
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Без накнаде
Издавање чекова
По чеку=30 РСД
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД
На банкомату
Код Addiko bank у РС за Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
За Debit Mastercard у Addiko bank у ХР,БИХ и ЦГ=2.00% min 360 РСД
Kод осталих Банака за Debit Mastercard=2.00% min 360 РСД
На банкомату
За Debit Matercard у Addiko bank у ХР,БИХ и ЦГ=2.00% min 360 РСД
За Debit Mastercard код осталих банака=2.00% min 360 РСД
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
Пропорционални обрачун,фиксна=29%
Годишња ефективна каматна стопа
ЕКС=33.20%
ADDIKO СТАРТ ПАКЕТ-НЕРЕЗИДЕНТИ (Потрошачи)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=290 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
По налогу=0.80% min 10 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=0.80% min 10 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
По налогу=0.80% min 10 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун у иностранству
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) до 10.000 ЕУР=10 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) од 10.000 ЕУР до 100.000 ЕУР=20 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
По налогу=0.80% min 10 ЕУР Р увећано за инотрошкове (опција ОУР) преко 100.000 ЕУР=30 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пренос у оквиру Аддико групе=0.20% min 2.50 ЕУР max 250 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Из Addiko групе до 10.000 ЕУР=Без накнаде
Из Addiko групе преко 10.000 ЕУР=0.25% max 1.000 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Из осталих банака=0.35% min 3 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Из банака у РС путем међубанкарског клиринга=Без накнаде
По основу зарада и пензија= Без накнаде
Лоро дознаке у РСД= 0,35% min 3 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД
На банкомату
Код Addiko bank у РС за Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
За Debit Mastercard у Addiko bank у ХР,БИХ и ЦГ=2.00% min 360 РСД
Kод осталих Банака за Debit Mastercard=2.50% min 360 РСД
На банкомату
За Debit Matercard у Addiko bank у ХР,БИХ и ЦГ=2.00% min 360 РСД
За Debit Mastercard код осталих банака=2.50% min 360 РСД
СРЕБРНИ ПАКЕТ (Потрошачи)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=450 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
На рачун потрошача=Без накнаде
На рачун правног лица=0.56% min 70 РСД max 8.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=1.00% min 105 РСД max 8.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=1.00% min 150 РСД max 8.000 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД=35 РСД
Пренос преко 300.000 РСД=0.18% max 3.500 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=35 РСД
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД=35 РСД
Пренос преко 300.000 РСД=0.18% max 3.500 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=35 РСД
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
По налогу=0.80% min 10 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун у иностранству
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) до 10.000 ЕУР=10 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) од 10.000 ЕУР до 100.000 ЕУР=20 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) преко 100.000 ЕУР=30 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пренос у оквиру Аддико групе=0.20% min 2.50 ЕУР max 250 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун у Републици Србији
Интерни трансфер на сопствени рачун=Без накнаде
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Из Аддико групе до 10.000 ЕУР=Без накнаде
Из Аддико групе преко 10.000 ЕУР=0.25% max 1000 ЕУР по средњем курсу на дан обрачун
Из осталих банака=0.35% min 3 ЕУР по средњем курсу на дан обрачун
Из банака у РС путем међубанкарског клиринга=Без накнаде
По основу зарада и пензија= Без накнаде
Лоро дознаке у РСД= 0,35% min 3 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=20 РСД
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Без накнаде
Издавање чекова
По чеку=30 РСД
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД
На банкомату
Код Addiko bank у РС за Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
За Debit Mastercard у Addiko bank у ХР,БИХ и ЦГ=2.00% min 360 РСД
Kод осталих Банака за Debit Mastercard=2.50% min 360 РСД
На банкомату
За Debit Matercard у Addiko bank у ХР,БИХ и ЦГ=2.00% min 360 РСД
За Debit Mastercard код осталих банака=2.50% min 360 РСД
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Mastercard кредитна картица=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
Mastercard кредитна картица=Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
Без накнаде
У иностранству
Конверзија трансакције за Mastercard кредитну картицу=1.40%
Годишња номинална каматна стопа
Фиксна камата са пропорционалним обрачуном= 19.49%
Годишња ефективна каматна стопа
Mastercard кредитна картица=35.98%
Друге накнаде
При реализацији сваке рате, потрошња од 2.000 РСД до 30.000= 3 рате 210 РСД, 6 рата 420 РСД, 9 рата 630 РСД и 12 рата 840 РСД
При реализацији сваке рате, потрошња од 30.000.01 РСД до 60.000= 3 рате 420 РСД, 6 рата 840 РСД, 9 рата 1.260, РСД 12 рата 1.680 РСД
При реализацији сваке рате, потрошња од 60.000.01 РСД до 600.000= 3 рате 630 РСД, 6 рата 1.260 РСД, 9 рата 1.890 РСД, 12 рата 2.520 РСД
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
Код осталих Банака, по трансакцији=3.00% min 360 РСД
На банкомату
Код Addiko Bank =3.00% min 360 РСД
Код осталих банака=3.00% min 360 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
По трансакцији =3.00% min 360 РСД + 1.40% конверзија трансакције
На банкомату
По трансакцији =3.00% min 360 РСД + 1.40% конверзија трансакције
Годишња номинална каматна стопа
Фиксна камата са пропорционалним обрачуном= 19.49%
Годишња ефективна каматна стопа
Mastercard кредитна картица на рате=35.98%
Друге накнаде
При реализацији сваке рате, потрошња од 2.000 РСД до 30.000= 3 рате 420 РСД, 6 рата 840 РСД, 9 рата 1.260 РСД и 12 рата 1.680 РСД
При реализацији сваке рате, потрошња од 30.000.01 РСД до 60.000= 3 рате 840 РСД, 6 рата 1.680 РСД, 9 рата 2.520, РСД 12 рата 3.360 РСД
При реализацији сваке рате, потрошња од 60.000.01 РСД до 600.000= 3 рате 1.260 РСД, 6 рата 2.520 РСД, 9 рата 3.780 РСД, 12 рата 5.040 РСД
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
Пропорционални обрачун,фиксна=29%
Годишња ефективна каматна стопа
ЕКС=33.20%
ЗЛАТНИ ПАКЕТ (Потрошачи)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=560 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
На рачун потрошача=Без накнаде
На рачун правног лица=0.56% min 70 РСД max 8.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=1.00% min 105 РСД max 8.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=1.00% min 150 РСД max 8.000 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД=35 РСД
Пренос преко 300.000 РСД=0.18% max 3.500 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=35 РСД
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД=35 РСД
Пренос преко 300.000 РСД=0.18% max 3.500 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=35 РСД
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
По налогу=0.80% min 10 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун у иностранству
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) до 10.000 ЕУР=10 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) од 10.000 ЕУР до 100.000 ЕУР=20 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) преко 100.000 ЕУР=30 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пренос у оквиру Аддико групе=0.20% min 2.50 ЕУР max 250 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун у Републици Србији
Интерни пренос на сопствени рачун=Без накнаде
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Из Аддико групе до 10.000 ЕУР=Без накнаде
Из Аддико групе преко 10.000 ЕУР=0.25% max 1000 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Из осталих банака=0.35% min 3 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Из банака у РС путем међубанкарског клиринга=Без накнаде
По основу зарада и пензија= Без накнаде
Лоро дознаке у РСД= 0,35% min 3 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=20 РСД
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Без накнаде
Издавање чекова
По чеку=30 РСД
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД
На банкомату
Код Addiko bank у РС за Dinacard Debit и Debit Mastercard=без накнаде
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
За Debit Mastercard у Addiko bank у ХР,БИХ и ЦГ=2.00% min 360 РСД
Kод осталих Банака за Debit Mastercard=2.50% min 360 РСД
На банкомату
За Debit Matercard у Addiko bank у ХР,БИХ и ЦГ=2.00% min 360 РСД
За Debit Mastercard код осталих банака=2.50% min 360 РСД
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Mastercard кредитна картица=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
Mastercard кредитна картица=Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
Без накнаде
У иностранству
Конверзија трансакције за Mastercard кредитну картицу=1.40%
Годишња номинална каматна стопа
Фиксна камата са пропорционалним обрачуном= 19.49%
Годишња ефективна каматна стопа
Mastercard кредитна картица=35.98%
Друге накнаде
При реализацији сваке рате, потрошња од 2.000 РСД до 30.000= 3 рате 210 РСД, 6 рата 420 РСД, 9 рата630 РСД и 12 рата 840 РСД
При реализацији сваке рате, потрошња од 30.000.01 РСД до 60.000= 3 рате 420 РСД, 6 рата 840 РСД, 9 рата 1.260, РСД 12 рата 1.680 РСД
При реализацији сваке рате, потрошња од 60.000.01 РСД до 600.000= 3 рате 630 РСД, 6 рата 1.260 РСД, 9 рата 1.890 РСД, 12 рата 2.520 РСД
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
Код осталих Банака,по трансакцији=3.00% min 360 РСД
На банкомату
Код Addiko Banк =3.00% min 360 РСД
Код осталих банака=3.00% min 360 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
По трансакцији =3.00% min 360 РСД + 1.40% конверзија трансакције
На банкомату
По трансакцији =3.00% min 360 РСД + 1.40% конверзија трансакције
Годишња номинална каматна стопа
Фиксна камата са пропорционалним обрачуном= 19.49%
Годишња ефективна каматна стопа
Mastercard кредитна картица на рате=35.98%
Друге накнаде
При реализацији сваке рате, потрошња од 2.000 РСД до 30.000= 3 рате 420 РСД, 6 рата 840 РСД, 9 рата 1.260 РСД и 12 рата 1.680 РСД
При реализацији сваке рате, потрошња од 30.000.01 РСД до 60.000= 3 рате 840 РСД, 6 рата 1.680 РСД, 9 рата 2.520, РСД 12 рата 3.360 РСД
При реализацији сваке рате, потрошња од 60.000.01 РСД до 600.000= 3 рате 1.260 РСД, 6 рата 2.520 РСД, 9 рата 3.780 РСД, 12 рата 5.040 РСД
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
Пропорционални обрачун,фиксна=29%
Годишња ефективна каматна стопа
ЕКС=33.20%
ПЛАТИНАСТИ ПАКЕТ (Потрошачи)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=930 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
На рачун потрошача=Без накнаде
На рачун правног лица=0.56% min 70 РСД max 8.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=1.00% min 105 РСД max 8.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=1.00% min 150 РСД max 8.000 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Без накнаде
Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Без накнаде
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Без накнаде
Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Без накнаде
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
По налогу=0.80% min 10 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун у иностранству
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) до 10.000 ЕУР=10 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) од 10.000 ЕУР до 100.000 ЕУР=20 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) преко 100.000 ЕУР=30 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пренос у оквиру Аддико групе=0.20% min 2.50 ЕУР max 250 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Из Аддико групе до 10.000 ЕУР=Без накнаде
Из Аддико групе преко 10.000 ЕУР=0.25% max 1.000 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Из осталих банака=0.35% min 3 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Из банака у РС путем међубанкарског клиринга=Без накнаде
По основу зарада и пензија= Без накнаде
Лоро дознаке у РСД= 0,35% min 3 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=20 РСД
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Без накнаде
Издавање чекова
По чеку=30 РСД
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД
На банкомату
Код Addiko bank у РС за Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
За Debit Mastercard у Addiko bank у ХР,БИХ и ЦГ=2.00% min 360 РСД
Kод осталих Банака за Debit Mastercard=2.00% min 360 РСД
На банкомату
За Debit Matercard у Addiko bank у ХР,БИХ и ЦГ=2.00% min 360 РСД
За Debit Mastercard код осталих банака=2.00% min 360 РСД
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Mastercard кредитна картица=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
Mastercard кредитна картица=Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
Без накнаде
У иностранству
Конверзија трансакције за Mastercard кредитну картицу=1.40%
Годишња номинална каматна стопа
Фиксна камата са пропорционалним обрачуном= 19.49%
Годишња ефективна каматна стопа
Mastercard кредитна картица=35.98%
Друге накнаде
При реализацији сваке рате, потрошња од 2.000 РСД до 30.000= 3 рате 210 РСД, 6 рата 420 РСД, 9 рата 630 РСД и 12 рата 840 РСД
При реализацији сваке рате, потрошња од 30.000.01 РСД до 60.000 = 3 рате 420 РСД, 6 рата 840 РСД, 9 рата 1.260, РСД 12 рата 1.680 РСД
При реализацији сваке рате, потрошња од 60.000.01 РСД до 600.000= 3 рате 630 РСД, 6 рата 1.260 РСД, 9 рата 1.890 РСД, 12 рата 2.520 РСД
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
На шалтеру код осталих Банака у РС=3.00% min 360 РСД
На банкомату
Код Addiko bank=3.00% min 360 РСД
Код осталих банака=3.00% min 360 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
По трансакцији=3.00% min 360 РСД + 1.40% конверзија трансакције
На банкомату
По трансакцији=3.00% min 360 РСД + 1.40% конверзија трансакције
Годишња номинална каматна стопа
Фиксна камата са пропорционалним обрачуном= 19.49%
Годишња ефективна каматна стопа
Mastercard кредитна картица на рате=35.98%
Друге накнаде
При реализацији сваке рате, потрошња од 2.000 РСД до 30.000= 3 рате 420 РСД, 6 рата 840 РСД, 9 рата 1.260 РСД и 12 рата 1.680 РСД
При реализацији сваке рате, потрошња од 30.000.01 РСД до 60.000 = 3 рате 840 РСД, 6 рата 1.680 РСД, 9 рата 2.520, РСД 12 рата 3.360 РСД
При реализацији сваке рате, потрошња од 60.000.01 РСД до 600.000= 3 рате 1.260 РСД, 6 рата 2.520 РСД, 9 рата 3.780 РСД, 12 рата 5.040 РСД
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
Пропорционални обрачун,фиксна=29%
Годишња ефективна каматна стопа
ЕКС=33.20%
ADDIKO mRačun ПАКЕТ (Потрошачи)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=150 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
На рачун потрошача=Без накнаде
На рачун правног лица=0.56% min 70 РСД max 8.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=1.00% min 10 5РСД max 8.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=1.00% min 150 РСД max 8.000 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД=35 РСД
Пренос преко 300.000 РСД=0.18% max 3.500 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=35 РСД
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД=35 РСД
Пренос преко 300.000 РСД=0.18% max 3.500 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=35 РСД
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
По налогу=0.80% min 10 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун у иностранству
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) до 10.000 ЕУР=10 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) од 10.000 ЕУР до 100.000 ЕУР=20 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) преко 100.000 ЕУР=30 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пренос у оквиру Аддико групе=0.20% min 2.50 ЕУР max 250 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Из Аддико групе до 10.000 ЕУР=Без накнаде
Из Аддико групе преко 10.000 ЕУР=0.25% max 1000 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Из осталих банака=0.35% min 3 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Из банака у РС путем међубанкарског клиринга=Без накнаде
По основу зарада и пензија= Без накнаде
Лоро дознаке у РСД= 0,35% min 3 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=20 РСД
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Без накнаде
Издавање чекова
По чеку=30 РСД
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД
На банкомату
Код Addiko bank а Dinacard Debit и Debit Mastercard=без накнаде
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
За Debit Mastercard у Addiko bank у ХР,БИХ и ЦГ=2.00% min 360 РСД
Kод осталих Банака за Debit Mastercard=2.00% min 360 РСД
На банкомату
За Debit Matercard у Addiko bank у ХР,БИХ и ЦГ=2.00% min 360 РСД
За Debit Mastercard код осталих банака=2.00% min 360 РСД
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
Пропорционални обрачун,фиксна=29%
Годишња ефективна каматна стопа
ЕКС=33.20%
ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН У ЕУР (Потрошачи)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Без накнаде
Месечна накнада за неактивност рачуна 12 и више месеци=150 РСД
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
По налогу=0.80% min 10 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун у иностранству
По налогу=0.80% min 10 ЕУР Р увећано за инотрошкове (опција ОУР) до 10.000 ЕУР=10 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) од 10.000 ЕУР до 100.000 ЕУР=20 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
По налогу=0.80% min 10 ЕУР Р увећано за инотрошкове (опција ОУР) преко 100.000 ЕУР=30 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пренос у оквиру Аддико групе=0.20% min 2.50 ЕУР max 250 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун у Републици Србији
Интерни пренос на сопствени рачун=Без накнаде
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Из Аддико групе до 10.000 ЕУР=Без накнаде
Из Аддико групе преко 10.000 ЕУР=0.25% max 1.000 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Из осталих банака =0.35% min 3 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Из банака у РС путем међубанкарског клиринга=Без накнаде
По основу зарада и пензија= Без накнаде
Лоро дознаке у РСД= 0,35% min 3 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
Једнократно=200 РСД
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Без накнаде
РАЧУН ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ (Пољопривредници)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=250 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Месечно=200 РСД
Коришћење услуге
Без накнаде
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
На рачун потрошача=Без накнаде
На рачун правног лица=0.56% min 70 РСД max 8.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=1.00% min 105 РСД max 8.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=1.00% min 150 РСД max 8.000 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД=35 РСД
Пренос преко 300.000 РСД=0.18% max 3.500 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=35 РСД
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД=35 РСД
Пренос преко 300.000 РСД=0.18% max 3.500 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=35 РСД
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=20 РСД
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Dinacard debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД
На банкомату
Код Addiko bank у РС за Dinacard Debit и Debit Mastercard=без накнаде
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
За Debit Mastercard у Addiko bank у ХР,БИХ и ЦГ=2.00% min 360 РСД
Kод осталих Банака за Debit Mastercard=2.00% min 360 РСД
На банкомату
За Debit Matercard у Addiko bank у ХР,БИХ и ЦГ=2.00% min 360 РСД
За Debit Mastercard код осталих банака=2.00% min 360 РСД
ОСНОВНИ ДИНАРСКИ РАЧУН ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ (Потрошачи)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Тип динарског рачуна
Платни рачун са основним услугама
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=150 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Месечно=200 РСД
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
На рачун потрошача=Без накнаде
На рачун правног лица=0.56% min 70 РСД max 8.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=1.00% min 105 РСД max 8.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=1.00% min 150 РСД max 8.000 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД=35 РСД
Пренос преко 300.000 РСД=0.18% max 3.500 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=35 РСД
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД=35 РСД
Пренос преко 300.000 РСД=0.18% max 3.500 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=35 РСД
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
Једнократно=200 РСД
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=20 РСД
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Без накнаде
Издавање чекова
По чеку=30 РСД
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Dinacard Debit=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
Dinacard Debit=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
На шалтеру код осталих Банака у РС=2.00% min 240 РСД
На банкомату
Код Addiko Bank=Без накнаде
Код осталих Банака у РС=2.00% min 240 РСД
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Услуга није доступна
ПАКЕТ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ (Потрошачи)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=175 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
На рачун потрошача=Без накнаде
На рачун правног лица=0.56% min 70 РСД max 8.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=1.00% min 105 РСД max 8.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=1.00% min 150 РСД max 8.000 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД=35 РСД
Пренос преко 300.000 РСД=0.18% max 3.500 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=35 РСД
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД=35 РСД
Пренос преко 300.000 РСД=0.18% max 3.500 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=35 РСД
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
По налогу=0.80% min 10 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун у иностранству
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) до 10.000 ЕУР=10 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) од 10.000 ЕУР до 100.000 ЕУР=20 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) преко 100.000 ЕУР=30 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пренос у оквиру Аддико групе=0.20% min 2.50 ЕУР max 250 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Из Аддико групе до 10.000 ЕУР=Без накнаде
Из Аддико групе преко 10.000 ЕУР=0.25% max 1.000 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Из осталих банака=0.35% min 3 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Из банака у РС путем међубанкарског клиринга=Без накнаде
По основу зарада и пензија= Без накнаде
Лоро дознаке у РСД= 0,35% min 3 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=20 РСД
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Без накнаде
Издавање чекова
По чеку=30 РСД
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД
На банкомату
Код Addiko bank у РС за Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Код осталих Банака за Dinacard Debit и Debit Mastercard=2.00% min 240 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
За Debit Mastercard у Addiko bank у ХР,БИХ и ЦГ=2.00% min 360 РСД
Kод осталих Банака за Debit Mastercard=2.00% min 360 РСД
На банкомату
За Debit Matercard у Addiko bank у ХР,БИХ и ЦГ=2.00% min 360 РСД
За Debit Mastercard код осталих банака=2.00% min 360 РСД
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Mastercard кредитна картица=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
Mastercard кредитна картица=Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
Без накнаде
У иностранству
Конверзија трансакције за Mastercard кредитну картицу=1.40%
Годишња номинална каматна стопа
Фиксна камата са пропорционалним обрачуном= 19.49%
Годишња ефективна каматна стопа
Mastercard кредитна картица=35.98%
Друге накнаде
При реализацији сваке рате, потрошња од 2.000 РСД до 30.000= 3 рате 210 РСД, 6 рата 420 РСД, 9 рата 630 РСД и 12 рата 840 РСД
При реализацији сваке рате, потрошња од 30.000.01 РСД до 60.000 = 3 рате 420 РСД, 6 рата 840 РСД, 9 рата 1.260, РСД 12 рата 1.680 РСД
При реализацији сваке рате, потрошња од 60.000.01 РСД до 600.000= 3 рате 630 РСД, 6 рата 1.260 РСД, 9 рата 1.890 РСД, 12 рата 1.520 РСД
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
На шалтеру код осталих Банака у РС=3.00% min 360 РСД
На банкомату
Код Addiko bank=3.00% min 360 РСД
Код осталих банака=3.00% min 360 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
По трансакцији=3.00% min 360 РСД + 1.40% конверзија трансакције
На банкомату
По трансакцији=3.00% min 360 РСД + 1.40% конверзија трансакције
Годишња номинална каматна стопа
Фиксна камата са пропорционалним обрачуном= 19.49%
Годишња ефективна каматна стопа
Mastercard кредитна картица на рате=35.98%
Друге накнаде
При реализацији сваке рате, потрошња од 2.000 РСД до 30.000= 3 рате 420 РСД, 6 рата 840 РСД, 9 рата 1.260 РСД и 12 рата 1.680 РСД
При реализацији сваке рате, потрошња од 30.000.01 РСД до 60.000 = 3 рате 840 РСД, 6 рата 1.680 РСД, 9 рата 2.520, РСД 12 рата 3.360 РСД
При реализацији сваке рате, потрошња од 60.000.01 РСД до 600.000= 3 рате 1.260 РСД, 6 рата 2.520 РСД, 9 рата 3.780 РСД, 12 рата 5.040 РСД
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
Пропорционални обрачун,фиксна=29%
Годишња ефективна каматна стопа
ЕКС=33.20%
ПЛАТНИ РАЧУН СА ОСНОВНИМ УСЛУГАМА (Потрошачи)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=150 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
На рачун потрошача=Без накнаде
На рачун правног лица=0.56% min 70 РСД max 8.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=1.00% min 105 РСД max 8.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=1.00% min 150 РСД max 8.000 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД=24.25 РСД
Пренос преко 300.000 РСД=0.13% max 2.450 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=24.50 РСД
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД=24.25 РСД
Пренос преко 300.000 РСД=0.13% max 2.450 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=24.50 РСД
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
По налогу=0.80% min 10 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун у иностранству
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) до 10.000 ЕУР=10 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) од 10.000 ЕУР до 100.000 ЕУР=20 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
По налогу=0.80% min 10 ЕУР увећано за инотрошкове (опција ОУР) преко 100.000 ЕУР=30 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пренос у оквиру Addiko групе=0.20% min 2.50 ЕУР max 250 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Из Addiko групе до 10.000 ЕУР=Без накнаде
Из Addiko групе преко 10.000 ЕУР=0.25% max 1.000 ЕУР
Из осталих банака=0.35% min 3 ЕУР
Из банака у РС путем међубанкарског клиринга=Без накнаде
По основу зарада и пензија= Без накнаде
Лоро дознаке у РСД= 0,35% min 3 ЕУР по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=20 РСД
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Без накнаде
Издавање чекова
По чеку=30 РСД
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
Dinacard Debit и Debit Mastercard=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
Код осталих Банака за Dinacard Debit=2.00% min 240 РСД
На банкомату
Код Addiko bank у РС за Dinacard Debit=Без накнаде
Код осталих Банака за Dinacard Debit=2.00% min 240 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
За Dinacard debit usluga nije dostupna
На банкомату
За Dinacard debit usluga nije dostupna
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Mastercard кредитна картица=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
Mastercard кредитна картица=200 РСД
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
Mastercard кредитна картица=Без накнаде
У иностранству
Конверзија трансакције за Mastercard кредитну картицу=1.40%
Годишња номинална каматна стопа
Фиксна камата са пропорционалним обрачуном= 19.49%
Годишња ефективна каматна стопа
Mastercard кредитна картица=35.98%
Друге накнаде
При реализацији сваке рате, потрошња од 2.000 РСД до 30.000= 3 рате 210 РСД, 6 рата 420 РСД, 9 рата 630 РСД и 12 рата 840 РСД
При реализацији сваке рате, потрошња од 30.000.01 РСД до 60.000 = 3 рате 420 РСД, 6 рата 840 РСД, 9 рата 1.260, РСД 12 рата 2.680 РСД
При реализацији сваке рате, потрошња од 60.000.01 РСД до 600.000= 3 рате 630 РСД, 6 рата 1.260 РСД, 9 рата 1.890 РСД, 12 рата 2.520 РСД
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
На шалтеру код осталих Банака у РС=3.00% min 360 РСД
На банкомату
Код Addiko bank=3.00% min 360 РСД
Код осталих банака=3.00% min 360 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
По трансакцији=3.00% min 360 РСД + 1.40% конверзија трансакције
На банкомату
По трансакцији=3.00% min 360 РСД + 1.40% конверзија трансакције
Годишња номинална каматна стопа
Фиксна камата са пропорционалним обрачуном= 19.49%
Годишња ефективна каматна стопа
Mastercard кредитна картица на рате=35.98%
Друге накнаде
При реализацији сваке рате, потрошња од 2.000 РСД до 30.000= 3 рате 420 РСД, 6 рата 840 РСД, 9 рата 1.260 РСД и 12 рата 1.680 РСД
При реализацији сваке рате, потрошња од 30.000.01 РСД до 60.000 = 3 рате 840 РСД, 6 рата 1.680 РСД, 9 рата 2.520, РСД 12 рата 3.360 РСД
При реализацији сваке рате, потрошња од 60.000.01 РСД до 600.000= 3 рате 1.260 РСД, 6 рата 2.520 РСД, 9 рата 3.780 РСД, 12 рата 5.040 РСД
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
Пропорционални обрачун,фиксна=29%
Годишња ефективна каматна стопа
ЕКС=33.20%
Предузетник
ПЛАТИНАСТИ ПАКЕТ (Предузетници)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=2.300 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
По налогу=0.075 % min 70 РСД max 3.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД до 13 часова=0.15 % min 175 РСД
Пренос до 300.000 РСД после 13 часова= 0.15 % min 200 РСД
Пренос преко 300.000 РСД =0.15 % max 10.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=450 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД до 13 часова=Без накнаде
Пренос до 300.000 РСД после 13 часова=Без накнаде
Пренос од 300.000 РСД до 1.000.000 РСД=0.10 %
Пренос од 1.000.000 РСД=0.095 % мах 6.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=350 РСД
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД
У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд= 1.600 РСД
У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД
Службени пут са покрићем на девизном рачуну=Без накнаде
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова-Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Куповина девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=1.600 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова- Службени пут са покрићем на девизном рачуну=1.700 РСД
На платни рачун у иностранству
Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД
Са девизног рачуна у оквиру Addiko Групе=0.40 % min 2.000 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девизних средстава из потенцијала Банке у оквиру Addiko Групе=1.600 РСД
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова-Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова -У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=1.600 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова- Службени пут=1.700 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД
У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд= 800 РСД
У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД
Службени пут=Без накнаде
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=800 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут=1.700 РСД
На платни рачун у иностранству
Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД
Са девизног рачуна у оквиру Addiko Групе=0.3 % min 1.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девизних средстава из потенцијала Банке у оквиру Addiko Групе=800 РСД
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=800 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут=1.700 РСД
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
MasterCard Business Debit и DinaCard Business Debit=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
MasterCard Business Debit и DinaCard Business Debit=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
На шалтерима других Банака=3.00 % min 200 РСД
На банкомату
Код Addiko Bank=Без накнаде
Код других Банака=3.00 % min 200 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
На шалтеру Addiko Bank у ХР,БИХ и ЦГ за MasterCard Business Debit=2.00 %, min 200 РСД
На банкомату
За MasterCard Business Debit=3.00 % min 300 РСД
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Addiko MasterCard Business revolving картица=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
Addiko MasterCard Business revolving картица=Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У иностранству
Нанада за конверзију=2.00 %
Годишња номинална каматна стопа
Addiko MasterCard Business revolving картица,пропорционални обрачун,фиксна = 19.49 %
Годишња ефективна каматна стопа
Addiko MasterCard Business revolving картица=20.02 %
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
На шалтерима других Банака=3.00 % min 300 РСД
На банкомату
Код Addiko Bank=Без накнаде
Код других Банака=3.00 % min 300 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
На шалтеру Addiko Bank у ХР,БИХ и ЦГ=2.00 %, min 200 РСД
На банкомату
Код осталих банака=3.00 % min 300 РСД
Годишња номинална каматна стопа
Addiko MasterCard Business revolving картица,пропорционални обрачун,фиксна = 19.49 %
Годишња ефективна каматна стопа
Addiko MasterCard Business revolving картица=20.02 %
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
У РСД=Без накнаде
У ефективном страном новцу=Без накнаде
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата у РСД=Bез накнаде
Уплата у ефективном страном новцу=Без накнаде
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
Пропорционални обрачун,фиксна=24 %
Годишња ефективна каматна стопа
ЕКС=28.31 %
ЗЛАТНИ ПАКЕТ (Предузетници)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=1.800РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
По налогу=0.075 % min 70 РСД max 3.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД до 13 часова=0.15 % min 175 РСД
Пренос до 300.000 РСД после 13 часова= 0.15 % min 200 РСД
Пренос преко 300.000 РСД = 0.15 % max 10.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=450 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД до 13 часова=Без накнаде
Пренос до 300.000 РСД после 13 часова=Без накнаде
Пренос од 300.000 РСД до 1.000.000 РСД=0.10 %
Пренос од 1.000.000 РСД=0.095 % мах 6.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=350 РСД
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД
У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд= 1.600 РСД
У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД
Службени пут=Без накнаде
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Куповина девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=1.600 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова- Службени пут=1.700 РСД
На платни рачун у иностранству
Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД
Са девизног рачуна у оквиру Addiko Групе=0.40 % min 2.000 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девизних средстава из потенцијала Банке у оквиру Addiko Групе=1.600 РСД
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова-Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова -У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=1.600 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут=1.700 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД
У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд= 800 РСД
У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД
Службени пут=Без накнаде
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=800 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут=1.700 РСД
На платни рачун у иностранству
Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД
Са девизног рачуна у оквиру Addiko Групе=0.30 % min 1.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девизних средстава из потенцијала Банке у оквиру Addiko Групе=800 РСД
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=800 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут=1.700 РСД
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
MasterCard Business Debit и DinaCard Business Debit=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
MasterCard Business Debit и DinaCard Business Debit=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
На шалтерима других Банака=3.00 % min 200 РСД
На банкомату
Код Addiko Bank=Без накнаде
Код других Банака=3.00 % min 200 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
На шалтеру Addiko Bank у ХР,БИХ и ЦГ за MasterCard Business Debit=2.00 %, min 200 РСД
На банкомату
За MasterCard Business Debit=3.00 % min 300 РСД
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Исплата у РСД=Без накнаде
Исплата у ефективном страном новцу=Без накнаде
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата у РСД до 100.000 РСД=125 РСД,преко 100.000 РСД=0.15 % max 2.500 РСД
Уплата у ефективном страном новцу=Без накнаде
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
Пропорционални обрачун,фиксна=24 %
Годишња ефективна каматна стопа
ЕКС=28.31 %
СРЕБРНИ ПАКЕТ (Предузетници)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=1.000 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
По налогу=0.075 % min 70 РСД max 3.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД до 13 часова=0.15 % min 175 РСД
Пренос до 300.000 РСД после 13 часова= 0.15 % min 200 РСД
Пренос преко 300.000 РСД =0.15 % max 10.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=450 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
По налогу=0.05 % min 45 РСД max 1.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД до 13 часова=0.09 % min 65 РСД
Пренос до 300.000 РСД после 13 часова=0.10 % min 100 РСД
Пренос од 300.000 до 1.000.000 РСД=0.10 %
Пренос од 1.000.000 РСД=0.095 % мах 6.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=350 РСД
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД
У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд= 1.600 РСД
У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД
Службени пут=Без накнаде
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Куповина девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=1.600 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова- Службени пут=1.700 РСД
На платни рачун у иностранству
Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД
Са девизног рачуна у оквиру Addiko Групе=0.40 % min 2.000 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девизних средстава из потенцијала Банке у оквиру Addiko Групе=1.600 РСД
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова-Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова -У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=1.600 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут=1.700 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД
У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд= 800 РСД
У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД
Службени пут=Без накнаде
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=800 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут=1.700 РСД
На платни рачун у иностранству
Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД
Са девизног рачуна у оквиру Addiko Групе=0.30 % min 1.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девизних средстава из потенцијала Банке у оквиру Addiko Групе=800 РСД
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=800 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова у оквиру Addiko Групе=0.30 % min 1.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова- Службени пут=1.700 РСД
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
MasterCard Business Debit и DinaCard Business Debit=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
MasterCard Business Debit и DinaCard Business Debit=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
На шалтерима других Банака=3.00 % min 200 РСД
На банкомату
Код Addiko Bank=Без накнаде
Код других Банака=3.00 % min 200 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
На шалтеру Addiko Bank у ХР,БИХ и ЦГ за MasterCard Business Debit=2.00 %, min 200 РСД
На банкомату
За MasterCard Business Debit=3.00 % min 300 РСД
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Исплата у РСД=Без накнаде
Исплата у ефективном страном новцу=Без накнаде
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата у РСД до 100.000 РСД=125 РСД,преко 100.000 РСД=0.15 % max 2.500 РСД
Уплата у ефективном страном новцу=Без накнаде
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
Пропорционални обрачун,фиксна=24 %
Годишња ефективна каматна стопа
ЕКС=28.31 %
ДИНАРСКИ ПЛАТНИ РАЧУН (Предузетници)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=600 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Месечно=600 РСД
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
По налогу=0.075 % min 70 РСД max 3.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД до 13 часова=0.15 % min 175 РСД
Пренос до 300.000 РСД после 13 часова= 0.15 % min 200 РСД
Пренос преко 300.000 РСД = 0.15 % max 10.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=450 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
По налогу=0.05 % min 45 РСД max 1.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД до 13 часова=0.09 % min 65 РСД
Пренос до 300.000 РСД после 13 часова=0.10 % min 100 РСД
Пренос од 300.000 до 1.000.000 РСД=0.10 %
Пренос од 1.000.000 РСД=0.095 % мах 6.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=350 РСД
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
MasterCard Business Debit=500 РСД,DinaCard Business Debit=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
MasterCard Business Debit=250 РСД,DinaCard Business Debit=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
На шалтерима других Банака=3.00 % min 200 РСД
На банкомату
Код Addiko Bank=Без накнаде
Код других Банака=3.00 % min 200 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
На шалтеру Addiko Bank у ХР,БИХ и ЦГ за MasterCard Business Debit=2.00 % min 200 РСД
На банкомату
За MasterCard Business Debit=3.00 % min 300 РСД
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Addiko MasterCard Business Revolving kartica=1.000 РСД
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
Addiko MasterCard Business Revolving kartica= 333 РСД
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У иностранству
Нанада за конверзију=2.00 %
Годишња номинална каматна стопа
Addiko MasterCard Business Revolving kartica,пропорционални обрачун,фиксна = 19.49 %
Годишња ефективна каматна стопа
Addiko MasterCard Business Revolving kartica=20.02 %
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
На шалтерима других Банака=3.00 % min 300 РСД
На банкомату
Код Addiko Bank=Без накнаде
Код других Банака=3.00 % min 300 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
На шалтеру Addiko Bank у ХР,БИХ и ЦГ за =2.00 % min 200 РСД
На банкомату
Addiko MasterCard Revolving kartica=3.00 % min 300 РСД
Годишња номинална каматна стопа
Addiko MasterCard Business Revolving kartica,пропорционални обрачун,фиксна = 19.49 %
Годишња ефективна каматна стопа
Addiko MasterCard Business Revolving kartica=20.02 %
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Исплата у РСД=Без накнаде
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата у РСД до 100.000 РСД=125 РСД,преко 100.000 РСД=0.15 % max 2.500 РСД
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
Пропорционални обрачун,фиксна=24 %
Годишња ефективна каматна стопа
ЕКС=28.31 %
ДЕВИЗНИ ПЛАТНИ РАЧУН (Предузетници)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Без накнаде
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Са девизног рачуна =0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД
У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд= 1.600 РСД
У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД
Службени пут=Без накнаде
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Куповина девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=1.600 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут=1.700 РСД
На платни рачун у иностранству
Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД
Са девизног рачуна у оквиру Addiko Групе=0.40 % min 2.000 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девизних средстава из потенцијала Банке у оквиру Addiko Групе=1.600 РСД
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова-Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова -У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=1.600 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-У корист рачуна код Addiko групе=0.40 % min 2.000 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова- Службени пут=1.700 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД
У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд= 800 РСД
У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД
Службени пут са покрићем на девизном рачуну=Без накнаде
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=800 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова- Службени пут=1.700 РСД
На платни рачун у иностранству
Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД
Са девизног рачуна у оквиру Addiko Групе=0.30 % min 1.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девизних средстава из потенцијала Банке у оквиру Addiko Групе=800 РСД
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=800 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-У корист рачуна код Addiko групе=0.40 % min 2.000 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут=1.700 РСД
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Без накнаде
Платне картице и готов новац
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Исплата у ефективном страном новцу=Без накнаде
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата у ефективном страном новцу=Без накнаде
Правно лице
ДИНАРСКИ ПЛАТНИ РАЧУН (Правна лица-Привреда)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=600 РСД
Гашење платног рачуна
По захтеву= 750 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Месечно=600 РСД
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
По налогу=0.07 % min 45 РСД max 3.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД до 13 часова=0.10 % min 175 РСД
Пренос до 300.000 РСД после 13 часова=0.10 % min 200 РСД
Пренос од 300.000 РСД до 1.000.000 РСД =0.14 %
Пренос преко 1.000.000 РСД =0.12 % max 10.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=0.10 % min 350 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
По налогу=0.04 % min 25 РСД max 1.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД до 13 часова=0.085 % min 50 РСД
Пренос до 300.000 РСД после 13 часова=0.095 % min 75 РСД
Пренос преко 300.000 РСД до 1.000.000 РСД=0.085 %
Пренос преко 1.000.000 РСД=0.08 % max 6.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=0.09 % min 75 РСД
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
MasterCard Business Debit=500 РСД,DinaCard Business Debit=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
MasterCard Business Debit=250 РСД,DinaCard Business Debit=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
На шалтерима других Банака=3.00 % min 200 РСД
На банкомату
Код Addiko Bank=Без накнаде
Код других Банака=3.00 %,min 200 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
За MasterCard Business Debit на шалтеру Addiko Bank у ХР,БИХ и ЦГ =2.00 % min 200 РСД
За MasterCard Business Debit на шалтерима других Банака=3.00 % min 300 РСД
На банкомату
За MasterCard Business Debit на шалтеру Addiko Bank у ХР,БИХ и ЦГ =2.00 % min 200 РСД
За MasterCard Business Debit на шалтерима других Банака=3.00 %, min 300 РСД
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Addiko MasterCard Revolving kartica=1.000 РСД
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
Addiko MasterCard Revolving kartica= 4.000 РСД
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У иностранству
Нанада за конверзију=2.00 %
Годишња номинална каматна стопа
Addiko MasterCard Business Revolving kartica,пропорционални обрачун,фиксна = 19.49 %
Годишња ефективна каматна стопа
Addiko MasterCard Business Revolving kartica=20.02 %
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
На шалтерима других Банака=3.00 % min 300 РСД
На банкомату
Код Addiko Bank=Без накнаде
Код других Банака=3.00 % min 300 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
На шалтеру Addiko Bank у ХР,БИХ и ЦГ за =2.00 % min 200 РСД
На банкомату
Addiko MasterCard Revolving kartica=3.00 % min 300 РСД
Годишња номинална каматна стопа
Addiko MasterCard Business Revolving kartica,пропорционални обрачун,фиксна = 19.49 %
Годишња ефективна каматна стопа
Addiko MasterCard Business Revolving kartica=20.02 %
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Исплата зарада у РСД=Без накнаде
Остале исплате у РСД до 20.000 РСД=150 РСД,до 100.000 РСД=300 РСД,преко 100.000 РСД=0.40%
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата у РСД до 100.000 РСД=125 РСД,преко 100.000 РСД=0.15 % max 2.500 РСД
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
Пропорционални обрачун,номинална до 24 %
Годишња ефективна каматна стопа
ЕКС до 28.31 %
ДЕВИЗНИ ПЛАТНИ РАЧУН (Правна лица-Привреда)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Без накнаде
Гашење платног рачуна
По захтеву= 750 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
У корист сопственог рачуна код других домаћих банака =0.60 % min 2.500 РСД мах 80.000 РСД увећано за инотрошкове (опција ОУР)
Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД увећано за инотрошкове (опција ОУР)
У оквиру Addiko Bank а.д. Београд= 1.600 РСД
На друге рачуне код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за инотрошкове (опција ОУР)
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
У корист других рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД увећано за инотрошкове (опција ОУР) увећано за 1.700 РСД фиксно
На сопствене рачуне код других домаћих банака=0.60 % min 2.500 РСД мах 80.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
На платни рачун у иностранству
Код осталих ино банака=0.60 % min 2.500 РСД мах 80.000 РСД увећано за инотрошкове (опција ОУР)
Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД увећано за инотрошкове (опција ОУР)
У оквиру Addiko Групе=0.40 % min 2.000 РСД мах 40.000 РСД увећано за инотрошкове (опција ОУР)
Куповином девизних средстава из потенцијала Банке у оквиру Addiko Групе=1.600 РСД увећано за инотрошкове (опција ОУР)
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Са девизног рачуна=0.60 % min 2.500 РСД мах 80.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно и инотрошкове (опција ОУР)
Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно и инотрошкове (опција ОУР)
Са девизног рачуна у оквиру Addiko Групе=0.40 % min 2.000 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно и инотрошкове (опција ОУР)
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
На рачуне код осталих банака=0.30 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД увећано за инотрошкове (опција ОУР)
Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД
У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд= 800 РСД
У корист сопственог рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за инотрошкове (опција ОУР)
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Са девизног рачуна=0.30 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно и инотрошкове (опција ОУР)
Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно и инотрошкове (опција ОУР)
У корист сопственог рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно и инотрошкове (опција ОУР)
На платни рачун у иностранству
Код осталих банака=0.30 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД увећано за инотрошкове (опција ОУР)
Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД увећано за инотрошкове (опција ОУР)
У оквиру Addiko Групе=0.30 % min 1.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за инотрошкове (опција ОУР)
Куповином девизних средстава из потенцијала Банке у оквиру Addiko Групе=600 РСД увећано за инотрошкове (опција ОУР)
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Са девизног рачуна=0.30 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно и инотрошкове (опција ОУР)
Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно и инотрошкове (опција ОУР)
У оквиру Addiko Групе=0.30 % min 1.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно и инотрошкове (опција ОУР)
Куповином девиза из потенцијала Банке у оквиру Addiko Групе=600 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно и инотрошкове (опција ОУР)
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Без накнаде
Са Косова и Метохије=0.40 % min 1.250 РСД мах 40.000 РСД
Платне картице и готов новац
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Службени пут, папирни налог=0.75 % min 2.750 РСД
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
По налогу 0.25 % min 700 РСД max 40.000 РСД
ПЛАТИНАСТИ ПАКЕТ (Правна лица - Мали бизнис)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=2.300 РСД
Гашење платног рачуна
По захтеву=750 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
По налогу=0.075 % min 70 РСД max 3.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД до 13 часова=0.15 % min 175 РСД
Пренос до 300.000 РСД после 13 часова= 0.15 % min 200 РСД
Пренос преко 300.000 РСД =0.15 % max 10.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=450 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД до 13 часова=Без накнаде
Пренос до 300.000 РСД после 13 часова=Без накнаде
Пренос од 300.000 РСД до 1.000.000 РСД=0.10 %
Пренос од 1.000.000 РСД=0.095 % мах 6.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=350 РСД
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД
У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд= 1.600 РСД
У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД
Службени пут са покрићем на девизном рачуну=0.75 % min 2.750 РСД
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова-Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Куповина девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=1.600 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут са покрићем на девизном рачуну=0.75 % min 2.750 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
На платни рачун у иностранству
Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД
Са девизног рачуна у оквиру Addiko Групе=0.40 % min 2.000 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девизних средстава из потенцијала Банке у оквиру Addiko Групе=1.600 РСД
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова-Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Са девизног рачуна у оквиру Addiko Групе=0.40 % min 2.000 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД
Налози примљени до 12 часова-Службени пут са покрићем на девизном рачуну=0.75 % min 2.750 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД
У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд= 800 РСД
У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД
Службени пут=0.70 % min 1.750 РСД
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=800 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут=0.70 % min 1.750 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
На платни рачун у иностранству
Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД
Са девизног рачуна у оквиру Addiko Групе=0.3 % min 1.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девизних средстава из потенцијала Банке у оквиру Addiko Групе=800 РСД
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут=0.70 % min 1.750 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
MasterCard Business Debit и DinaCard Business Debit=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
MasterCard Business Debit и DinaCard Business Debit=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
На шалтерима других Банака=3.00 % min 200 РСД
На банкомату
Код Addiko Bank=Без накнаде
Код других Банака=3.00 % min 200 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
На шалтеру Addiko Bank у ХР,БИХ и ЦГ за MasterCard Business Debit=2.00 %, min 200 РСД
На банкомату
За MasterCard Business Debit=3.00 % min 300 РСД
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Addiko MasterCard Revolving kartica=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
Addiko MasterCard Revolving kartica= Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У иностранству
Нанада за конверзију=2.00 %
Годишња номинална каматна стопа
Addiko MasterCard Business Revolving kartica,пропорционални обрачун,фиксна = 19.49 %
Годишња ефективна каматна стопа
Addiko MasterCard Business Revolving kartica=20.02 %
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
На шалтерима других Банака=3.00 % min 300 РСД
На банкомату
Код Addiko Bank=Без накнаде
Код других Банака=3.00 % min 300 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
На шалтеру Addiko Bank у ХР,БИХ и ЦГ за =2.00 % min 200 РСД
На банкомату
Addiko MasterCard Revolving kartica=3.00 % min 300 РСД
Годишња номинална каматна стопа
Addiko MasterCard Business Revolving kartica,пропорционални обрачун,фиксна = 19.49 %
Годишња ефективна каматна стопа
Addiko MasterCard Business Revolving kartica=20.02 %
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Исплата зарада у РСД=Без накнаде
Остале исплате у РСД до 20.000 РСД=150 РСД до 100.000 РСД=300 РСД преко 100.000 РСД=0.40%
За службени пут са девизног рачуна=0.75 % min 2.750 РСД
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата у РСД=Bез накнаде
Уплата у ефективном страном новцу=0.25 % min 700 РСД max 40.000 РСД
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
Пропорционални обрачун,фиксна=24 %
Годишња ефективна каматна стопа
ЕКС=28.31 %
ДИНАРСКИ ПЛАТНИ РАЧУН (Правна лица - Мали бизнис)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=600 РСД
Гашење платног рачуна
По захтеву=750 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Месечно=600 РСД
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
По налогу=0.075 % min 70 РСД max 3.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД до 13 часова=0.15 % min 175 РСД
Пренос до 300.000 РСД после 13 часова= 0.15 % min 200 РСД
Пренос преко 300.000 РСД = 0.15 % max 10.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=450 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
По налогу=0.05 % min 45 РСД max 1.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД до 13 часова=0.09 % min 65 РСД
Пренос до 300.000 РСД после 13 часова=0.10 % min 100 РСД
Пренос од 300.000 до 1.000.000 РСД=0.10 %
Пренос од 1.000.000 РСД=0.095 % мах 6.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=350 РСД
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
MasterCard Business Debit=500 РСД,DinaCard Business Debit=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
MasterCard Business Debit=250 РСД,DinaCard Business Debit=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
На шалтерима других Банака=3.00 % min 200 РСД
На банкомату
Код Addiko Bank=Без накнаде
Код других Банака=3.00 % min 200 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
На шалтеру Addiko Bank у ХР,БИХ и ЦГ за MasterCard Business Debit=2.00 % min 200 РСД
На банкомату
За MasterCard Business Debit=3.00 % min 300 РСД
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Addiko MasterCard Business Revolving kartica=1.000 РСД
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
Addiko MasterCard Business Revolving kartica= 4.000 РСД
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У иностранству
Нанада за конверзију=2.00 %
Годишња номинална каматна стопа
Addiko MasterCard Business Revolving kartica,пропорционални обрачун,фиксна = 19.49 %
Годишња ефективна каматна стопа
Addiko MasterCard Business Revolving kartica=20.02 %
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
На шалтерима других Банака=3.00 % min 300 РСД
На банкомату
Код Addiko Bank=Без накнаде
Код других Банака=3.00 % min 300 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
На шалтеру Addiko Bank у ХР,БИХ и ЦГ за =2.00 % min 200 РСД
На банкомату
Addiko MasterCard Revolving kartica=3.00 % min 300 РСД
Годишња номинална каматна стопа
Addiko MasterCard Business Revolving kartica,пропорционални обрачун,фиксна = 19.49 %
Годишња ефективна каматна стопа
Addiko MasterCard Business Revolving kartica=20.02 %
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Исплата зарада у РСД=Без накнаде
Остале исплате у РСД до 20.000 РСД=150 РСД,до 100.000 РСД=300 РСД,преко 100.000 РСД=0.40%
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата у РСД до 100.000 РСД=125 РСД,преко 100.000 РСД=0.15 % max 2.500 РСД
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
Пропорционални обрачун,фиксна=24 %
Годишња ефективна каматна стопа
ЕКС=28.31 %
СРЕБРНИ ПАКЕТ (Правна лица - Мали бизнис)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=1.000 РСД
Гашење платног рачуна
По захтеву=750 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
По налогу=0.075 % min 70 РСД max 3.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД до 13 часова=0.15 % min 175 РСД
Пренос до 300.000 РСД после 13 часова= 0.15 % min 200 РСД
Пренос преко 300.000 РСД =0.15 % max 10.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=450 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
По налогу=0.05 % min 45 РСД max 1.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД до 13 часова=0.09 % min 65 РСД
Пренос до 300.000 РСД после 13 часова=0.10 % min 100 РСД
Пренос од 300.000 до 1.000.000 РСД=0.10 %
Пренос од 1.000.000 РСД=0.095 % мах 6.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=350 РСД
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД
У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд= 1.600 РСД
У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД
Службени пут=0.75 % min 2.750 РСД
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Куповина девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=1.600 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут=0.75 % min 2.750 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
На платни рачун у иностранству
Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД
Са девизног рачуна у оквиру Addiko Групе=0.40 % min 2.000 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девизних средстава из потенцијала Банке у оквиру Addiko Групе=1.600 РСД
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова-Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова -куповином девиза у корист рачуна у оквиру Addiko групе=1.600 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Правна лица Службени пут=0.75 % min 2.750 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД
У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд= 800 РСД
У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД
Службени пут=0.70 % min 1.750 РСД
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=800 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут=0.70 % min 1.750 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
На платни рачун у иностранству
Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД
Са девизног рачуна у оквиру Addiko Групе=0.30 % min 1.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девизних средстава из потенцијала Банке у оквиру Addiko Групе=800 РСД
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=800 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код Addiko групе=0.30 % min 1.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут=0.70 % min 1.750 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
MasterCard Business Debit и DinaCard Business Debit=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
MasterCard Business Debit и DinaCard Business Debit=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
На шалтерима других Банака=3.00 % min 200 РСД
На банкомату
Код Addiko Bank=Без накнаде
Код других Банака=3.00 % min 200 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
На шалтеру Addiko Bank у ХР,БИХ и ЦГ за MasterCard Business Debit=2.00 %, min 200 РСД
На банкомату
За MasterCard Business Debit=3.00 % min 300 РСД
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Исплата зарада у РСД=Без накнаде
Остале исплате у РСД до 20.000 РСД=150 РСД,до 100.000 РСД=300 РСД,преко 100.000 РСД=0.40%
Службени пут =0.75 % min 2.750 РСД
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата у РСД до 100.000 РСД=125 РСД,преко 100.000 РСД=0.15 % max 2.500 РСД
Уплата у ефективном страном новцу=0.20 % min 600 РСД max 40.000 РСД
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
Пропорционални обрачун,фиксна=24 %
Годишња ефективна каматна стопа
ЕКС=28.31 %
ЗЛАТНИ ПАКЕТ (Правна лица - Мали бизнис)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Месечно=1.800 РСД
Гашење платног рачуна
По захтеву =750 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
По налогу=0.075 % min 70 РСД max 3.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД до 13 часова=0.15 % min 175 РСД
Пренос до 300.000 РСД после 13 часова= 0.15 % min 200 РСД
Пренос преко 300.000 РСД = 0.15 % max 10.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=450 РСД
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос до 300.000 РСД до 13 часова=Без накнаде
Пренос до 300.000 РСД после 13 часова=Без накнаде
Пренос од 300.000 РСД до 1.000.000 РСД=0.10 %
Пренос од 1.000.000 РСД=0.095 % мах 6.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=350 РСД
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД
У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд= 1.600 РСД
У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД
Службени пут=0.75 % min 2.750 РСД
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Куповина девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=1.600 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут=0.75 % min 2.750 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
На платни рачун у иностранству
Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД
Са девизног рачуна у оквиру Addiko Групе=0.4 % min 2.000 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девизних средстава из потенцијала Банке у оквиру Addiko Групе=1.600 РСД
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова-Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова -У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=1.600 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова- Службени пут=0.75 % min 2.750 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД
У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд= 800 РСД
У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД
Службени пут=0.70 % min 1.750 РСД
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=800 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут=0.75 % min 2.750 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
На платни рачун у иностранству
Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД
Са девизног рачуна у оквиру Addiko Групе=0.3 % min 1.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девизних средстава из потенцијала Банке у оквиру Addiko Групе=800 РСД
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Са девизног рачуна у оквиру Addiko Групе=0.3 % min 1.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут=0.75 % min 2.750 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
MasterCard Business Debit и DinaCard Business Debit=Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
MasterCard Business Debit и DinaCard Business Debit=Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Код Addiko Bank услуга није доступна
На шалтерима других Банака=3.00 % min 200 РСД
На банкомату
Код Addiko Bank=Без накнаде
Код других Банака=3.00 % min 200 РСД
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
На шалтеру Addiko Bank у ХР,БИХ и ЦГ за MasterCard Business Debit=2.00 %, min 200 РСД
На банкомату
За MasterCard Business Debit=3.00 % min 300 РСД
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Исплата зарада у РСД=Без накнаде
Остале исплате у РСД до 20.000 РСД=150 РСД, до 100.000 РСД=300 РСД, преко 100.000 РСД=0.40%
Службени пут=0.75 % min 2.750 РСД
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата у РСД до 100.000 РСД=125 РСД,преко 100.000 РСД=0.15 % max 2.500 РСД
Уплата у ефективном страном новцу=0.20 % min 700 РСД max 40.000 РСД
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
Пропорционални обрачун,фиксна=24 %
Годишња ефективна каматна стопа
ЕКС=28.31%
ДЕВИЗНИ ПЛАТНИ РАЧУН (Правна лица - Мали бизнис)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Без накнаде
Вођење платног рачуна
Без накнаде
Гашење платног рачуна
По захтеву=750 РСД
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Без накнаде
Коришћење услуге
Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Са девизног рачуна =0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД
У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд= 1.600 РСД
У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД
Службени пут=0.75 % min 2.750 РСД
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Куповина девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=1.600 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут=0.750 % min 2.750 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
На платни рачун у иностранству
Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД
Са девизног рачуна у оквиру Addiko Групе=0.4 % min 2.000 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девизних средстава из потенцијала Банке у оквиру Addiko Групе=1.600 РСД
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова-Са девизног рачуна=0.70 % min 2.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=2.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова -У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=1.600 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут=0.75 % min 2.750 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД
У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд= 800 РСД
У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД
Службени пут са покрићем на девизном рачуну=0.70 % min 1.750 РСД
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код Addiko Bank а.д. Београд=800 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова У корист рачуна код других домаћих банака=0.55 % min 1.750 РСД мах 50.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут=0.70 % min 1.750 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
На платни рачун у иностранству
Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД
Са девизног рачуна у оквиру Addiko Групе=0.30 % min 1.500 РСД мах 40.000 РСД
Куповином девизних средстава из потенцијала Банке у оквиру Addiko Групе=800 РСД
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Налози примљени до 12 часова Са девизног рачуна=0.35 % min 1.750 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова Куповином девиза из потенцијала Банке=1.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Са девизног рачуна у оквиру Addiko Групе=0.30 % min 1.500 РСД мах 40.000 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Налози примљени до 12 часова-Службени пут=0.70 % min 1.750 РСД увећано за 1.700 РСД фиксно
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Без накнаде
Платне картице и готов новац
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Службени пут са девизног рачуна=0.75 % min 2.750 РСД
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата у ефективном страном новцу=0.25 % min 700 РСД max 40.000 РСД
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
Потрошач
Општи подаци
Накнаде за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
На рачун физичког лица=Без накнаде
На рачун правног лица=0.56 % min 70 РСД max 8.000 РСД
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу=1.00 % min 105 РСД max 8.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Налог до 300.000 РСД=1.00 % min 150 РСД max 8.000 РСД
Предузетник / правно лице
Општи подаци
Накнаде за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
По налогу, до 300.000 РСД до 13 h= 0.15 % min 175 РСД
По налогу, до 300.000 РСД после 13 h= 0.15 % min 200 РСД
Преко 300.000 РСД = 0.15% max 10.000 РСД
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
По налогу=450 РСД