Детаљни преглед пружаоца платних услуга


Пружалац платних услуга
Матични број
07461429
Назив
JP Pošta Srbije, Beograd
Тип
Јавни поштански оператор
Платни рачуни (пакети)
Потрошач

Услуга није доступна.

Предузетник

Услуга није доступна.

Правно лице

Услуга није доступна.

Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
Потрошач
Општи подаци
Накнаде за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
до 6.000 RSD = 60 RSD
преко 6.000 RSD до 500.000 RSD = 1%
преко 500.000 RSD до 1.250.000 RSD = 5.000 RSD
преко 1.250.000 RSD = 0,4%
по уговору са примаоцем плаћања = повољније од наведених накнада (према листи на интернет страници http://www.posta.rs/dokumenta/lat/novcano/Pregled-naknada.pdf)
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
до 6.000 RSD = 60 RSD
преко 6.000 RSD до 300.000 RSD = 1%
Предузетник / правно лице
Општи подаци
Накнаде за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
до 6.000 RSD = 60 RSD
преко 6.000 RSD до 500.000 RSD = 1%
преко 500.000 RSD до 1.250.000 RSD = 5.000 RSD
преко 1.250.000 RSD = 0,4%
по уговору са примаоцем плаћања или примаочевим пружаоцем платних услуга = повољније од наведених накнада