Детаљни преглед пружаоца платних услуга


Пружалац платних услуга
Матични број
07092288
Назив
SRPSKA BANKA a.d. Beograd
Тип
Банка
Платни рачуни (пакети)
Потрошач
Остали динарски платни рачуни (Потрошач)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Без накнаде
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде
Коришћење услуге
. = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = 0,8%, мин 50 RSD, маx 6.000 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Инстант платни налог = 0,4%, мин 50 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = 15 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 30 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = 0,8%, мин 50 RSD, маx 6.000 RSD
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = 0,8%, мин 50 RSD, маx 6.000 RSD
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
. = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
/*ДинаЦард/* = Без накнаде
VISA CLASSIC = Без накнаде
VISA GOLD = Месаечно, 150 RSD
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Српска банка = Без накнаде
Друге банке - DinaCard = 2%, мин 30 RSD
Друге банке - VISA = 2%, мин 150 RSD
Друге банке - ЈП Пошта Србије-DinaCard = 1%, мин 20 RSD
Друге банке - ЈП Пошта Србије-VISA = 90 RSD + 0,33%
На банкомату
Српска Банка = Без накнаде
Друге банке - DinaCard = 2%, мин 20 RSD
Друге банке - VISA = 2%, мин 100 RSD
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3 EUR + 2%, продајни курс НБС за девизе
Конверзија када валута исплате није EUR = 2% + 2% од износа трансакције + 3 EUR
На банкомату
. = 2 EUR + 2%, продајни курс НБС за девизе
Конверзија када валута исплате није EUR = 2% + 2% од износа трансакције + 2 EUR
Наменски рачуни (Потрошач)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Без накнаде
Платни рачун са основним услугама (Потрошач)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Тип динарског рачуна
Платни рачун са основним услугама
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Месечно, 150 RSD
Корисници пензија = Месечно, 100 RSD
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде
Коришћење услуге
. = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = 0,8%, мин 50 RSD, маx 6.000 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Инстант платни налог = 0,4%, мин 50 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = 10 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 21 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = 0,8%, мин 50 RSD, маx 6.000 RSD
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = 0,8%, мин 50 RSD, маx 6.000 RSD
Издавање чекова
. = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
. = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
DinaCard = Без накнаде
VISA CLASSIC = Без накнаде
VISA GOLD = Месаечно, 150 RSD
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Српска банка = Без накнаде
Друге банке - DinaCard/* = 2%, min 30 /*RSD
Друге банке - VISA = 2%, мин 150 RSD
Друге банке - ЈП Пошта Србије-DinaCard = 1%, мин 20 RSD
Друге банке - ЈП Пошта Србије-VISA = 90 RSD + 0,33%
На банкомату
Српска Банка = Без накнаде
Друге банке - DinaCard = 2%, мин 20 RSD
Друге банке - VISA = 2%, мин 100 RSD
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3 EUR + 2%, продајни курс НБС за девизе
Конверзија када валута исплате није EUR = 2% + 2% од износа трансакције + 3 EUR
На банкомату
. = 2 EUR + 2%, продајни курс НБС за девизе
Конверзија када валута исплате није EUR = 2% + 2% од износа трансакције + 2 EUR
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
. = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
DinaCard = Без накнаде
VISA CLASSIC = Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
Без накнаде = Без накнаде
У иностранству
. = Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
. = Фиксна, 22,20%, пропорционални метод обрачуна камате
Годишња ефективна каматна стопа
. = Фиксна, од 23,63% до 25,01%, пропорционални метод обрачуна камате
Друге накнаде
Накнада за конверзију = 2%
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Српска банка = Без накнаде
Друге банке = 3,33%, мин 200 RSD
ЈП Пошта Србије - DinaCard = 1%, мин 20 RSD
ЈП Пошта Србије - VISA = 90 RSD + 0,33%
На банкомату
Српска банка = Без накнаде
Друге банке = 3%, мин 100 RSD
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3,33%, мин 4 EUR, продајни курс НБС за девизе
Конверзија када валута исплате није EUR = 2% + 3,33% од износа трансакције, мин 4 EUR
На банкомату
. = 3%, мин 3 EUR, продајни курс НБС за девизе
Конверзија када валута исплате није EUR = 2% + 3% од износа трансакције, мин 3EUR
Годишња номинална каматна стопа
. = Фиксна, 22,20%, пропорционални метод обрачуна камате
Годишња ефективна каматна стопа
. = Фиксна, од 23,63% до 25,01%, пропорционални метод обрачуна камате
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
. = 0,80%, мин 300 RSD, маx 1.000 RSD
Годишња номинална каматна стопа
. = Фиксна, 26%, пропорционални метод обрачуна камате
Годишња ефективна каматна стопа
. = Фиксна, 29,34%, пропорционални метод обрачуна камате
Динарски платни рачун - DINA + пакет (Потрошач)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Месечно, 250 RSD
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде
Коришћење услуге
. = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = 0,8%, мин 50 RSD, маx 6.000 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Инстант платни налог = 0,4%, мин 50 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = 15 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 30 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = 0,8%, мин 50 RSD, маx 6.000 RSD
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = 0,8%, мин 50 RSD, маx 6.000 RSD
Издавање чекова
. = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
. = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
. = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Српска банка = Без накнаде
Друге банке - DinaCard = 2%, мин 30 RSD
Друге банке - VISA = 2%, мин 150 RSD
Друге банке - ЈП Пошта Србије-DinaCard = 1%, мин 20 RSD
Друге банке - ЈП Пошта Србије-VISA = 90 RSD + 0,33%
На банкомату
Српска Банка = Без накнаде
Друге банке - DinaCard = 2%, мин 20 RSD
Друге банке - VISA = 2%, мин 100 RSD
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3 EUR + 2%, продајни курс НБС за девизе
Конверзија када валута исплате није EUR = 2% + 2% од износа трансакције + 3 EUR
На банкомату
. = 2 EUR + 2%, продајни курс НБС за девизе
Конверзија када валута исплате није EUR = 2% + 2% од износа трансакције + 2 EUR
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
. = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
. = Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
. = Без накнаде
У иностранству
. = Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
. = Фиксна, 22,20%, пропорционални метод обрачуна камате
Годишња ефективна каматна стопа
. = Фиксна, од 23,63% до 25,01%, пропорционални метод обрачуна камате
Друге накнаде
Накнада за конверзију = 2%
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Српска банка = Без накнаде
Друге банке = 3,33%, мин 200 RSD
ЈП Пошта Србије - DinaCard = 1%, мин 20 RSD
ЈП Пошта Србије - VISA = 90 RSD + 0,33%
На банкомату
Српска банка = Без накнаде
Друге банке = 3%, мин 100 RSD
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3,33%, мин 4 EUR, продајни курс НБС за девизе
Конверзија када валута исплате није EUR = 2% + 3,33% од износа трансакције, мин 4 EUR
На банкомату
. = 3%, мин 3 EUR, продајни курс НБС за девизе
Конверзија када валута исплате није EUR = 2% + 3% од износа трансакције, мин 3EUR
Годишња номинална каматна стопа
. = Фиксна, 22,20%, пропорционални метод обрачуна камате
Годишња ефективна каматна стопа
. = Фиксна, од 23,63% до 25,01%, пропорционални метод обрачуна камате
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
. = 0,80%, мин 300 RSD, маx 1.000 RSD
Годишња номинална каматна стопа
. = Фиксна, 26%, пропорционални метод обрачуна камате
Годишња ефективна каматна стопа
. = Фиксна, 29,34%, пропорционални метод обрачуна камате
Девизни платни рачун потрошача (Потрошач)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
. = 0,40% мин 1.000 RSD, маx 5.000 RSD
На платни рачун у иностранству
. = 0,75% мин 15 EUR, маx 200 EUR
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
. = Без накнаде
Динарски платни рачун - DINA ++ пакет (Потрошач)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Месечно 350 RSD
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде
Коришћење услуге
. = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = 0,8%, мин 50 RSD, маx 6.000 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Инстант платни налог = 0,4%, мин 50 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = 15 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 30 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = 0,8%, мин 50 RSD, маx 6.000 RSD
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = 0,8%, мин 50 RSD, маx 6.000 RSD
Издавање чекова
. = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
. = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
. = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Српска банка = Без накнаде
Друге банке - DinaCard = 2%, мин 30 RSD
Друге банке - VISA = 2%, мин 150 RSD
Друге банке - ЈП Пошта Србије-DinaCard = 1%, мин 20 RSD
Друге банке - ЈП Пошта Србије-VISA = 90 RSD + 0,33%
На банкомату
Српска Банка = Без накнаде
Друге банке - DinaCard = 2%, мин 20 RSD
Друге банке - VISA = 2%, мин 100 RSD
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3 EUR + 2%, продајни курс НБС за девизе
Конверзија када валута исплате није EUR = 2% + 2% од износа трансакције + 3 EUR
На банкомату
. = 2 EUR + 2%, продајни курс НБС за девизе
Конверзија када валута исплате није EUR = 2% + 2% од износа трансакције + 2 EUR
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
. = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
. = Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
. = Без накнаде
У иностранству
. = Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
. = Фиксна, 22,20%, пропорционални метод обрачуна камате
Годишња ефективна каматна стопа
. = Фиксна, од 23,63% до 25,01%, пропорционални метод обрачуна камате
Друге накнаде
Накнада за конверзију = 2%
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Српска банка = Без накнаде
Друге банке = 3,33%, мин 200 RSD
ЈП Пошта Србије - DinaCard = 1%, мин 20 RSD
ЈП Пошта Србије - VISA = 90 RSD + 0,33%
На банкомату
Српска банка = Без накнаде
Друге банке = 3%, мин 100 RSD
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3,33%, мин 4 EUR, продајни курс НБС за девизе
Конверзија када валута исплате није EUR = 2% + 3,33% од износа трансакције, мин 4 EUR
На банкомату
. = 3%, мин 3 EUR, продајни курс НБС за девизе
Конверзија када валута исплате није EUR = 2% + 3% од износа трансакције, мин 3EUR
Годишња номинална каматна стопа
. = Фиксна, 22,20%, пропорционални метод обрачуна камате
Годишња ефективна каматна стопа
. = Фиксна, од 23,63% до 25,01%, пропорционални метод обрачуна камате
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
. = 0,80%, мин 300 RSD, маx 1.000 RSD
Годишња номинална каматна стопа
. = Фиксна, 26%, пропорционални метод обрачуна камате
Годишња ефективна каматна стопа
. = Фиксна, 29,34%, пропорционални метод обрачуна камате
Динарски платни рачун - DINA пакет (Потрошач)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Месечно, 100 RSD
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде
Коришћење услуге
. = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = 0,8%, мин 50 RSD, маx 6.000 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Инстант платни налог = 0,4%, мин 50 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = 15 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 30 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = 0,8%, мин 50 RSD, маx 6.000 RSD
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = 0,8%, мин 50 RSD, маx 6.000 RSD
Издавање чекова
. = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
. = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
. = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Српска банка = Без накнаде
Друге банке - DinaCard = 2%, мин 30 RSD
Друге банке - VISA = 2%, мин 150 RSD
Друге банке - ЈП Пошта Србије-DinaCard = 1%, мин 20 RSD
Друге банке - ЈП Пошта Србије-VISA = 90 RSD + 0,33%
На банкомату
Српска Банка = Без накнаде
Друге банке - DinaCard = 2%, мин 20 RSD
Друге банке - VISA = 2%, мин 100 RSD
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3 EUR + 2%, продајни курс НБС за девизе
Конверзија када валута исплате није EUR = 2% + 2% од износа трансакције + 3 EUR
На банкомату
. = 2 EUR + 2%, продајни курс НБС за девизе
Конверзија када валута исплате није EUR = 2% + 2% од износа трансакције + 2 EUR
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
. = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
. = Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
. = Без накнаде
У иностранству
. = Без накнаде
Годишња номинална каматна стопа
. = Фиксна, 22,20%, пропорционални метод обрачуна камате
Годишња ефективна каматна стопа
. = Фиксна, од 23,63% до 25,01%, пропорционални метод обрачуна камате
Друге накнаде
Накнада за конверзију = 2%
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Српска банка = Без накнаде
Друге банке = 3,33%, мин 200 RSD
ЈП Пошта Србије - DinaCard = 1%, мин 20 RSD
ЈП Пошта Србије - VISA = 90 RSD + 0,33%
На банкомату
Српска банка = Без накнаде
Друге банке = 3%, мин 100 RSD
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3,33%, мин 4 EUR, продајни курс НБС за девизе
Конверзија када валута исплате није EUR = 2% + 3,33% од износа трансакције, мин 4 EUR
На банкомату
. = 3%, мин 3 EUR, продајни курс НБС за девизе
Конверзија када валута исплате није EUR = 2% + 3% од износа трансакције, мин 3EUR
Годишња номинална каматна стопа
. = Фиксна, 22,20%, пропорционални метод обрачуна камате
Годишња ефективна каматна стопа
. = Фиксна, од 23,63% до 25,01%, пропорционални метод обрачуна камате
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
. = 0,80%, мин 300 RSD, маx 1.000 RSD
Годишња номинална каматна стопа
. = Фиксна, 26%, пропорционални метод обрачуна камате
Годишња ефективна каматна стопа
. = Фиксна, 29,34%, пропорционални метод обрачуна камате
Предузетник
Платни рачун у девизама за предузетнике (Предузетник)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Без накнаде
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Сертификат на УСБ кључу (важност 3 године) = Једнократно, 9.500 RSD
Серификат на СМАРТ картици (важност 3 године) = Једнократно, 8.000 RSD
Активирање услуге = Без накнаде
Коришћење услуге
Електронског сервиса = Месечно, 500 RSD
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Пренос на сопствени рачун у другој банци = 0,2%, мин 3.000 RSD, маx 45.000 RSD
Пренос по основу куповине или закупа непокретности = 0,2%, мин 3.000 RSD, маx 45.000 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Пренос на сопствени рачун у другој банци = 0,2%, мин 3.000 RSD, маx 45.000 RSD
Пренос по основу куповине или закупа непокретности = 0,2%, мин 3.000 RSD, маx 45.000 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
На платни рачун у иностранству
Плаћање са девизног рачуна = 0,16%, мин 2.500 RSD, маx 45.000 RSD+ ино трошак
Плаћање по основу купљених девизних средстава-појединачна дознака до 20.000 EUR = 0,24%, мин 2.500 RSD + ино трошак
Плаћање по основу купљених девизних средстава из потенцијала Банке-појединачна дознака преко 20.000 EUR = Без накнаде + ино трошак
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Плаћање са девизног рачуна = 0,16%, мин 2.500 RSD, маx 45.000 RSD+ ино трошак
Плаћање по основу купљених девизних средстава из потенцијала Банке-појединачна дознака до 20.000 EUR = 0,24%, мин 2.500 RSD+ ино трошак
Плаћање по основу купљених девизних средстава из потенцијала Банке-појединачна дознака преко 20.000 EUR = Без накнаде + ино трошак
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
Пренос на сопствени рачун у другој банци = 0,2%, мин 3.000 RSD, маx 45.000 RSD
Пренос по основу куповине или закупа непокретности = 0,2%, мин 3.000 RSD, маx 45.000 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Пренос на сопствени рачун у другој банци = 0,2%, мин 3.000 RSD, маx 45.000 RSD
Пренос по основу куповине и закупа непокретности = 0,2%, мин 3.000 RSD, маx 45.000 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
На платни рачун у иностранству
Плаћање са девизног рачуна = 0,16%, мин 2.500 RSD, маx 45.000 RSD+ ино трошак
Плаћање по основу купљених девизних средстава из потенцијала Банке- појединачна дознака до 20.000 EUR = 0,24%, мин 2.500 RSD+ ино трошак
Плаћање по основу купљених девизних средстава из потенцијала Банке-појединачна дознака преко 20.000 EUR = Без накнаде + ино трошак
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Плаћање са девизног рачуна = 0,16%, мин 2.500 RSD, маx 45.000 RSD+ ино трошак
Плаћање по основу купљених девизних средстава из потенцијала Банке- појединачна дознака до 20.000 EUR = 0,24%, мин 2.500 RSD+ ино трошак
Плаћање по основу купљених девизних средстава из потенцијала Банке-појединачна дознака преко 20.000 EUR = Без накнаде + ино трошак
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Пријем средстава на девизни рачун = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Исплата ефективе са девизног рачуназа службени пут = Без накнаде
Иплата ефективе из девизних средстава купљених из потенцијала Банке = Без накнаде
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата ефективе на девизни рачун = Без накнаде
Платни рачун у динарима за предузетнике (Предузетник)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Без накнаде
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Сертификат на УСБ кључу (важност 3 године) = Једнократно, 9.500 RSD
Серификат на СМАРТ картици (важност 3 године) = Једнократно, 8.000 RSD
Активирање услуге = Без накнаде
Коришћење услуге
Електронског сервиса = Месечно, 500 RSD
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Интерни пренос = Без накнаде
Платни налози испостављени за асигнације, цесије и компензације = 0,05 %, мин 10 RSD, маx 4.500 РСД
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Хитан платни налог = Без накнаде
Инстант платни налог = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
До 3000 RSD до 13 х = 0,96%, мин 30 RSD
До 3000 RSD после 13 х = 0,99%, мин 35 RSD
Од 3000 RSD до 13 х = 0,10%, мин 40 RSD
Од 3000 RSD после 13 х = 0,11%, мин 45 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитан налог до 300.000 RSD до 13х = 0,13%, мин 150 RSD
Хитан налог до 300.000 RSD после 13х = 0,15%, мин 170 RSD
Хитан налог од 300.000 RSD до 10.000.000 RSD до 13х = 0,11%, мин 300 RSD, маx 5.500 RSD
Хитан налог од 300.000 RSD до 10.000.000 RSD после 13 х = 0,13%, мин 375 RSD, маx 6.500 /*РСД*
Хитан налог преко 10.000.000 RSD до 13 х = 6.000 RSD
Хитан налог преко 10.000.000 RSD после 13х = 8.500 RSD
Инстант платни налог до 300.000 RSD = 45 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Интерни пренос = Без накнаде
латни налози испостављени за асигнације, цесије и компензације = 0,03%, мин 7 RSD, маx 1.500 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Хитан налог = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
До 3000 RSD до 13 х = 0,67%, мин 20 RSD
До 3000 RSD после 13 х = 0,69%, мин 25 RSD
Од 3000 RSD до 13 х = 0,07%, мин 30 RSD
Од 3000 RSD после 13 х = 0,077%, мин 35 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитан налог до 300.000 RSD до 13 х = 0,09%, мин 90 RSD
Хитан налог до 300.000 RSD после 13 х = 0,098%, мин 130 RSD
Хитан налог од 300.000 RSD до 10.000.000 RSD до 13 х = 0,08%, мин 300 RSD, маx 4.000 RSD
Хитан налог од 300.000 RSD до 10.000.000 RSD после 13 х = 0,09%, мин 300 RSD, маx 4.500 RSD
Хитан налог преко 10.000.000 RSD до 13 х = 5.000 RSD
Хитан налог преко 10.000.000 RSD после 13 х = 6.500 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Инстант платни налог - електронски до 3000.000 RSD = 30 RSD
Директно задужење
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Менице = 0,08%, мин 300 RSD
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Издавање пословне DinaCard = Без накнаде
Издавање Visa Business = Без накнаде
Издавање пословне DinaCard по хитном поступку = Без накнаде
Издавање Visa Business по хитном поступку = 1.000 RSD
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
DinaCard пословна картица = Без накнаде
Visa Business пословна уз додатну DinaCard = Месечно, 250 RSD
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Банке = Без накнаде
Друге банке = 3,33%, мин 200 RSD
ЈП Пошта Србије DinaCard пословна = 1%, мин 20 RSD
ЈП Пошта Србије Visa Business = 3,33%, мин 200 RSD
На банкомату
Банке = Без накнаде
Друге банке = 3%, мин 100 RSD
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
Виса Бусинесс = 3,33%, мин 4 EUR по продајном курсу НБС за девизе
Конверзија - Оригинална валута није евро = 2% + 3,33%, мин 4 EUR по продајном курсу НБС за девизе
На банкомату
Виса Бусинесс = 3%, мин 3 ЕУР по продајном курсу НБС за девизе
Конверзија - Оригинална валута није евро = 2% + 3%, мин 3 EUR по продајном курсу НБС за девизе
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Исплата готовог новца = Без накнаде
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата готовог новца у хуманитарне сврхе = Без накнаде
Уплата готовог новца = Без накнаде
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Накнада за обраду захтева = Једнократно, 0,3% до 1,5%, мин 5.000 RSD
Годишња номинална каматна стопа
Годишња номинална каматна стопа = Фиксно, од 8% до 18%, пропорционални метод обрачуна камате
Годишња ефективна каматна стопа
Годишња ефективна каматна стопа = Фиксно, од 8,84% до 23,49%, пропорционални метод обрачуна камате
Правно лице
Девизни рачун за нерезиденте (Страно правно лице)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Без накнаде
Гашење платног рачуна
. = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Плаћање у другој домаћој банци = 0,24%, мин 3.500 RSD
Плаћање на рачун у Банци = 0,16%, мин 3.500 RSD
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Плаћање у другој домаћој банци = 0,24%, мин 3.500 RSD
Плаћање на рачун у Банци = 0,16%, мин 3.500 RSD
На платни рачун у иностранству
Трансфер средстава = 0,24%, мин 3.500 RSD
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Трансфер средстава = 0,24%, мин 3.500 RSD
Трансфер средстава = 0,24%, мин 3.500 RSD
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Прилив средстава = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Исплата ефективе са девизног рачуна = 0,4%, мин 3.500 RSD
Динарски рачуни нерезидената (Страно правно лице)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Без накнаде
Гашење платног рачуна
. = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Плаћање на рачун у Банци = 0,16%, мин 3.500 RSD
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Плаћање на рачун у Банци-хитан налог = 0,16%, мин 3.500 RSD
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Плаћање на рачун у другој банци = 0,24%, мин 3.500 RSD
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Плаћање на рачун у другој банци-хитан налог = 0,24%, мин 3.500 RSD
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Прилив средстава = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Исплата готовине са динарског рачуна = 0,8% мин 3.500 RSD
Платни рачун у динарима за правно лице (Правно лице)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Месечно, 350 RSD
Гашење платног рачуна
. = Без накнаде
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Сертификат на УСБ кључу (важност 3 године) = Једнократно, 9.500 RSD
Серификат на СМАРТ картици (важност 3 године) = Једнократно, 8.000 RSD
Активирање услуге = Без накнаде
Коришћење услуге
Електронског сервиса = Месечно, 500 RSD
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Интерни пренос = Без накнаде
Платни налози испостављени за асигнације, цесије и компензације = 0,05 %, мин 10 RSD, маx 4.500 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Хитан платни налог = Без накнаде
Инстант платни налог = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
До 3000 RSD до 13 х = 0,96%, мин 30 RSD
До 3000 RSD после 13 х = 0,99%, мин 35 RSD
Од 3000 RSD до 13 х = 0,10%, мин 40 RSD
Од 3000 RSD после 13 х = 0,11%, мин 45 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитан налог до 300.000 RSD до 13х = 0,13%, мин 150 RSD
Хитан налог до 300.000 RSD после 13х = 0,15%, мин 170 RSD
Хитан налог од 300.000 RSD до 10.000.000 RSD до 13х = 0,11%, мин 300 RSD, маx 5.500 RSD
Хитан налог од 300.000 RSD до 10.000.000 RSD после 13 х = 0,13%, мин 375 RSD, маx 6.500 RSD
Хитан налог преко 10.000.000 RSD до 13 х = 6.000 RSD
Хитан налог преко 10.000.000 RSD после 13х = 8.500 RSD
Инстант платни налог до 300.000 RSD = 45 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Интерни пренос = Без накнаде
Платни налози испостављени за асигнације, цесије и компензације = 0,03% мин 7 RSD, маx 1.500 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Хитан налог = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
До 3000 RSD до 13 х = 0,67%, мин 20 RSD
До 3000 RSD после 13 х = 0,69%, мин 25 RSD
Од 3000 RSD до 13 х = 0,07%, мин 30 RSD
Од 3000 RSD после 13 х = 0,077%, мин 35 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитан налог до 300.000 RSD до 13 х = 0,09%, мин 90 RSD
Хитан налог до 300.000 RSD после 13 х = 0,098%, мин 130 RSD
Хитан налог од 300.000 RSD до 10.000.000 RSD до 13 х = 0,08%, мин 300 RSD, маx 4.000 RSD
Хитан налог од 300.000 RSD до 10.000.000 RSD после 13 х = 0,09%, мин 300 RSD, маx 4.500 RSD
Хитан налог преко 10.000.000 RSD до 13 х = 5.000 RSD
Хитан налог преко 10.000.000 RSD после 13 х = 6.500 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Инстант платни налог - електронски до 300.000 RSD = 30 RSD
Директно задужење
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Менице = 0,08%, мин 300 RSD
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Издавање пословне DinaCard = Без накнаде
Издавање Visa Business = Без накнаде
Издавање пословне DinaCard по хитном поступку = Без накнаде
Издавање Visa Business по хитном поступку = 1.000 RSD
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
DinaCard пословна картица = Без накнаде
Visa Business пословна уз додатну DinaCard = Месечно, 250 RSD
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Банке = Без накнаде
Друге банке = 3,33%, мин 200 RSD
ЈП Пошта Србије DinaCard пословна = 1%, мин 20 RSD
ЈП Пошта Србије Visa Business = 3,33%, мин 200 RSD
На банкомату
Банке = Без накнаде
Друге банке = 3%, мин 100 RSD
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
Виса Бусинесс = 3,33%, мин 4 EUR по продајном курсу НБС за девизе
Конверзија - Оригинална валута није евро = 2% + 3,33%, мин 4 EUR по продајном курсу НБС за девизе
На банкомату
Виса Бусинесс = 3%, мин 3 EUR по продајном курсу НБС за девизе
Конверзија - Оригинална валута није евро = 2% + 3%, мин 3 EUR по продајном курсу НБС за девизе
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Исплата готовог новца = 0,4%, мин 30 RSD
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата готовог новца = Без накнаде
У хуманитарне сврхе = Без накнаде
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Накнада за обраду захтева = Једнократно, 0,3% до 1,5%, мин 5.000 RSD
Годишња номинална каматна стопа
Годишња номинална каматна стопа = Фиксно, од 8% до 18%, пропорционални метод обрачуна камате
Годишња ефективна каматна стопа
Годишња ефективна каматна стопа = Фиксно, од 8,84% до 23,49%, пропорционални метод обрачуна камате
Платни рачун у девизама за правна лица (Правно лице)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Без накнаде
Гашење платног рачуна
. = Без накнаде
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Сертификат на УСБ кључу (важност 3 године) = Једнократно, 9.500 RSD
Серификат на СМАРТ картици (важност 3 године) = Једнократно, 8.000 RSD
Активирање услуге = Без накнаде
Коришћење услуге
Електронског сервиса = Месечно, 500 RSD
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Пренос на сопствени рачун у другој банци = 0,2%, мин 3.000 RSD, маx 45.000 RSD
Пренос по основу куповине или закупа непокретности = 0,2%, мин 3.000 RSD, маx 45.000 RSD
Пренос седстава у банци или на другу банку у земљи у хуманитарне сврхе = Без накнаде
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Пренос на сопствени рачун у другој банци = 0,2%, мин 3.000 RSD, маx 45.000 RSD
Пренос по основу куповине или закупа непокретности = 0,2%, мин 3.000 RSD, маx 45.000 RSD
Пренос седстава у банци или на другу банку у земљи у хуманитарне сврхе = Без накнаде
На платни рачун у иностранству
Плаћање са девизног рачуна = 0,16%, мин 2.500 RSD, маx 45.000 RSD+ ино трошак
Плаћање по основу купљених девизних средстава из потенцијала Банке-појединачна дознака до 20.000 EUR = 0,24%, мин 2.500 RSD+ ино трошак
Плаћање по основу купљених девизних средстава из потенцијала Банке-појединачна дознака преко 20.000 EUR = Без накнаде + ино трошак
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Плаћање са девизног рачуна = 0,16%, мин 2.500 RSD, маx 45.000 RSD+ ино трошак
Плаћање по основу купљених девизних средстава из потенцијала Банке-појединачна дознака до 20.000 ЕУР = 0,24%, мин 2.500 RSD+ ино трошак
Плаћање по основу купљених девизних средстава из потенцијала Банке-појединачна дознака преко 20.000 ЕУР = Без накнаде + ино трошак
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
Пренос на сопствени рачун у другој банци = 0,2%, мин 3.000 RSD, маx 45.000 RSD
Пренос по основу куповине или закупа непокретности = 0,2%, мин 3.000 RSD, маx 45.000 RSD
Пренос седстава у банци или на другу банку у земљи у хуманитарне сврхе = Без накнаде
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Пренос на сопствени рачун у другој банци = 0,2%, мин 3.000 RSD, маx 45.000 RSD
Пренос по основу куповине или закупа непокретности = 0,2%, мин 3.000 RSD, маx 45.000 RSD
Пренос седстава у банци или на другу банку у земљи у хуманитарне сврхе = Без накнаде
На платни рачун у иностранству
Плаћање са девизног рачуна = 0,16%, мин 2.500 RSD, маx 45.000 RSD+ ино трошак
Плаћање по основу купљених девизних средстава из потенцијала Банке- појединачна дознака до 20.000 EUR = 0,24%, мин 2.500 RSD + ино трошак
Плаћање по основу купљених девизних средстава из потенцијала Банке-појединачна дознака преко 20.000 EUR = Без накнаде + ино трошак
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Плаћање са девизног рачуна = 0,16%, мин 2.500 RSD, маx 45.000 RSD+ ино трошак
Плаћање по основу купљених девизних средстава из потенцијала Банке - појединачна дознака до 20.000 ЕУР = 0,24% мин 2.500 RSD + ино трошак
Плаћање по основу купљених девизних средстава из потенцијала Банке - појединачна дознака преко од 20.000 EUR = Без накнаде + ино трошак
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Пријем средстава из иностранства на девизни рачун = Без накнаде + ино трошак
Платне картице и готов новац
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Исплата ефективе за службени пут са девизног платног рачуна = 0,4%, мин 800 RSD
Исплата ефективе за службени пут - девизе обезбеђене куповином из потенцијала Банке = 0,8%, мин 800 RSD
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата ефективе на девизни рачун = 0,2%, мин 3.000 RSD
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
Потрошач
Општи подаци
Накнаде за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = 0,8%, мин 50 RSD, маx 6.000 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Инстант платни налог = 0.4%, мин 50 RSD
Пренос у банци или на другу банку у земљи - хуманитарне сврхе = Без накнаде
Предузетник / правно лице
Општи подаци
Накнаде за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Уплата средстава у хуманитарне сврхе = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Уплата средстава у хуманитарне сврхе = Без накнаде