Детаљни преглед пружаоца платних услуга


Пружалац платних услуга
Матични број
06876366
Назив
Agroindustrijsko komercijalna banka AIK BANKA a.d. Beograd
Тип
Банка
Платни рачуни (пакети)
Потрошач
Девизни текући рачун - Потрошач, нерезидент (Потрошач - нерезидент)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Без накнаде
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде
Коришћење услуге
. = RSD70 месечно
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
На платни рачун другог лица у АИК Банци, изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = RSD 100
На платни рачун у АИК Банци по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.2% min RSD 1.000 max RSD5.000
Пренос у корист Аик банке = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
На платни рачун у другој домаћој банци по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.35% min RSD 1.500 max RSD 10.000
Пренос на другу домаћу банку изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = 1% min RSD 100 max RSD10.000
Пренос у корист Буџетског фонда за лечење деце у иностранству, који је основала Влада Србије = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 1% min RSD100
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
. = 0.8% min RSD 1.300 max RSD130.000
На платни рачун у иностранству
. = 0.8% min RSD 1.300 max RSD 130.000
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
За трошковну опцију SHA и BEN, до 10.000 евра = 0.35% min RSD 300
За трошковну опцију SHA и BEN, преко 10.000 евра = 0.25% max RSD 10.000
Приливи са Косова и Метохије = 0.1% min RSD 300 max RSD 10.000
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
DinaCard = Без накнаде
Debit MasterCard = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
DinaCard = Без накнаде
Debit MasterCard = Месечно RSD100
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру АИК банке = Без накнаде
На шатеру друге домаће банке = 2% min RSD 300
На банкомату
На банкомату АИК банке = Без накнаде
На банкомату друге домаће банке = 2% min RSD 150
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
Debit MasterCard = 3% min EUR 10 Наплата у валути у којој се води рачун, уз прерачун по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
Debit MasterCard = 2% min EUR 3 Наплата у валути у којој се води рачун, уз прерачун по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Динарски платни рачун - Потрошач, нерезидент (Потрошач нерезидент)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Без накнаде
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде, само за увид у стање рачуна, без могућности испостављања налога за плаћање
Коришћење услуге
. = RSD 70 месечно
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде, уговара се уз услугу електронског банкарства
Коришћење услуге
. = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Изузев преноса по основу закупа и купопродаје непокретности = RSD 100
На платни рачун у АИК банци по основу купопродаје и закупна непокретности = 0.2% min RSD 1.000 max RSD 5.000
Пренос у корист АИК банке = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
На платни рачун у другој домаћој банци (изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности) = 01%min RSD 100 max RSD 10.000
На платни рачин у другој домаћој банци по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.35% min RSD 1.500 max RSD 10.000
Пренос у корист Буџетског фонда за лечење деце у иностранству, који је основала Влада Србије = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 1% min RSD100
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
DinaCard = Без накнаде
Debit Mastercard = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
DinaCard = Без накнаде
Debit Mastercard = Месечно RSD 100
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру АИК банке = Без накнаде
На шалтеру друге домаће банке = 2%min RSD 300
На банкомату
На банкомату АИК банке = Без накнаде
На банкомату друге домаће банке = 2%min RSD 150
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
Debit Mastercard = 3%min EUR 10 Наплата у динарској протввредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
Debit Mastercard = 2%min EUR 3 Наплата у динарској протввредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Старт пакет онлине текући рачун - Потрошач, резидент (Потрошач - резидент)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Месечно RSD 250
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде
Коришћење услуге
. = Без накнаде
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде
Коришћење услуге
. = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = RSD 100
Пренос по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.2% min RSD 1.000 max RSD 5.000
Пренос у корист АИК Банке = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = 1% min RSD 100 max RSD 10.000
Пренос по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.35% min RSD 1.500 max RSD 10.000
Пренос у корист Буџетског фонда за лечење деце у иностранству, који је основала Влада Србије = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 1% min RSD 100
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = RSD80
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
. = RSD80
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Осим купопродаје и закупа непокретности = RSD15
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 0.8% min RSD80
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = RSD80
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
. = RSD80
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Осим купопродаје и закупа непокретности = RSD15
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 0.8% min RSD80
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
На платни рачун другог лица у АИК банци и по основу премије живтног осигурања (чл. 34 ЗДП) = 0.2% min RSD 150 max RSD 600
На платни рачун у другој домаћој банци (изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности) = 0.35% min RSD 300 max RSD 20.000
На платни рачун у АИК банци по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.2% min RSD 1.000 max RSD 5.000
На платни рачун у другој домаћој банци по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.35% min RSD 1.500 max RSD 10.000
На платни рачун у иностранству
. = 0.35% min RSD 300 max RSD 20.000
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
За трошковну опцију SHA и BEN, до 10.000 евра = 0.35% min RSD 300
За трошковну опцију SHA и BEN, преко 10.000 евра = 0.25% max RSD 10.000
Приливи са Косова и Метохије = 0.1% min RSD 300 max RSD 10.000
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Издавање чекова
. = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
. = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
. = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру АИК банке = Без накнаде
На шалтерима других банака у земљи = 2% min RSD 300
На банкомату
На банкомату АИК банке = Без накнаде
На банкомату друге банке у земљи = 2% min RSD 150
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
На шалтеру ино банка = 3% min EUR 10 Наплата у валути у којој се води рачун, уз прерачун по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
На банкомату ино банке = 2% min EUR 3 Наплата у валути у којој се води рачун, уз прерачун по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Обрада захтева = RSD600 једнократно
Извештај КБ-а = Једнократно RSD 246
Меница = Једнократно RSD 50
Месечна накнада за одржавање пакета = RSD250
Годишња номинална каматна стопа
. = 29% годишња камата пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 42.69%год. ЕКС је израчуната на износ искоришћеног дозвољеног прекорачења рачуна RSD 50.000 на рок 36 месеци
Платни рачун са основним услугама (Потрошач - резидент)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Тип динарског рачуна
Платни рачун са основним услугама
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Месечно RSD 150
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде
Коришћење услуге
. = Без накнаде
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде, мобилно банкарство се уговора уз услугу електронског банкарства
Коришћење услуге
. = Без накнаде, мобилно банкарство се уговора уз услугу електронског банкарства
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = RSD100
Пренос по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.2% min RSD 1.000 max RSD5.000
Пренос у корист АИК банке = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Изузев преноса у корист АИК банке = RSD100
Пренос у корист АИК банке = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = 1% min RSD 100 max RSD10.000
Пренос по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.35% min RSD 1.500 max RSD10.000
Пренос у корист Буџетског фонда за лечење деце у иностранству, који је основала Влада Србије = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 1% min RSD100
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Осим у корист АИК банке = Без накнаде
Пренос у корист АИК банке = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Осим у корист АИК банке = Без накнаде
Пренос у корист АИК банке = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Издавање чекова
. = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
DinaCard = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
DinaCard = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру АИК банке = Без накнаде
На шалтеру код друге домаће банке = 2% min RSD 300
На банкомату
На банкомату АИК банке = Без накнаде
На банкомату друге домаће банке = 2% min RSD 150
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
По захтеву корисника = Без накнаде
Основни извештај из Кредитног бироа, једнократно = RSD246
Меница, једнократно = RSD50
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
. = Без накнаде
У иностранству
. = 1.5% од износа трансакције
Годишња номинална каматна стопа
За картицу индексирану у EUR = 24%
За картицу у RSD = 24%
Годишња ефективна каматна стопа
За картицу индексирану у EUR = 26.75%
За картицу у RSD = 26.75%
Друге накнаде
. = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру код АИК банке = 2% min RSD200
На шалтеру код друге домаће банке = 3% min RSD500
На банкомату
АИК банке = 2% min RSD100
Друге домаће банке = 3% min RSD300
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3% min EUR10 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна.
На банкомату
. = 3% min EUR5 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна.
Годишња номинална каматна стопа
За картицу индексирану у EUR = 24%
За картицу у RSD = 24%
Годишња ефективна каматна стопа
За картицу индексирану у EUR = 26.75%
За картицу у RSD = 26.75%
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Једнократна накнада за обраду захтева = 1% min RSD300
Извештај Кредитног бироа = RSD246
Меница, једнократно = RSD50
Месечна накнада за одржавање рачуна = /РСД*/150
Годишња номинална каматна стопа
. = 29%
Годишња ефективна каматна стопа
. = 38.22% Обрачун ЕКС на дан 28.11.2022. на износ 50.000 RSDи рок 36 месеци
Динарски платни рачун - Потрошач, резидент (Потрошач)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = RSD 250 месечно
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде
Коришћење услуге
. = RSD 70 месечно
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде, уговара се уз услугу електронског банкарства
Коришћење услуге
. = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = RSD100
Пренос по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.2%min RSD 1.000 max RSD 5.000
Пренос у корист АИК Банке = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = 1% min RSD 100 max RSD 10.000
Пренос по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.35% од износа min RSD 1.500 max RSD 10.000
Пренос у корист Буџетског фонда за лечење деце у иностранству, који је основала Влада Србије = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 1%min.RSD 100
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Изузев преноса у корист АИК банке = RSD 80
Пренос у корист АИК банке = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Изузев преноса у корист АИК банке = 0.8% min RSD 80
Пренос у корист АИК банке = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.8% min RSD 80 max RSD 8.000
Пренос по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.8% min RSD 80 max RSD 8.000
Пренос у корист Буџетског фонда за лечење деце који је основала Влада Србије = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 0.80% min RSD 80
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Изузев преноса у корист АИК банке = RSD 80
Пренос у корист АИК банке = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Изузев преноса у корист АИК банке = 0.80% /мин РСД*/ 80
Пренос у корист АИК банке = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.80% min RSD 80 max RSD 8.000
Пренос по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.80% min RSD 80 max RSD 8.000
Пренос у корист Буџетског фонда за лечење деце који је основала Влада Србије = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 0.80% min RSD 80
Пренос у корист АИК банке = Без накнаде
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Једнократно RSD 200
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Једнократно RSD 200
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Издавање чекова
. = RSD 10 по чеку
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
DinaCard = Без накнаде
Debit MasterCard-по посебном захтеву = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
DinaCard = Без накнаде
Debit MasterCard-по посебном захтеву = Месечно RSD 100
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру АИК банке = Без накнаде
На шалтеру друге домаће банке = 2% min RSD 300
На банкомату
На банкомату АИК банке = Без накнаде
На банкомату друге домаће банке = 2%min RSD 150
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
Debit MasterCard = 3% min EUR 10 Наплата по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
Debit MasterCard = 2% min EUR 3 Наплата по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Једнократна накнада за обраду захтева = RSD 600
Извештај КБ-а (изузев код обезбеђења наменским ороченим депозитом) = Једнократно RSD 246
Меница = Једнократно RSD 50
Месечна накнада за одржавање рачуна = RSD250
Годишња номинална каматна стопа
. = 29%год фиксна камата, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 42.69%год Обрачун извршен за износ искоришћеног прекорачења 50.000 RSDза рок коришћења 36 месеци.
ЕЛИТЕ пакте рачуна-физичко лице потрошач (Физичко лице-потрошач (резидент))
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Месечно RSD1.000
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде
Коришћење услуге
. = Без накнаде
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде
Коришћење услуге
. = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = RSD100
Пренос по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.2% min RSD 1.000 max RSD5.000
Пренос у корист АИК банке = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = 1% min RSD 100 max RSD10.000
Пренос по основу купопродаје и закупна непокретности = 0.35% min RSD 1.500 max RSD10.000
Пренос у корист Буџетског фонда за лечење деце у иностранству, који је основала Влада Србије = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 1% min RSD100
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = RSD80
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
. = RSD80
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = RSD80
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
. = RSD80
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
На платни рачун другог лица у АИК банци и по основу премије животног осигурања (ч. 34 ЗДП) = 0.2% min RSD 150 max RSD600
На платни рачун у АИК Банци по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.2% min RSD 1.000 max RSD5.000
На плати рачун у другој домаћој банци (изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности) = 0.35% min RSD 300 max RSD20.000
На платни рачун у другој домаћој банци по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.35% min RSD 1.500 max RSD10.000
На платни рачун у иностранству
. = 0.35% min RSD 300 max RSD20.000
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
За трошкову опцију SHA i BENдо 10.000 EUR = 0.35%min RSD300
За трошковну опцију SHA i BEN преко 10.000 EUR = 0.25%max RSD10.000
Приливи са Косова и Метохије = 0.1%min RSD 300 max RSD10.000
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Издавање чекова
. = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
. = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
. = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру АИК банке = Без накнаде
На шалтеру друге домаће банке = 2% min RSD300
На банкомату
На банкомату АИК банке = Без накнаде
На банкомату друге домаће банке = 2%min RSD150
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3% min EUR10 Наплата у валути у којој се води рачун, уз прерачун по средњем курсу НБС на дан књижења трансације
На банкомату
. = 2% min EUR3 Наплата у валути у којој се води рачун, уз прерачун по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
. = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
. = Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
. = Без накнаде
У иностранству
. = 1.5% од износа трансакције
Годишња номинална каматна стопа
. = 21.60% Фиксна каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 27.79%
Друге накнаде
. = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Аик банке = 2%min RSD200
Друге домаће банке = 3%min RSD500
На банкомату
Аик банке = 2%min RSD100
Друге домаће банке = 3%mim RSD300
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3%min EUR10 Наплата у валути у којој се води рачун, уз прерачун по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
. = 3%min EUR5 Наплата у валути у којој се води рачун, уз прерачун по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
За картицу индексирану у EUR = 24% годишња фиксна камата, пропорционални метод обрачуна
За картицу индексирану у RSD = 24% годишња фиксна камата, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 27.79%
Друге накнаде
. = Без накнаде
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Трошак обраде захтева = Без накнаде
Извештај КБ = Једнократно RSD246
Меница = Једнократно RSD50
Месечна накнада за одржавање пакета = RSD1.000
Годишња номинална каматна стопа
На износ искоришћеног дозвољеног прекорачења до 15.000 RSD = Без обрачуна камате
На износ искоришћеног дозвољеног прекорачења преко 15.000 RSD = 29% годишње
Годишња ефективна каматна стопа
. = 70.16% Обрачун извршен на износ искоришћеног прекорачења 50.000RSDза рок коришћења 36 месеци
АИК Фармер пакет рачуна-пољопривредно газдинство (Регистровано пољопривредно газдинство)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = МесечноRSD199
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Активирање HALCOM e-banking сервиса (SMART картица по кориснику) = RSD9.000
Активирање АИК онлине е-банкинг = Без накнаде
Активирање АИК ебанк Asseco пакет са читачем и картицом = RSD5.500
Активирање АИК ебанк Asseco пакет са смарт картицом = RSD3.500
Коришћење услуге
HALCOM месечно одржавање e-banking рачуна и/или SMS сервиса = Без накнаде
АИК онлине е-банкинг годишње одржавање сервиса = RSD1.000
Активирање АИК еБанк Asseco месечно одржавање севиса = RSD150
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК Банци-у оквиру истог правног лица или између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD 65
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD65
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод RSD 300.000 (КЛИРИНГ) = RSD 95
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети од 08:00 до 13:00 часова = 0.12% max RSD 6.000
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети после 13:00 часова = 0.125% max RSD 6.500
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD 300.000 (ИНСТАНТ) = RSD 95
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК Банци-у оквиру истог правног лица или између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК Банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица или између клијента и банке = RSD 35
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК Банци-у оквиру истог правног лица или између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК Банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица или између клијента и банке = RSD 35
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод RSD 300.000 (КЛИРИНГ) = RSD 50
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети од 08:00 до 13:00 часова = 0.09% max RSD 3.600
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети после13:00 часова = 0.095% max RSD 4.000
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD 300.000 (ИНСТАНТ) = RSD50
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Трансфер у корист рачуна код других банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.20% min RSD 600 max RSD 40.000
Трансфер у банци или на другу банку у земљи резиденту-физичком лицу у хуманитарне сврхе = Без накнаде
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Извршење налога за плаћање (трансфер са истим датумом валуте) за налоге доставаљене после 12 h = Накнада за пренос + RSD 1.300
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.3% min RSD 1.200 max RSD 45.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = RSD 1.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Извршења налога за плаћање (трансфер са истим датумом валуте), за налоге достављене после 12 h = Накнада за пренос + RSD 1.300
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
У корист рачуна код АИК банке = Без накнаде
У корист рачуна код других домаћих банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.25% min RSD 1.100 max RSD 40.000
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.25% min RSD 1.100 max RSD 40.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = RSD 500 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Приливи на девизни рачун = Без накнаде
Откуп девиза са девизних рачуна = Без накнаде
Наплата у ефективи = 0.1% min RSD 600 max RSD10.000
Приливи са Косова и Метохије и по основу донација = 0.2% min RSD 600 max RSD20.000
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
DinaCard послована и/или Business Debit Mastercard = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
. = RSD1.000 годишње
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру Аик банке = Без накнаде
На шалтерима других банака Business Debit Mastercard = 2% min RSD 300
На шалтерима других банака Dina cardпословна = 3% min RSD500
На банкомату
На банкоматима АИК банке = Без накнаде
На банкоматима других банака DinaCardпослована = 2% min RSD100
На банкоматима других банака Mastercard Business = 2% min RSD300
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
Подизање готовине на шалтерима ино банака Debit Mastercard = 3% min EUR 10 Наплата у RSD по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На банкомату
Mastercard Business = 3% min EUR 5 Наплата у RSD по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Mastercard Business Credit = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
. = Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
. = Без накнаде
У иностранству
Накнада за конверзију трансакције у иностранству на продајном месту трговца = 1.5% од износа трансакције, наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 31.93%
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтерима АИК банке = 2% min RSD 300
На шалтерима других банака = 3% min RSD 500
На банкомату
На банкоматима АИК банке = 2% min RSD 100
На банкоматима других банака = 3% min RSD 300
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3% min EUR 10 Наплата у RSD по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На банкомату
. = 3% min EUR 5 Наплата у RSD по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 31.93%
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
. = RSD3.000 фиксно
Годишња номинална каматна стопа
. = 30% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 37.29%
Динарски платни рачун физичко лице-потрошач резидент (без преноса зараде) (Потрошач - резидент)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Тип динарског рачуна
Платни рачун са основним услугама
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = RSD100
Пренос по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.2% min RSD 1.000 max RSD5.000
Пренос у корист АИК банке = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = 1% min RSD 100 max RSD10.000
Пренос по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.35% min RSD 1.500 max RSD10.000
Пренос у корист Буџетског фонда за лечење деце у иностранству, који је основала Влада Србије = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 1% min RSD100
СТАРТ ПЛУС пакет текући рачун - Потрошач, резидент (Потрошач - резидент)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Месечно RSD 570
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде
Коришћење услуге
. = Без накнаде
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде
Коришћење услуге
. = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = RSD 100
Пренос по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.2% min RSD 1.000 max RSD 5.000
Пренос у корист АИК Банке = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос у корист Буџетског фонда за лечење деце у иностранству, који је основала Влада Србије = Без накнаде
Изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = 1% min RSD 100 max RSD 10.000
Пренос по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.35% min RSD 1.500 max RSD 10.000
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 1% min RSD 100
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = RSD80
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
. = 0.8% min RSD80
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Осим купопродаје и закупа непокретности = RSD15
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 0.8% min RSD80
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = RSD80
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
. = 0.8% min RSD80
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Осим купопродаје и закупа непокретности = RSD15
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 0.8% min RSD80
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
На платни рачун другог лица у АИК банци и по основу премије животног осигурања (чл. 34. ЗДП) = 0.2% min RSD 150 max RSD 600
На платни рачун у другој домаћој банци (изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности) = 0.35% min RSD 300 max RSD 20.000
На платни раун у АИК банци по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.2% min RSD 1.000 max RSD 5.000
На платни рачун у другој домаћој банци по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.35% min RSD 1.500 max RSD 10.000
На платни рачун у иностранству
. = 0.35% min RSD 300 max RSD 20.000
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
За трошковну опцију SHA и BEN, до 10.000 евра = 0.35% min RSD 300
За трошковну опцију SHA и BEN, преко 10.000 евра = 0.25% max RSD 10.000
Приливи са Косова и Метохије = 0.1% min RSD 300 max RSD 10.000
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Издавање чекова
. = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
. = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
. = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру Аик банке = Без накнаде
На шалтеру друге домаће банке = 2% min RSD 300
На банкомату
На банкомату АИК банке = Без накнаде
На банкомату друге домаће банке = 2% min RSD 150
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3% min EUR 10 Наплата у валути у којој се води рачун, уз прерачун по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
. = 2% min EUR 3 Наплата у валути у којој се води рачун, уз прерачун по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
. = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
. = Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
. = Без накнаде
У иностранству
. = 1.5% од износа трансакције; Наплата у валути у којој се води рачун, уз прерачун по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
За картицу индексирану у EUR = 24% год. фиксна камата пропорционални метод обрачуна
За картицу индексирану у RSD = 24% год. фиксна камата пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
За картицу индексирану у EUR = 26.75%
За картицу индексирану у RSD = 26.75%
Друге накнаде
. = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру АИК банке = 2% min RSD 200
На шалтеру друге домаће банке = 3% min RSD 500
На банкомату
На банкомату код АИК банке = 2% min RSD 100
На банкомату код друге домаће банке = 3% min RSD 300
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3% min EUR 10 Наплата у валути у којој се води рачун, уз прерачун по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
. = 3% min EUR 5 Наплата у валути у којој се води рачун, уз прерачун по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
За картицу индексирану у EUR = 24%год. фиксна камата пропорционални метод обрачуна
За картицу индексирану у RSD = 24%год. фиксна камата пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
За картицу индексирану у EUR = 26.75%год.
За картицу индексирану у RSD = 26.75%год.
Друге накнаде
. = Без накнаде
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Обрада захтева = Без накнаде
Извештај КБ-а = Једнократно RSD 246
Меница = Једнократно RSD 50
Месечна накнада за одржавање рачуна = RSD570
Годишња номинална каматна стопа
На износ искоришћеног дозвољеног прекорачења до 15.000 RSD = Без обрачуна камате
На износ искоришћеног дозвољеног прекорачења преко 15.000 RSD = 29% год. обрачун по годишњој номиналној каматној стопи, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 53.20%, ЕКС је израчуната на износ искоришћеног дозвољеног прекорачења рачуна 50.000 RSD на рок 36 месеци, 28.11.2022.
Девизни текући рачун - Потрошач, резидент (Потрошач - резидент)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
На платни рачун другог лица у АИК Банци и по основу премије животног осигурања (чл.34 ЗДП) = 0.2% min RSD 150 max RSD 600; Када се плаћање не врши путем трајног налога односно директног задужења
На платни рачун у АИК банци по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.2% min RSD 1.000 max RSD 5.000
На платни рачун у другој домаћој банци (осим преноса по основу купопродаје и закупа непокретности) = 0.35% min RSD 300 max RSD 20.000
На платни рачун у другој домаћој банци по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.35% min RSD 1.500 max RSD 10.000
На платни рачун у иностранству
. = 0.35% min RSD 300 max RSD 20.000
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
За трошковну опцију SHA и BEN, до 10.000 евра = 0.35% min RSD 300
За трошковну опцију SHA и BEN, преко 10.000 евра = 0.25% max RSD 10.000
Приливи са Косова и Метохије = 0.1% min RSD 300 max RSD 10.000
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Једнократно RSD 200
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Једнократно RSD 200
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
DinaCard = Без накнаде
Debit MasterCard = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
DinaCard = Без накнаде
Debit MasterCard = Месечно RSD 100
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру АИК банке = Без накнаде
На шалтеру друге домаће банке = 2% min RSD 300
На банкомату
На банкомату АИК банке = Без накнаде
На банкоматима других домаћих банака = 2% min RSD 150
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
На шалтеру ино банке = 3% min EUR 10 Наплата у валути у којој се води рачун, уз прерачун по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
На банкомату ино банке = 2% min EUR 3 Наплата у валути у којој се води рачун, уз прерачун по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Платни рачун са основним услугама - Потрошач нерезидент (Потрошач - нерезидент)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Тип динарског рачуна
Платни рачун са основним услугама
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Месечно RSD 150
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде (Електронско банкарство само за увид у стање рачуна, без могућности испостављања налога за плаћање)
Коришћење услуге
. = Без накнаде
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде (Мобилно банкарство се уговара уз услугу електронског банкарства и само за увид у стање рачуна, без могућности испостављања налога за плаћање)
Коришћење услуге
. = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = RSD 1.000
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = 1% min RSD 100 max RSD 10.000
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
DinaCard = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
DinaCard = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру Аик банке = Без накнаде
На шалтеру код друге домаће банке = 2% min RSD 300
На банкомату
На банкомату Аик банке = Без накнаде
На банкомату код друге домаће банке = 2% min RSD 150
СТАРТ пакет текући рачун - Потрошач, резидент (Потрошач - резидент)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Месечно RSD 250
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде
Коришћење услуге
. = Без накнаде
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде
Коришћење услуге
. = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = RSD 100
Пренос по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.2% min RSD 1.000 max RSD 5.000
Пренос у корист АИК Банке = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = 1% min RSD 100 max RSD 10.000
Пренос по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.35% min RSD 1.500 max RSD 10.000
Пренос у корист Буџетског фонда за лечење деце у иностранству, који је основала Влада Србије = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 1% min RSD 100
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = RSD80
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
. = RSD80
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Осим купопродаје и закупа непокретности = RSD15
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 0.8% min RSD80
Коришћењем услуге мобилног банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = RSD80
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
. = RSD80
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Осим купопродаје и закупа непокретности = RSD15
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 0.8%min RSD80
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
На платни рачун другог лица у АИК банци и по основу премије животног осигурања (чл. 34 ЗДП) = 0.2% min RSD 150 max RSD600
На платни рачун у АИК банци по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.2% min RSD 1.000 max RSD5.000
На платни рачун у другој домаћој банци (изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности) = 0.35% min RSD 300 max RSD20.000
На платни рачун у другој домаћој банци по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.35% min RSD 1.500 max RSD10.000
На платни рачун у иностранству
. = 0.35% min RSD 300 max RSD 20.000
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
За трошковну опцију SHA и BEN, до 10.000 евра = 0.35% min RSD 300
За трошковну опцију SHA и BEN, преко 10.000 евра = 0.25% max RSD 10.000
Приливи са Косова и Метохије = 0.1% min RSD 300 max RSD 10.000
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Директно задужење
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Издавање чекова
. = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
. = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
. = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру код АИК банке = Без накнаде
На шалтеру код друге домаће банке = 2% min RSD 300
На банкомату
На банкомату код АИК банке = Без накнаде
На банкомату код друге домаће банке = 2% min RSD 150
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3% min EUR 10 Наплата у валути у којој се води рачун, уз прерачун по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
. = 2% min EUR 3 Наплата у валути у којој се води рачун, уз прерачун по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Једнократно RSD600
Извештај КБ-а = Једнократно RSD 246
Меница = Једнократно RSD 50
Месечна накнада за одржавање пакета = RSD250
Годишња номинална каматна стопа
. = 29% фиксна камата пропорционални метод обрачуна.
Годишња ефективна каматна стопа
. = 42.69% Обрачун ЕКС је извршен на износ искоришћеног прекорачења 50.000 RSD за рок коришћења 36 месеци (28.11.2022.)
Предузетник
Бизнис премијум пакет - Предузетник (Предузетник)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Месечно RSD1.550
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Активирање HALCOM e-banking сервиса (SMART картица по кориснику) = RSD 9.000
Активирање АИК онлине е-банкинг севиса = Без накнаде
Активирање АИК еБанк Asseco пакет са читачем и картицом = RSD5.500
Активирање АИК еБанк Asseco пакет са смарт картицом = RSD3.500
Коришћење услуге
HALCOM месечно одржавање e-banking рачуна и/или */СМС*/ сервиса = Без накнаде
АИК онлине е-банкинг годишње одржавање севиса = RSD1.000
Активирање Аик е банк Asseco месечно одржавање севиса = RSD150
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
АИК мБанк Assecoактивација сервиса = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у Аик банци = RSD65
Пренос у оквиру истог правног лица или између клијената и АИК банке = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци = RSD65
Пренос у оквиру истог правног лица или између клијента и АИК банке = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод RSD300.000 КЛИРИНГ = RSD71.25
Налози од RSD300.000 и више (RTGS-примљени и унето од 08:00 до 13:00 = 0.12% max RSD6.000
Налози од RSD300.000 и више RTGS-примљени и унети после 13:00 = 0.125% max RSD6.500
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD300.000 ИНСТАНТ = RSD71.25
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци = RSD26
Пренос у оквиру истог правног лица или између клијента и АИК банке = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци = RSD26
Пренос у оквиру истог правног лица или између клијента и АИК банке = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод RSD300.000 КЛИРИНГ = RSD37.50
Налози од RSD300.000 и више RTGS-примљени и унети од 08:00 до 13:00 = 0.067% max RSD2.700
Налози од RSD300.000 и више RTGS-примљени и унети после 13:00 = 0.071% max RSD3.000
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD300.000 ИНСТАНТ = RSD37.50
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Трансфер у банци или на другу банку у земљи резиденту-физичком лицу у хуманитарне сврхе = Без накнаде
У корист рачуна код других домаћих банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.20% min RSD 600 max RSD 40.000
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Извршење налога за плаћање и трансфера са истим датумом валуте, за налоге достављење после 12 h = Накнада за пренос + RSD 1.300
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.225% min RSD 900 max RSD 33.750 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској провивредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = RSD 750 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Извршење налога за плаћање и трансфера са истим датумом валуте, за налоге достављење после 12 h = Накнада за пренос + RSD 1.300
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
У корист рачуна код Аик банке = Без накнаде
У корист рачуна код других домаћих банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.25% min RSD 1.100 max RSD 40.000
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.187% min RSD 825 max RSD 30.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској провивредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = RSD 375 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Приливи на девизни рачун = Без накнаде
Откуп девиза са девизних рачуна = Без накнаде
Наплата у ефективи = 0.1% min RSD 600 max RSD 10.000
Приливи са Косова и Метохије и по основу донација = 0.2% min RSD 600 max RSD 20.000
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Dina Card пословна и/или Business Debit Mastercard = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
. = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Исплата готовине на шалтерима АИК банке = Без накнаде
Исплата готовине на шалтерима других банака (изузев Mastercar Business) = 3% min RSD500
Исплата готовине на шалтерима других банака Mastercard Business = 2% min RSD300
На банкомату
Исплата готовине на банкоматима АИК банке = Без накнаде
Исплата готовине на банкоматима других банака = 3%min RSD500
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
Business Debit Mastercard = 3% min EUR10 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
Business Debit Mastercard = 3% min EUR5 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Mastercar Business Credit = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
. = Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца = Без накнаде
У иностранству
Накнада за конверзију за трансакције у иностранству на продајаном месту трговца = 1.5% од износа трансакције Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% Фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 30.34%
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру АИК банке = 2% min RSD300
На шалтеру других банака = 3% min RSD500
На банкомату
На банкоматима АИК банке = 2% min RSD100
На банкоматима других банака = 3% min RSD300
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3% min EUR10 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
. = 3% min EUR5 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% Фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 30.34%
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Исплата готовине са рачуна клијената АИК банке = Без накнаде
Исплата готовине са рачуна клијента АИК банке (исплата динарске противвредности са рачуна овлашћеног мењача) = Без накнаде
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата пазара од RSD50.000 = RSD75 по налогу
Уплата пазара од RSD50.001 до 300.000 = RSD95 по налогу
Уплата пазара од RSD300.001 = 0.05% max RSD2.000 по налогу
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
. = од 0 до 2%
Годишња номинална каматна стопа
. = 20% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 27.64%
Прихватање платних инструмената
Прихватање платних картица на продајном месту
Трговачка накнада
На физичком продајном месту
Пружалац платних услуга је истовремено прихватилац и издавалац картице која се прихвата
. = Према уговору до 3.5% од вредности трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је други пружалац платних услуга из Републике Србије
. = Према уговору до 3.5% од вредности трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је пружалац платних услуга из иностранства
. = Према уговору до 3.5% од вредности трансакције
На интернет продајном месту
Пружалац платних услуга је истовремено прихватилац и издавалац картице која се прихвата
. = Према уговору до 3.5% од вредности трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је други пружалац платних услуга из Републике Србије
. = Према уговору до 3.5% од вредности трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је пружалац платних услуга из иностранства
. = Према уговору до 3.5% од вредности трансакције
Друге накнаде
Инсталација ПОС терминала = Без накнаде
Месечна накнада за коришћење ПОС терминала = Према уговору до RSD3.500 месечно по терминалу
Прихватање инстант трансфера одобрења на продајном месту
Пружалац платних услуга који је прихватилац је истовремено и издавалац платног инструмента за извршење инстант трансфера одобрења који се прихвата
Прихватање метода инстант плаћања QRкодом на продајним местима = од 0.1% до 2.5% од износа трансакције
Издавалац платног инструмента за извршење инстант трансфера одобрења који се прихвата је други пружалац платних услуга
Прихватање метода инстант плаћања QRкодом на продајним местима = од 0.1% до 2.5% од износа трансакције
Бизнис пакет-предузетник (Предузетник)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Месечно RSD 659
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Активирање HALCOM e-banking сервиса (SMART картица по кориснику = RSD 9.000
Активирање АИК онлине е-банкинг сервиса = Без накнаде
Активирање АИК еБанк Assecoпакет са читачем и картицом = RSD5.500
Активирање АИК еБанк Assecoпакет са смарт картицом = RSD3.500
Коришћење услуге
HALCOM месечно одржавање e-banking рачуна и/или SMS сервиса = Без накнаде
АИК онлине е-банкинг годишње одржавање сервиса = RSD1.000
Активирање АИК еБанк Assecoмесечно одржавање сервиса = RSD150
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
АИК мБанк Assecoактивација сервиса = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос између два рачуна у АИК банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос између истог правног лица и између клијента и банке = RSD 65
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос између два рачуна у АИК банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос између истог правног лица и између клијента и банке = RSD 65
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод RSD 300.000 (КЛИРИНГ) = RSD 95
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети од 08:00 до 13:00 часова = 0.12% max RSD 6.000
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети после 13:00 часова = 0.125% max RSD 6.500
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD 300.000 (ИНСТАНТ) = RSD 95
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК Банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК Банци-не укључује преносу оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD 35
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК Банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК Банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD 35
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод RSD 300.000 (КЛИРИНГ) = min RSD 50
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети од 08:00 до 13:00 часова = 0.09% max RSD 3.600
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети после 13:00 часова = 0.095% max RSD 4.000
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD 300.000 (ИНСТАНТ) = RSD 50
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Трансфер у корист рачуна код других банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.20% min RSD 600 max RSD 40.000
Трансфер у банци или на другу банку у земљи резиденту-физичком лицу у хуманитарне сврхе = Без накнаде
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Извршење налога за плаћање и трансфера са истим датумом валуте, за налоге достављене после 12 h = Накнада за пренос + RSD 1.300
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.3% min RSD 1.200 max RSD 45.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској провивредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = RSD 1.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Извршење налога за плаћање и трансфера са истим датумом валуте, за налоге достављене после 12 h = Накнада за пренос + RSD 1.300
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
У корист рачуна код АИК банке = Без накнаде
У корист рачуна код других домаћих банака и пренос по основу крајњег корисника = 0.25% min RSD 1.100 max RSD 40.000
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.25% min RSD 1.100 max RSD 40.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској провивредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = RSD 500 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Приливи на девизни рачун = Без накнаде
Откуп девиза са девизног рачуна = Без накнаде
Наплата у ефективи = 0.1% min RSD 600 max RSD10.000
Приливи са Косава и Метохије и по основу донација = 0.2% min RSD 600 max RSD20.000
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
DinaCardпослова или Business Debit Mastercard = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
. = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру Аик банке = Без накнаде
На шалтерима других банака изузев Mastercard Business = 3% min RSD 500
Исплата готовине на шалтерима других банака Mastercard Business = 2%min RSD300
На банкомату
На банкоматима Аик банке = Без накнаде
На банкоматима других банака = 3% min RSD 500
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
Business Debit Mastercard = 3% min EUR 10 Наплата у динарксој противвредностипо средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
Business Debit Mastercard = 3% min EUR 5 Наплата у динарксој противвредностипо средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Mastercard Business Credit = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
. = Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца = Без накнаде
У иностранству
Накнада за конверзију за трансакције у иностранству на продајном месту трговца = 1.5% од износа трансакције; Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% фиксна год. каматна стопа пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 30.34%
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру Аик банке = 2% min RSD 300
На шалтеру других банака = 3% /*мин РСД/* 500
На банкомату
На банкоматима АИК банке = 2% min RSD 100
На банкоматима других банака = 3% min RSD 300
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3% min EUR 10 Наплата у динарксој противвредностипо средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
. = 3% min EUR 5 Наплата у динарксој противвредностипо средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% фиксна год. каматна стопа пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 30.34%
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Подизање готовине са рачуна клијената АИК банке = Без накнаде
Подизање готовине са рачуна клијента АИК банке (исплата динарске противвредности са рачуна овлашћеног мењача) = Без накнаде
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплате пазара на рачун предузетника до RSD 50.000 = RSD 75 по налогу
Уплате пазара на рачун предузетника до RSD 50.001 до RSD 300.000 = RSD 95 по налогу
Уплате пазара на рачун предузетника од RSD 300.001 = 0.05% max RSD 2.000 по налогу
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
. = од 0 до 2%
Годишња номинална каматна стопа
. = 20% фиксна каматна стопа пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 27.64%
Прихватање платних инструмената
Прихватање платних картица на продајном месту
Трговачка накнада
На физичком продајном месту
Пружалац платних услуга је истовремено прихватилац и издавалац картице која се прихвата
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је други пружалац платних услуга из Републике Србије
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је пружалац платних услуга из иностранства
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
На интернет продајном месту
Пружалац платних услуга је истовремено прихватилац и издавалац картице која се прихвата
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је други пружалац платних услуга из Републике Србије
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је пружалац платних услуга из иностранства
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Друге накнаде
Инсталација POS терминала = Без накнаде
Месечна накнада за коришћење POS терминала = До RSD 3.500 месечно по терминалу
Прихватање инстант трансфера одобрења на продајном месту
Пружалац платних услуга који је прихватилац је истовремено и издавалац платног инструмента за извршење инстант трансфера одобрења који се прихвата
Прихватање метода инстант плаћања QR кодом на продајним местима = Од 0.1% до 2.5% од износа платне трансакције min RSD 10
Издавалац платног инструмента за извршење инстант трансфера одобрења који се прихвата је други пружалац платних услуга
Прихватање метода инстант плаћања QR кодом на продајним местима = Од 0.1% до 2.5% од износа платне трансакције min RSD 10
Микро Бизнис пакет - Предузетник (Предузетник)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Месечно RSD659
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Активирање HALCOM e-banking сервиса (SMART картица по кориснику) = RSD 9.000
Активирање АИК онлине е-банкинг сервиса = Без накнаде
Активирање АИК еБанк Assecoпакет са читачем и картицом = RSD5.500
Активирање АИК еБанк Assecoпакет са смарт картицом = RSD3.500
Коришћење услуге
HALCOM месечно одржавање e-banking рачуна и/или SMS севиса = Без накнаде
АИК онлине е-банкинг годишње одржавање сервиса = RSD1.000
Активирање АИК еБанк Assecoмесечно одржавање сервиса = RSD150
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
АИК мБанк Assecoактивација сервиса = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК Банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-на укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD 65
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD 65
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод RSD 300.000 (КЛИРИНГ) = RSD 95
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети од 08:00 до 13:00 часова = 0.12% max RSD 6.000
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети после 13:00 часова = 0.125% max RSD 6.500
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD 300.000 (ИНСТАНТ) = RSD 95
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD 35
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD 35
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод RSD 300.000 (КЛИРИНГ) = RSD 50
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети од 08:00 до 13:00 часова = 0.09% max RSD 3.600
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети после 13:00 часова = 0.095% max RSD 4.000
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD 300.000 (ИНСТАНТ) = RSD 50
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Трансфер у корист рачуна код других банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.2% min RSD 600 max RSD 40.000
Трансфер у банци или на другу банку у земљи резиденту-физичком лицу у хуманитарне сврхе = Без накнаде
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Извршење налога за плаћање и трансфера са истим датумом валуте, за налоге достављење после 12 h = Накнада за пренос + RSD 1.300
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.3% min RSD 1.200 max RSD 45.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској провивредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = RSD 1.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Извршење налога за плаћање и трансфера са истим датумом валуте, за налоге достављење после 12 h = Накнада за пренос + RSD 1.300
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
У корист рачуна код АИК банке = Без накнаде
У корист рачуна код других домаћих банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.25% min RSD 1.100 max RSD 40.000
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.25% min RSD 1.100 max RSD 40.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској провивредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = RSD 500 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Приливи на девизни рачун = Без накнаде
Откуп девиза са девизних рачуна = Без накнаде
Наплата у ефективи = 0.1% min RSD 600 max RSD 10.000
Приливи са Косова и Метохије и по основу донација = 0.2% min RSD 600 max RSD 20.000
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице DinaCard послова и/или Business Debit Mastercard = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
. = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтерима АИК банке = Без накнаде
На шалтерима других банака (изузев Mastercard Business = 3% min RSD500
На шалтерима других банака (Mastercard Business = 2% min RSD300
На банкомату
На банкоматима Аик банке = Без накнаде
На банкоматима других банака = 3% min RSD500
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
Business Debit Mastercard = 3% min EUR 10 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На банкомату
Business Debit Mastercard = 3% min EUR 5 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Mastercard Business Credit = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
. = Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца = Без накнаде
У иностранству
Накнада за конвезију за трансакције у иностранству на продајном месту трговца = 1.5% од износа трансакције; Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% фиксна год. каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 30.34%
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру АИК банке = 2% min RSD 300
На шалтеру других банака = 3% min RSD 500
На банкомату
На банкоматима АИК банке = 2% min RSD 100
На банкоматима других банака = 3% min RSD 300
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3% min EUR 10 Наплата у динарској противвредности по средњем курсту НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
. = 3% min EUR 5 Наплата у динарској противвредности по средњем курсту НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 30.34%
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Подизање готовине са рачуна клијената АИК банке = Без накнаде
Подизање готовине са рачуна клијената АИК банке (исплата динарске противвредности са рачуна овлашћеног мењача) = Без накнаде
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплате пазара на рачун предузетника до RSD 50.000 = RSD 75 по налогу
Уплате пазара на рачун предузетника од RSD 50.001 do RSD 300.000 = RSD 95 по налогу
Уплата пазара на рачун предузеника од RSD 300.001 = 0.05% max RSD 2.000 по налогу
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Од 0 до 2%
Годишња номинална каматна стопа
. = 20% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 27.64%
Прихватање платних инструмената
Прихватање платних картица на продајном месту
Трговачка накнада
На физичком продајном месту
Пружалац платних услуга је истовремено прихватилац и издавалац картице која се прихвата
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је други пружалац платних услуга из Републике Србије
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је пружалац платних услуга из иностранства
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
На интернет продајном месту
Пружалац платних услуга је истовремено прихватилац и издавалац картице која се прихвата
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је други пружалац платних услуга из Републике Србије
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је пружалац платних услуга из иностранства
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Друге накнаде
Инсталација POS терминала = Без накнаде
Месечна накнада за коришћење POS терминала = До RSD 3.500 месечно по терминалу
Прихватање инстант трансфера одобрења на продајном месту
Пружалац платних услуга који је прихватилац је истовремено и издавалац платног инструмента за извршење инстант трансфера одобрења који се прихвата
Прихватање метода инстант плаћања QR кодом на продајним местима = Од 0.1% до 2.5% од износа платне трансакције min RSD 10
Издавалац платног инструмента за извршење инстант трансфера одобрења који се прихвата је други пружалац платних услуга
Прихватање метода инстант плаћања QR кодом на продајним местима = Од 0.1% до 2.5% од износа платне трансакције min RSD 10
Бизнис плус пакет - Предузетник (Предузетник)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Месечно RSD1.199
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Активирање HALCOM e-banking сервиса (SMART картица по кориснику) = RSD 9.000
Активирање АИК онлине е-банкинг сервиса = Без накнаде
Активирање АИК еБанк Assecoпакет са читачем и картицом = RSD5.500
Активирање АИК еБанк Assecoпакет са смарт картицом = RSD3.500
Коришћење услуге
HALCOM месечно одржавање e-banking рачуна и/или */СМС*/ сервиса = Без накнаде
АИК онлине е-банкинг годишње одржавање севиса = RSD1.000
Активирање АИК еБанк Assecoмесечно одржавање севиса = RSD150
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
АИК мБанк Assecoактивација сервиса = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у Аик банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у Аик банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD 65
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у Аик банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у Аик банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD 65
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод RSD 300.000 (КЛИРИНГ) = RSD 71.25
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети од 08:00 до 13:00 часова = 0.12% max RSD 6.000
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети после 13:00 часова = 0.125% max RSD 6.500
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD 300.000 (ИНСТАНТ) = RSD 71.25
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у Аик банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у Аик банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD 26
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у Аик банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у Аик банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD26
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод RSD 300.000 (КЛИРИНГ) = RSD 37.50
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети од 08:00 до 13:00 часова = 0.067% max RSD2.700
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети после 13:00 часова = 0.071% max RSD 3.000
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD 300.000 (ИНСТАНТ) = RSD 37.50
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Трансфер у корист рачуна код других банака и пренос прилива на крајњег корисника = 0.2% min RSD 600 max RSD40.000
Трансфер у банци или на другу банку у земљи резиденту-физичком лицу у хуманитарне сврхе = Без накнаде
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Извршење налога за плаћање-трансфер са истим датумом валуте, за налоге достављене до 12h = Накнада за пренос+RSD1.300
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.225% min RSD 900 max RSD33.750 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR до EUR 10.000=EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000=EUR 25, od EUR 50.000,01=EUR 35Основица обрачуна провизије је динарска противвредност исказана по средњем курсу НБС на дан књижења
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = RSD750 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR до EUR 10.000=EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000=EUR 25, od EUR 50.000,01=EUR 35Основица обрачуна провизије је динарска противвредност исказана по средњем курсу НБС на дан књижења
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Извршење налога за плаћање-трансфер са истим датумом валуте, за налоге достављене до 12h = Накнада за пренос+RSD1.300
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
У корист рачуна код АИК банке = Без накнаде
У корист рачуна код других домаћих банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.25%min RSD 1.100 max RSD40.000
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.187% min RSD 825 max RSD30.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR до EUR 10.000=EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000=EUR 25, od EUR 50.000,01=EUR 35Основица обрачуна провизије је динарска противвредност исказана по средњем курсу НБС на дан књижења
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = min RSD375 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR до EUR 10.000=EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000=EUR 25, od EUR 50.000,01=EUR 35Основица обрачуна провизије је динарска противвредност исказана по средњем курсу НБС на дан књижења
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Приливи на девизни рачун = Без накнаде
Откуп девиза са девизних рачуна = Без накнаде
Наплата у ефективи = 0.1%min RSD 600 max RSD10.000
Приливи са Косова и Метохије и по основу донација = 0.2% min RSD 600 max RSD20.000
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
DinaCard послова и/или Business Debit Mastercard = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
. = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтерима Аик банке = Без накнаде
На шалтерима других банака изузев Mastercard Business = 3% min RSD 500
На шалтерима других банака Mastercard Business = 2% min RSD300
На банкомату
На банкоматима Аик банке = Без накнаде
На банкоматима других банака = 3% min RSD 500
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
Business Debit Mastercard = 3% min EUR 10 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
Business Debit Mastercard = 3% min EUR 5 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Mastercard Business Credit = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
. = Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца = Без накнаде
У иностранству
Накнада за конверзију за трансакције у иностранству на продајном месту трговца = 1.5% од износа трансакције, наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 30.34%
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтерима Аик банке = 2% min RSD 300
На шалтерима других банака = 3% min RSD 500
На банкомату
На банкоматима Аик банке = 2% min RSD 100
На банкоматима других банака = 3% min RSD 300
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3% min EUR 10 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
. = 3% min EUR 5 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 30.34%
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Подизање готовине са рачуна клијената Аик банке = Без накнаде
Подизање готовине са рачуна клијената Аик банке (исплата динарске противвредности са рачуна овлашћеног мењача) = Без накнаде
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата пазара до RSD 50.000 = RSD 75 по налогу
Уплата пазара од RSD 50.001 до RSD 300.000 = RSD 95 по налогу
Уплата пазара од RSD 300.001 = 0.05% max RSD 2.000 по налогу
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Од 0 до 2%
Годишња номинална каматна стопа
. = 20% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 27.64%
Прихватање платних инструмената
Прихватање платних картица на продајном месту
Трговачка накнада
На физичком продајном месту
Пружалац платних услуга је истовремено прихватилац и издавалац картице која се прихвата
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је други пружалац платних услуга из Републике Србије
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је пружалац платних услуга из иностранства
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
На интернет продајном месту
Пружалац платних услуга је истовремено прихватилац и издавалац картице која се прихвата
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је други пружалац платних услуга из Републике Србије
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је пружалац платних услуга из иностранства
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Друге накнаде
Инсталација POS терминала = Без накнаде
Месечна накнада за коришћење POS терминала = Do RSD 3.500 месечно по терминалу
Прихватање инстант трансфера одобрења на продајном месту
Пружалац платних услуга који је прихватилац је истовремено и издавалац платног инструмента за извршење инстант трансфера одобрења који се прихвата
Прихватање метода инстант плаћања QR кодом на продајним местима = Од 0.1% до 2.5% од износа платне трансакције min RSD 10
Издавалац платног инструмента за извршење инстант трансфера одобрења који се прихвата је други пружалац платних услуга
Прихватање метода инстант плаћања QR кодом на продајним местима = Од 0.1% до 2.5% од износа платне трансакције min RSD 10
Правно лице
Динарски платни рачун - Привреда и јавни сектор - резиденти (Привреда и јавни сектор - резиденти)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Динарски платни рачун
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Месечно 450RSD
Гашење платног рачуна
. = Без накнаде
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Активирање HALCOM e-banking сервиса (SMART*) kartica po korisniku) = /*RSD 9.000
Активирање АИК онлине е-банкинг сервиса = Без накнаде
Активирање АИК еБанк Asseco пакет са читачем и картицом = RSD5.500
Активирање АИК еБанк Asseco пакет са смарт картицом = RSD3.500
Коришћење услуге
HALCOM месечно одржавање e-banking рачуна и/или SMS сервиса = Без накнаде
АИК онлине е-банкинг годишње одржавање сервиса = RSD1.000
Активирање АИК еБанк Asseco месечно одржавање сервиса = RSD150
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
АИК мБанк Assecoактивација сервиса = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD65
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD65
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод 300.000 RSD(КЛИРИНГ) = RSD95
Налози од 300.000 RSD и више (RTGS) - примљени и унети од 08:00 до 13:00 часова = 0.12% max RSD 6.000
Налози од 300.000 RSD и више (RTGS) - примљени и унети после 13:00 часова = 0.125% max RSD 6.500
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD 300.000 ИНСТАНТ = RSD95
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD35
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD35
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод RSD 300.000 (КЛИРИНГ) = RSD50
Налози од 300.000RSD и више (RTGS) - примљени и унети од 08:00 до 13:00 часова = 0.09% max RSD 3.600
Налози од 300.000RSD и више RTGS - примљени и унети после 13х = 0.095% max RSD 4.000
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD 300.000 (ИНСТАНТ) = RSD 50
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице Business Debit Mastercard, Dina Card - Poslovna = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
. = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
Подизање готовине на шалтерима АИК банке = 2.5% min RSD 200
Подизање готовине на шалтерима других банака = 3% min RSD 500
На банкомату
Подизање готовине на банкоматима АИК банке = 2% min RSD 100
Подизање готовине на банкоматима других банака = 3% min RSD 500
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
Mastercard Business = 3% min 10 EUR Наплата по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На банкомату
Mastercard Business = 3% min 5 EUR Наплата по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Mastercrd Business Credit = 0.5% од износа лимита min RSD 2.000 једнократно
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
. = Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца = Без накнаде
У иностранству
Накнада за конвезију за трансакције у иностранству на продајном месту трговца = 1.5% од вредности трансакције наплата у динарском протввредности по средњем курсу НБС на дан плаћања
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 39.79%
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру АИК банке = 2% */мин РСД*/ 300
На шалтеру других банака = 3% */мин РСД*/ 500
На банкомату
На банкоматима АИК банке = 2% */мин РСД*/ 100
На банкоматима других банака = 3% */мин РСД*/ 300
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3% */мин ЕУР*/ 10 Наплата по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На банкомату
. = 3% */мин ЕУР*/ 5 Наплата по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 39.79%
Друге накнаде
.
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Подизање готовине са рачуна клијената АИК банке = 0.5% од износа min RSD 50 max RSD 50.000
Подизање готовине са рачуна клијента АИК банке (исплата динарске противвредности са рачуна Овлашћеног мењача) = Без накнаде
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата пазара до RSD 50.000 = RSD 75 по налогу
Уплата пазара од RSD 50.001 до RSD 300.000 = RSD 95 по налогу
Уплата пазара од RSD 300.001 = 0.05% max RSD 2.000 по налогу
Уплата пазара употребом машине Smart sef = RSD 25 по налогу
Уплата пазара у чековима грађана = RSD 25 по чеку
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Успостављање дозвољеног прекорачења рачуна = До 1% min RSD 10.000
Годишња номинална каматна стопа
. = 6%-36% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 6.26%-45.04%
Прихватање платних инструмената
Прихватање платних картица на продајном месту
Трговачка накнада
На физичком продајном месту
Пружалац платних услуга је истовремено прихватилац и издавалац картице која се прихвата
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је други пружалац платних услуга из Републике Србије
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је пружалац платних услуга из иностранства
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
На интернет продајном месту
Пружалац платних услуга је истовремено прихватилац и издавалац картице која се прихвата
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је други пружалац платних услуга из Републике Србије
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је пружалац платних услуга из иностранства
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Друге накнаде
Исталација POS терминала = Без накнаде
Месечна накнада за коришћење POS терминала = До 3.500RSD месечно
Прихватање инстант трансфера одобрења на продајном месту
Пружалац платних услуга који је прихватилац је истовремено и издавалац платног инструмента за извршење инстант трансфера одобрења који се прихвата
Прихватање метода инстант плаћања QR кодом на продајном месту = Од 0.1% до 2.5% од износа платне трансакције
Издавалац платног инструмента за извршење инстант трансфера одобрења који се прихвата је други пружалац платних услуга
Прихватање метода инстант плаћања QR кодом на продајном месту = Од 0.1% до 2.5% од износа платне трансакције
Микро бизнис пакет - Правна лица резиденти (Правно лице - резидент)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Месечно RSD659
Гашење платног рачуна
. = Без накнаде
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Активирање HALCOM e-banking сервиса (SMART картица по кориснику) = RSD 9.000
Активирање АИК онлине е-банкинг севиса = Без накнаде
Активирање АИК еБанк Asseco пакет са читачем и картицом = RSD5.500
Активирање АИК еБанк Assoco пакет са смарт картицом = RSD3.500
Коришћење услуге
HALCOM месечно одржавање e-banking рачуна и/или SMS сервиса = Без накнаде
АИК онлине е-банкинг годишње одржавање сервиса = RSD1.000
Активирање АИК еБанк Asseco месечно одржавање севиса = RSD150
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
АИК мБанк Assecoактивирање сервиса = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК Банци-у оквиру истог правног лица или између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица или између клијента и банке = RSD65
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК Банци-у оквиру истог правног лица или између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК Банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица или између клијента и банке = RSD65
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод RSD 300.000 (КЛИРИНГ) = RSD95
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети од 08:00 до 13:00 часова = 0.12% max RSD6.000
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети после 13:00 часова = 0.125% max RSD 6.500
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD 300.000 (ИНСТАНТ) = RSD 95
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК Банци-у оквиру истог правног лица или између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК Банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица или између клијента и банке = RSD 35
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК Банци-у оквиру истог правног лица или између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК Банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица или између клијента и банке = RSD 35
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод RSD 300.000 (КЛИРИНГ) = RSD 50
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети од 08:00 до 13:00 часова = 0.09% max RSD 3.600
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети после 13:00 часова = 0.095% max RSD 4.000
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD 300.000 (ИНСТАНТ) = RSD 50
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Трансфер у корист рачуна код других банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.20% min RSD 600 /маx РСД*/ 40.000
Трансфер у банци или на другу банку у земљи резиденту-физичком лицу у хуманитарне сврхе = Без накнаде
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Извршење налога за плаћање и трансфер са истим датумом валуте, за налоге достављене после 12 h = Накнада за пренос + RSD 1.300RSD 1.300
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.3% min RSD 1.200 max RSD 45.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској провиввредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = RSD1.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Извршење налога за плаћање и трансфер са истим датумом валуте, за налоге достављене после 12 h = Накнада за пренос + RSD 1.300
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
У корист рачуна код АИК банке = Без накнаде
У корист рачуна код других домаћих банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.25% min RSD 1.100 max RSD 40.000
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.25% min RSD 1.100 max RSD 40.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској провиввредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = RSD 500 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Приливи на девизни рачун = Без накнаде
Откуп девиза са девизних рачуна = Без накнаде
Наплата у ефективи = 0.1%min RSD 600 max RSD10.000
Приливи са Косова и Метохије и по основу донација = 0.2%min RSD 600 max RSD20.000
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Dina Card пословна и/или Business Debit Mastercard = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
. = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру АИК банке = Без накнаде
На шалтерима других банака изузев Mastercard Business = 3% min RSD500
На шалтерима других банака-Mastercard Business = 2% min RSD300
На банкомату
На банкоматима АИК банке = Без накнаде
На банкоматима других банака = 3%min RSD 500
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
Business Debit Mastercard = 3% min EUR 10 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
Business Debit Mastercard = 3% min EUR 5 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Mastercard Business Credit = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
. = Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
. = Без накнаде
У иностранству
. = 1.5% од износа трансакције; Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 30.34%
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру Аик банке = 2% min RSD300
На шалтеру других банака = 3% min RSD500
На банкомату
На банкоматима Аик банке = 2% min RSD100
На банкоматима других банака = 3% min RSD300
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3% min EUR 10 Наплата по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
. = 3% min EUR 5 Наплата по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% фиксна годишња каматна стопа, пропотционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 30.34%
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Подизање готовине са рачуна клијената АИК банке = 0.5% од износа min RSD 50 max RSD 50.000
Подизање готовине са рачуна клијената АИК банке (исплата динарске противвредности са рачуна овлашћеног мењача) = Без накнаде
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата пазара до RSD50.000 = RSD75 по налогу
Уплата пазара до RSD 50.001 до RSD 300.000 = RSD95 по налогу
Уплата пазара од RSD 300.001 = 0.05% max RSD2.000 по налогу
Уплата пазара употребом машине Smart sef = RSD 25 по налогу
Уплата пазара у чековима грађана = RSD 25 по чеку
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Од 0 до 2%
Годишња номинална каматна стопа
. = 20% фиксна год. каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 27.64%
Прихватање платних инструмената
Прихватање платних картица на продајном месту
Трговачка накнада
На физичком продајном месту
Пружалац платних услуга је истовремено прихватилац и издавалац картице која се прихвата
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је други пружалац платних услуга из Републике Србије
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је пружалац платних услуга из иностранства
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
На интернет продајном месту
Пружалац платних услуга је истовремено прихватилац и издавалац картице која се прихвата
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је други пружалац платних услуга из Републике Србије
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је пружалац платних услуга из иностранства
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Друге накнаде
Инсталација POS терминала = Без накнаде
Месечна накнада за коришћење POS терминала = До RSD 3.500 месечно по терминалу
Прихватање инстант трансфера одобрења на продајном месту
Пружалац платних услуга који је прихватилац је истовремено и издавалац платног инструмента за извршење инстант трансфера одобрења који се прихвата
Прихватање метода инстант плаћања QR кодом на продајним местима = Од 0.1% до 2.5% од износа платне трансакције min RSD 10
Издавалац платног инструмента за извршење инстант трансфера одобрења који се прихвата је други пружалац платних услуга
Прихватање метода инстант плаћања QR кодом на продајним местима = Од 0.1% до 2.5% од износа платне трансакције min RSD 10
Бизнис премијум пакет - правно лице резидент (Правно лице - резидент)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Месечно RSD 1.550
Гашење платног рачуна
. = Без накнаде
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Активирање HALCOM e-banking сервиса (SMART картица по корисника = RSD 9.000
Активирање АИК онлине е-банкинг сервиса = Без накнаде
Активирање АИК еБанк Asseco пакет са читачем и картицом = RSD5.500
Активирање Аик еБанк Asseco пакет са смарт картицом = RSD3.500
Коришћење услуге
HALCOM месечно одржавање e-banking и/или SMS сервиса = Без накнаде
АИК онлине е-банкинг годишње одржавање севиса = RSD1.000
Активирање АИК еБанк Assecoмесечно одржавање севиса = RSD150
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
АИК мБанк Assecoактивација севиса = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК Банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК Банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD 65
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК Банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК Банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD 65
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод RSD 300.000 (КЛИРИНГ) = RSD71.25
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети од 08:00 до 13:00 часова = 0.12% max RSD 6000
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети после 13:00 часова = 0.125% max RSD 6.500
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD 300.000 (ИНСТАНТ) = RSD 71.25
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD26
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD26
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод RSD 300.000 (КЛИРИНГ) = RSD 37.50
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети од 08:00 до 13:00 часова = 0.067% max RSD 2.700
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети после 13:00 часова = 0.071% max RSD3.000
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD 300.000 (ИНСТАНТ) = RSD 37.50
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Трансфер у корист рачуна код других банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.20% min RSD 600 max RSD 40.000
Трансфер у банци или на другу банку у земљи резиденту-физичком лицу у хуманитарне сврхе = Без накнаде
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Извршење налога за плаћање и трансфер са истим датумом валуте, за налоге достављене после 12 h = Накнада за пренос + RSD 1.300
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.225% min RSD 900 маx РСД*/ 33.750 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској провивредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = RSD 750 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35;Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Извршење налога за плаћање и трансфер са истим датумом валуте, за налоге достављене после 12 h = Накнада за пренос + RSD 1.300
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
У корист рачуна код АИК банке = Без накнаде
У корист рачуна код других домаћих банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.25% min RSD 1.100 max RSD 40.000
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.187% min RSD 825 маx РСД*/ 30.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској провивредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = RSD 375 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској провивредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Приливи на девизни рачун = Без накнаде
Откуп девиза са девизног рачуна = Без накнаде
Наплата у ефективи = 0.1%min RSD 600 max RSD10.000
Приливи са Косова и Метохије и по основу донација = 0.2%min RSD 600 max RSD20.000
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
. = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
. = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтерима Аик банке = Без накнаде
На шалтерима других банака изузев Business Debit Mastercard = 3%min RSD500
На шалтерима других банака Business Mastarcard = 2%min RSD300
На банкомату
На банкомату Аик банке = Без накнаде
На банкоматима других банака DinaCard пословна и/или Business Debit Mastercard = 3% min RSD 500
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
На шалтерима других банака Business Debit Mastercard = 3% min EUR 10 Наплата у RSD по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
На банкоматима других банака Business Debit Mastercard = 3% min EUR 5 Наплата у RSD по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Mastercard Business Credit = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
. = Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
. = Без накнаде
У иностранству
Накнада за конверзију за трансакције у иностранству на продајном месту трговца = 1.5% од износа трансакције, наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 30.34%
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтерима АИК банке = 2% min RSD300
На шалтерима других банка = 3% min RSD500
На банкомату
На банкоматима АИК банке = 2% min RSD100
На банкоматима других банака = 3% min RSD300
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3% мин. EUR10 Наплата у RSD по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
. = 3% мин. EUR5 Наплата у RSD по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 30.34%
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Подизање готовине са рачуна клијената Аик банке = 0.5%min RSD 50 max RSD50.000
Подизање готовине са рачуна клијената АИК банке (исплата динарске противвредности са рачуна овлашћеног мењача) = Без накнаде
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата пазара до RSD 50.000 = RSD75 по налогу
Уплата пазара до RSD 50.001 до RSD 300.000 = RSD 95 по налогу
Уплата пазара од RSD 300.001 = 0.05% max RSD 2.000 по налогу
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Од 0 до 2%
Годишња номинална каматна стопа
. = 20% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 27.64%
Прихватање платних инструмената
Прихватање платних картица на продајном месту
Трговачка накнада
На физичком продајном месту
Пружалац платних услуга је истовремено прихватилац и издавалац картице која се прихвата
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је други пружалац платних услуга из Републике Србије
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је пружалац платних услуга из иностранства
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
На интернет продајном месту
Пружалац платних услуга је истовремено прихватилац и издавалац картице која се прихвата
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је други пружалац платних услуга из Републике Србије
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је пружалац платних услуга из иностранства
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Друге накнаде
Инсталација POS терминала = Без накнаде
Месечна накнада за коришћење POS терминала = До RSD 3.500 месечно по терминалу
Прихватање инстант трансфера одобрења на продајном месту
Пружалац платних услуга који је прихватилац је истовремено и издавалац платног инструмента за извршење инстант трансфера одобрења који се прихвата
Прихватање метода инстант плаћања QR кодом на продајним местима = Од 0.1% до 2.5% од износа платне трансакције min RSD 10
Издавалац платног инструмента за извршење инстант трансфера одобрења који се прихвата је други пружалац платних услуга
Прихватање метода инстант плаћања QR кодом на продајним местима = Од 0.1% до 2.5% од износа платне трансакције min RSD 10
Платни рачун Правна лица - Нерезиденти и представништва (Нерезиденти и представништва)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
Контрола документације - унапред = EUR 500 Наплата по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Вођење платног рачуна
. = Без накнаде
Гашење платног рачуна
. = Без накнаде
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Активирање HALCOM e-banking сервиса (SMART картица по кориснику) = RSD 9.000
Активирање АИК онлине е-банкинг сервиса = Без накнаде
Активирање АИК еБанк Asseco пакет са читачем и картицом = RSD5.500
Активирање АИК еБанк Asseco пакет са смарт картицом = RSD3.500
Коришћење услуге
HALCOM месечно одржавања e-banking рачуна и/или SMS сервиса = Без накнаде
АИК онлине е-банкинг годишње одржавање сервиса = RSD1.000
Активирање АИК еБанк Assecoмесечно одржавање срвиса = RSD150
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
АИК мБанк Assecoактивација сервиса = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
У корист рачуна код АИК банке или другог рачуна истог клијента у АИК банци = Без накнаде
У корист рачуна другог клијента код АИК банке = RSD 1.000
Пренос зарада за представништва на рачуне у АИК банци = RSD 200
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Плаћање материјалних трошкова представништва = 0.30% min RSD 200 max RSD 4000
Пренос зарада за представништва на другу домаћу банку = RSD 400
У корист рачуна код других домаћих банака = 0.30% min RSD 600 max RSD 40.000
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
У корист рачуна другог клијента код АИК банке = RSD 800
Пренос зарада за представништва на рачуне у АИК банци = RSD 150
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Пренос зарада за представништва на другу домаћу банку = RSD 350
У корист рачуна код других домаћих банака = 0.25%min RSD 500 max RSD 40.000
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
У корист рачуна код АИК банке или другог рачуна истог клијента у АИК банци = Без накнаде
У корист рачуна другог клијента код АИК банке = RSD 1.000
У корист рачуна код других домаћих банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.4% min RSD 1.500 max RSD 50.000
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Валута исти дан, достављени после 12 h = Накнада за пренос + RSD 1.300
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.40% min RSD 1.500 max RSD 50.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000 = EUR 35;Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = 0.40% min RSD 1.500 max RSD 50.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000 = EUR 35;Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Валута исти дан, достављени после 12h = Накнада за пренос + RSD 1.300
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
У корист рачуна код АИК банке = RSD 800
У корист рачуна код других домаћих банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.35% min RSD 1.200 max RSD 45.000
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.35% min RSD 1.200 max RSD 45.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000 = EUR 35; Наплата у динарској провиввредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = 0.35% min RSD 1.200 max RSD 45.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000 = EUR 35;Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Приливи на девизни рачун = Без накнаде
Откуп девиза са девизних рачуна = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Подизање ефективе за службени пут = 0.1% min RSD 800 max RSD 10.000
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Повраћај ефективе од службеног пута = 0.1% min RSD 800 max RSD 10.000
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
Накнада за обраду захтева = До 1% min RSD 10.000
Годишња номинална каматна стопа
. = 6%-36% год фиксна каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 6.26%-45.04%
Девизни платни рачун - Привреда и јавни сектор - резиденти (Привреда и јавни сектор - резиденти)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Без накнаде
Гашење платног рачуна
. = Без накнаде
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Активирање HALCOM e-bankingсервиса (SMART картица по кориснику) = RSD 9.000 Без накнаде уколико је укључена услуга за динарски платни рачун
Активирање АИК онлине е-банкинг сервиса = Без накнаде
Активирање АИК еБанк Asseco пакет са читачем и картицом = RSD5.500 Без накнаде уколико је укључена услуга за динарски платни рачун
Активирање АИК еБанк Asseco пакет са смарт картицом = RSD3.500 Без накнаде уколико је укључена услуга за динарски платни рачун
Коришћење услуге
HALCOM месечно одржавање e-banking рачуна и/или SMS сервиса = Без накнаде
АИК онлине е-банкинг годишње одржавање сервиса = RSD1.000 Без накнаде уколико је укључена услуга за динарски платни рачун
Активирање АИК еБанк Assecoмесечно одржавање сервиса = RSD150
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
АИК мБанк Assecoактивација сервиса = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци = RSD 500
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
У корист рачуна код других домаћих банака = 0.20% min RSD 600 max RSD 40.000
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци = RSD 300
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
У корист рачуна код других домаћих банака = 0.25% min RSD 500 max RSD 40.000
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
У корист рачуна код других домаћих банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.30% min RSD 1.200 max RSD 45.000
У корист рачуна код АИК банке = RSD 500
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Валута исти дан, достављени после 12h = Накнада за пренос + RSD 1.300
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.30% min RSD 1.200 max RSD 45.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000 = EUR 35; Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = RSD 1.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000 = EUR 35;Наплата по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Валута исти дан, достављени после 12 h = Накнада за пренос + RSD 1.300
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
У корист рачуна код других домаћих банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.25%min RSD 1.100 max RSD 40.000
У корист рачуна код АИК банке = RSD 300
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.25% min RSD 1.100 max RSD 40.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000 = EUR 35; Наплата по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = RSD 500 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000 = EUR 35; Наплата по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Приливи на девизни рачун = Без накнаде
Откуп девиза са девизних рачуна = Без накнаде
Наплата у ефективи = 0.1% min RSD 600 max RSD 10.000
Приливи са Косова и Метохије и по основу донација = 0.2% min RSD 600 max RSD 20.000
Платне картице и готов новац
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Подизање ефективе за службени пут = 0.1% min RSD 800 max RSD 10.000
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Повраћај ефективе од службеног пута = 0.1% min RSD 800 max RSD 10.000
Микро бизнис плус пакет - Правна лица резиденти (Правно лице - резидент)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = МесечноRSD1.199
Гашење платног рачуна
. = Без накнаде
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Активирање HALCOM e-banking сервиса (SMART картица по кориснику) = RSD 9.000
Активирање АИК онлине е-банкинг сервиса = Без накнаде
Активирање АИК еБанк Assecoпакет са читачем и картицом = RSD5.500
Активирање АИК еБанк Assecoпакет са смарт картицом = RSD3.500
Коришћење услуге
HALCOM месечно одржавање e-banking рачуна и/или */СМС*/ сервиса = Без накнаде
АИК онлине е-банкинг годишње одржавање сервиса = RSD1.000
Активирање АИК еБанк Assecoмесечно одржавање севиса = Без накнаде
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
АИК мБанк Assecoактивација сервиса = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-у оквиру истог правног лица или између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица или између клијента и банке = RSD 65
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-у оквиру истог правног лица или између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица или између клијента и банке = RSD 65
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод RSD 300.000 (КЛИРИНГ) = RSD 71.25
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети од 08:00 до 13:00 часова = 0.12% max RSD 6.000
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети после 13:00 часова = 0.125% max RSD 6.500
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD 300.000 (ИНСТАНТ) = RSD 71.25
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-у оквиру истог правног лица или између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица или између клијента и банке = RSD 26
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-у оквиру истог правног лица или између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица или између клијента и банке = RSD 26
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод RSD 300.000 (КЛИРИНГ) = RSD 37.50
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети од 08:00 до 13:00 часова = 0.067%max RSD2.700
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети после 13:00 часова = 0.071%max RSD3.000
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD 300.000 (ИНСТАНТ) = RSD 37.50
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Трансфер у корист рачуна код других банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.20% min RSD 600 max RSD 40.000
Трансфер у банци или на другу банку у земљи резиденту-физичком лицу у хуманитарне сврхе = Без накнаде
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Извршење налога за плаћање и трансфер са истим датумом валуте, за налоге достављене после 12 h = Накнада за пренос + RSD 1.300
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.225% min RSD 900 max RSD 33.750 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској провивредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = RSD750 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Извршење налога за плаћање и трансфер са истим датумом валуте за налоге достављене после 12 h = Накнада за пренос + RSD 1.300
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
У корист рачуна код АИК банке = Без накнаде
У корист рачуна код других домаћих банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.25% min RSD 1.100 max RSD 40.000
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.187% min RSD 825 max RSD 30.000 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској провивредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = RSD 375 + Трошак извршења дознаке са опцијом OUR: do EUR 10.000 = EUR 15, od EUR 10.000,01 do EUR 50.000 = EUR 25, od EUR 50.000,01 = EUR 35; Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Приливи на девизни рачун = Без накнаде
Откуп девиза са девизних рачуна = Без накнаде
Наплата у ефективи = 0.1%min RSD 600 max RSD10.000
Приливи са Косова и Метохије и по основу донација = 0.2%min RSD 600 max RSD20.000
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
Dina Card пословна и/или / *Бусинесс Дебит Мастерцард*/ = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
. = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру Аик банке = Без накнаде
На шалтерима других банака изузев Mastercard Business = 3% min RSD 500
На шалтерима других банака Mastercard Business = 2% min RSD 300
На банкомату
На банкоматима АИК банке = Без накнаде
На банкоматима других банака = 3% min RSD 500
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
Business Debit Mastercard = 3% min EUR 10 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
Business Debit Mastercard = 3% min EUR 5 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Mastercard Business Credit = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
. = Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
. = Без накнаде
У иностранству
Накнада за конверзију за трансакције у иностранству на продајном месту трговца = 1.5% од износа трансакције, наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 30.34%
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтерима Аик банке = 2% min RSD 300
На шалтерима других банака = 3% min RSD 500
На банкомату
На банкоматима Аик банке = 2% min RSD 100
На банкоматима других банака = 3% min RSD 300
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3% min EUR 10 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
. = 3% min EUR 5 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 30.34%
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Подизање готовине са рачуна клијената АИК банке = 0.5% од износа min RSD 50 max RSD 50.000
Подизање готовине са рачуна клијената АИК банке (исплата динарске противвредности са рачуна овлашћеног мењача) = Без накнаде
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата пазара до RSD 50.000 = RSD 75 по налогу
Уплата пазара од RSD 50.001 до RSD 300.000 = RSD 95 по налогу
Уплата пазара од RSD 300.001 = 0.05% max RSD 2.000 по налогу
Уплата пазара употребом машине Smart sef = RSD 25 по налогу
Уплата пазара чековима грађана = RSD 25 по чеку
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
. = од 0 до 2%
Годишња номинална каматна стопа
. = 20% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 27.64%
Прихватање платних инструмената
Прихватање платних картица на продајном месту
Трговачка накнада
На физичком продајном месту
Пружалац платних услуга је истовремено прихватилац и издавалац картице која се прихвата
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је други пружалац платних услуга из Републике Србије
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је пружалац платних услуга из иностранства
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
На интернет продајном месту
Пружалац платних услуга је истовремено прихватилац и издавалац картице која се прихвата
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је други пружалац платних услуга из Републике Србије
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је пружалац платних услуга из иностранства
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Друге накнаде
Инсталација POS терминала = Без накнаде
Месечна накнада за коришћење POS терминала = До RSD 3.500 месечно по терминалу
Прихватање инстант трансфера одобрења на продајном месту
Пружалац платних услуга који је прихватилац је истовремено и издавалац платног инструмента за извршење инстант трансфера одобрења који се прихвата
Прихватање метода инстант плаћања QR кодом на продајним местима = Од 0.1% до 2.5% од износа платне трансакције min RSD 10
Издавалац платног инструмента за извршење инстант трансфера одобрења који се прихвата је други пружалац платних услуга
Прихватање метода инстант плаћања QR кодом на продајним местима = Од 0.1% до 2.5% од износа платне трансакције min RSD 10
Бизнис пакет - правно лице резидент (Правно лице-резидент)
Општи подаци
Тип платног рачуна
Мултивалутни рачун који садржи најмање динарски платни рачун и девизни текући рачун у еврима
Детаљи...
Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом)
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Месечно RSD659
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
Активирање HALCOMе банкинг сервиса = RSD9.000
Активирање АИК онлине ебанкинг сервиса = Без накнаде
Активирање АИК еБанк Asseco пакет са читачем и картицом = RSD5.500
Активирање АИК еБанк Assecoпакет са смарт карицом = RSD3.500
Коришћење услуге
HALCOM месечно одржавање e-banking рачуна и/или SMS сервиса = Без накнаде
АИК онлине ебанкинг годишње одржавање севиса = RSD1.000
Активирање АИК еБанк Assecoмесечно одржавање севиса = RSD150
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
АИК мБанк Assecoактивирање сервиса = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD 65
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD65
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод RSD 300.000 (КЛИРИНГ) = RSD95
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS)- примљени и унети од 08:00 до 13:00 часова = 0.12% max RSD 6000
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети после 13:00 часова = 0.125% max RSD 6.500
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD 300.000 (ИНСТАНТ) = RSD 95
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD 35
Хитан/инстант платни налог (интерни пренос)
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = Без накнаде
Пренос средстава између два рачуна у АИК банци-не укључује пренос у оквиру истог правног лица и између клијента и банке = RSD 35
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Налози испод RSD 300.000 (КЛИРИНГ) = RSD50
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS)- примљени и унети од 08:00 до 13:00 часова = 0.09% max RSD 3.600
Налози од RSD 300.000 и више (RTGS) - примљени и унети после 13:00 часова = 0.095% max RSD 4.000
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Хитни налози испод RSD 300.000 (ИНСТАНТ) = RSD 50
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
Трансфер у корист рачуна код других банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.2% min RSD 600 mas RSD40.000
Трансфер у банци или на другу банку у земљи резиденту-физичком лицу у хуманитарне сврхе = Без накнаде
На платни рачун у Републици Србији - хитан платни налог
Извршење налога за плаћање-трансфер са истим датумом валуте, за налоге достављене после 12/Х*/ = Накнада за пренос + RSD1.300
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.3% min RSD 1.200 max RSD 45.000+Трошак извршења дознаке са опцијом OUR:доEUR 10.000=EUR 15, od EUR 10.001 do EUR 50.000=EUR 25, od EUR 50.001=EUR 35Начин плаћања у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Покриће куповином девизних средстава из потенцијала банке = RSD 1.000+Трошак извршења дознаке са опцијом OUR:доEUR 10.000=EUR 15, od EUR 10.001 do EUR 50.000=EUR 25, od EUR 50.001=EUR 35Начин плаћања у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
На платни рачун у иностранству - хитан платни налог
Извршење налога за плаћање-трансфер са истим датумом валуте, за налоге достављене после 12/Х*/ = Накнада за пренос+RSD1.300
Коришћењем услуге електронског банкарства
На платни рачун у Републици Србији
У корист рачуна код АИК банке = Без накнаде
У корист рачуна код других домаћих банака и пренос по основу прилива на крајњег корисника = 0.25%min RSD 1.100 max RSD40.000
На платни рачун у иностранству
Покриће са девизног рачуна = 0.25% min RSD 1.100 max RSD 40.000+Трошак извршења дознаке са опцијом OUR:доEUR 10.000=EUR 15, od EUR 10.001 do EUR 50.000=EUR 25, od EUR 50.001=EUR 35Начин плаћања у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Покриће куповином девизних срестава из потенцијала банке = RSD 500+Трошак извршења дознаке са опцијом OUR:доEUR 10.000=EUR 15, od EUR 10.001 do EUR 50.000=EUR 25, od EUR 50.001=EUR 35Начин плаћања у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
Приливи на девизни рачун = Без накнаде
Откуп девиза са девизних рачуна = Без накнаде
Наплата у ефективи = 0.1% min RSD 600 max RSD10.000
Приливи са Косова и Метохије и по основу донација = 0.2% min RSD 600 max RSD20.000
Трајни налог
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Без накнаде
За извршење трансакције
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
. = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
. = Без накнаде
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
DinaCard пословна и/или Бусинесс Дебит Мастерцард*/ = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
. = Без накнаде
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтерима Аик банке = Без накнаде
На шалтерима других банака изузев Business Debit Mastercard = 3% min RSD500
На шалтерима других банака Business Debit Mastercard = 2% min RSD300
На банкомату
На банкоматима Аик банке = Без накнаде
На банкоматима других банака DinaCard poslovna и/или Business Debit Mastercard/ = 3% min RSD 500
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
Business Debit Mastercard картица = 3% min EUR 10 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
Business Debit Mastercard картица = 3% min EUR 5 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Издавање кредитне картице
Издавање кредитне картице
Mastercard Business Credit = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење кредитне картице
. = Без накнаде
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца
По извршеној трансакцији
У земљи
Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца = Без накнаде
У иностранству
Накнада за конверзију за трансакције у иностранству на продајном месту трговца = 1.5% од износа трансакције; Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 30.34%
Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтерима Аик банке = 2% min RSD 300
На шалтерима других банака = 3% min RSD 500
На банкомату
На банкоматима Аик банке = 2% min RSD 100
На банкоматима других банака = 3% min RSD 300
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
. = 3% min EUR 10 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
. = 3% min EUR 5 Наплата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
Годишња номинална каматна стопа
. = 24% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 30.34%
Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату
Подизање готовине са рачуна клијената Аик банке = 0.5%min RSD 50 max RSD50.000
Подизање готовине са рачуна клијената АИК банке-исплата динарске противвредности са рачуна Овлашћеног мењача = Без накнаде
Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Уплата пазара до RSD 50.000 = RSD 75 по налогу
Уплата пазара од RSD 50.001 до RSD 300.000 = RSD 95 по налогу
Уплата пазара од RSD 300.001 = 0.05% max RSD 2.000 по налогу
Дозвољено прекорачење рачуна
Успостављање, односно коришћење услуге
. = Од 0 до 2%
Годишња номинална каматна стопа
. = 20% фиксна годишња каматна стопа, пропорционални метод обрачуна
Годишња ефективна каматна стопа
. = 27.64%
Прихватање платних инструмената
Прихватање платних картица на продајном месту
Трговачка накнада
На физичком продајном месту
Пружалац платних услуга је истовремено прихватилац и издавалац картице која се прихвата
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је други пружалац платних услуга из Републике Србије
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је пружалац платних услуга из иностранства
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
На интернет продајном месту
Пружалац платних услуга је истовремено прихватилац и издавалац картице која се прихвата
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је други пружалац платних услуга из Републике Србије
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Издавалац платне картице која се прихвата је пружалац платних услуга из иностранства
. = Према уговору до 3.5% од износа трансакције
Друге накнаде
Инсталација POS терминала = Без накнаде
Месечна накнада за коришћење POS терминала = До RSD 3.500 месечно по терминалу
Прихватање инстант трансфера одобрења на продајном месту
Пружалац платних услуга који је прихватилац је истовремено и издавалац платног инструмента за извршење инстант трансфера одобрења који се прихвата
Прихватање метода инстант плаћања QR кодом на продајним местима = Од 0.1% до 2.5% од износа платне трансакције min RSD 10
Издавалац платног инструмента за извршење инстант трансфера одобрења који се прихвата је други пружалац платних услуга
Прихватање метода инстант плаћања QR кодом на продајним местима = Од 0.1% до 2.5% од износа платне трансакције min RSD 10
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
Потрошач
Општи подаци
Накнаде за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
Уплата у оквиру АИК банке = RSD 100
Уплата по основу купопродаје и закупа непокретности у оквиру банке = 0.2% min 1.000 RSD max RSD 5.000
Уплате оснивача и уплате за ликвидност = 0.2% min RSD 20 max RSD 1.000
Уплата у корист АИК банке = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Уплата на рачуне клијента код других банака, изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = 1% min RSD 100 max RSD 10.000
Уплата по основу купопродаје и закупа непокретности на друге домаће банке = 0.35% min RSD 1.500 max RSD 10.000
Уплата у корист рачуна Буџетског фонда за лечење деце у иностранству, који је основала Влада Републике Србије = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Уплата на рачуне клијента код других банака, изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = 1% min RSD 100 max RSD 10.000
Уплата по основу купопродаје и закупа непокретности на друге домаће банке = 0.35% min RSD 1.500 max RSD 10.000
Уплата у корист рачуна Буџетског фонда за лечење деце у иностранству, који је основала Влада Републике Србије = Без накнаде
Предузетник / правно лице
Општи подаци
Накнаде за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
Уплата на рачуне клијената других банака = 0.5% min RSD 100 max RSD 10.000
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
Уплата на рачуна клијената других банака = 0.5% min RSD 100 max RSD 10.000