latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

17.06.2020.

Резултати мајске анкете о инфлационим очекивањима

Инфлациона очекивања за годину дана унапред снижена су у мају у односу на април и код финансијског сектора и код привредника.

Финансијски сектор очекује да ће инфлација у мају 2021. године бити 1,6%, док привредници очекују инфлацију од 1,2%.

Када је реч о инфлационим очекивањима за две године унапред, она и код финансијског сектора и код привреде износе 2,0%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на интернет страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера